Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 


УКРАЇНА

Височанська сільська   РАДА

ТомашпіЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ   ВінНИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

Адреса: 24247, Вінницька область, Томашпільський район, с. Високе, вул. Героїв Майдану, буд. 44в

Код ЄДРПОУ: 21722915

Телефон: 043-48-23-473, 043-48-54-673

 

від   01.03.2019р. № 34

 

Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації

 

Департаменту охорони здоров’я          Вінницької обласної державної адміністрації

 

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Генерального плану с. Високе Височанської сільської ради Томашпільського району Вінницької області

1.ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

 

 

 

Генеральний план (далі ГП) є документом державного планування місцевого рівня, розроблений з врахуванням державних інтересів та затвердженої містобудівної документації:

 • схеми планування території Вінницької області,
 • технічної документації по встановленню меж населеного пункту,
 • плану внутрішньогосподарського землекористування,
 • технічної документації з нормативної грошової оцінки земель,
 • актуалізованої картографічної основи у цифровій формі, виконаній ТОВ «Кайлас-К» у 2018 році.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організацію вулично-дорожньої мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природніх і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Містобудівна документація виконана на підставі:

 • рішення сільської ради;
 • завдання на розроблення генерального плану;
 • вихідних даних, наданих замовником;
 • довідок зацікавлених установ.

Затверджений у чинному порядку ГП села стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які будуть використовувати землі в планувальних межах та здійснювати будівництво на території населеного пункту.

Територія населеного пункту розташована в східній частині території Томашпільського району і півдні Вінницької області. За проектом Генерального плану населеного пункту площа території села в проектних межах складатиме 207,6 га.

Генеральним планом передбачається:

 • розвиток садибної житлової забудови;
 • розвиток громадської забудови: проектом передбачається використання існуючого дитячого садочка для дітей раннього віку (яслі), а на базі школи розмістити ДНЗ для старших дітей дошкільного віку; реконструкція існуючого будинку культури у фельдшерсько-акушерський пункт; будівництво нового будинку культури та спортивного майданчику; переоснащення складу у магазин сільськогосподарської продукції;
 • розвиток вулично-дорожньої мережі із приведення параметрів поперечного профілю до нормативних показників, благоустроєм;
 • розвиток озеленених територій загального користування та озеленених територій спеціального призначення в СЗЗ об’єктів, що її створюють;
 • розвиток інженерної інфраструктури із будівництвом мереж, артезіанських свердловин, водонапірних веж, очисних споруд побутової та поверхневої каналізації, ГРП, ТП;
 • розвиток об’єктів виробничого, виробничо-складського призначення, сільськогосподарських підприємств;
 • розвиток об’єктів комунального господарства – розміщення пожежного депо на 1 автомобіль та нового кладовища традиційного поховання за межами населеного пункту. Закриття існуючого кладовища в межах території села із визначенням кладовищного періоду;
 • забезпечення протипожежної безпеки при наявності комунальної пожежно-рятувальної служби та будівництвом пірсів біля водних об’єктів для забору води для протипожежних потреб;
 • забезпечення інженерного захисту території із проведення протиерозійних заходів, рекультивації ґрунтів, ліквідації заболочення та із інженерної підготовки щодо забезпечення нормативних ухилів на вулично-дорожній мережі;
 • забезпечення дотримання вимог щодо забудови та іншого використання територій із встановленням параметрів обмежень, визначених санітарними нормами, екологічним законодавством, нормативно-правовими актами щодо створення зон охорони інженерних мереж і об’єктів, зон округу санітарної охорони курорту.

 

2.ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЗГІДНО З ДОКУМЕНТОМ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ)

 

 

 

 

Основні сільськогосподарські потужності розташовані на півдні та південному-заході населено пункту,  та представлені у таблиці 1.

Таблиця 1

№ п/п

Назва об’єкту

Примітки

1

Об’єкт V класу шкідливості. Склад сільськосподарської продукції

Переоснащення в магазин

2

Об’єкт IV класу шкідливості. Тракторний парк

Існуюч.

3

Об’єкт V класу шкідливості. Молокозавод

Існуюч.

4

Об’єкт V класу шкідливості. Склад сільськосподарської продукції

Існуюч.

5

Об’єкт IV класу шкідливості. Склад зберігання мінеральних добрив

Переоснащення

(IV типу до 500т)

6

Об’єкт V класу шкідливості. Склад сільськосподарської продукції

Існуюч.

7

Об’єкт I класу шкідливості. Асфальтний завод

Переоснащення у підприємство III класу шкідливості

8

Об’єкт III класу шкідливості. Пасіка

Під закриття

9

Об’єкт II класу шкідливості. ПСП «Перемога» по вирощуванню великої рогатої худоби

Градація потужностей до класів шкідливості III та IV відповідно

10

Об’єкт III класу шкідливості. Сільськогосподарське підприємство

Проект

11

Кладовище традиційного поховання

Існуюч. Під закриття

12

Очисні споруди господарсько-побутової каналізації

Проектн.

13

Магістарльна залізниця

Зменшення зони проектом, згідно п. 5.20 ДСП 173-96

 

 

Здійснення оцінки впливу на довкілля (ОВД) є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

До об’єктів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, що підлягають оцінці впливу відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», на території населеного пункту:

 • асфальтний завод, що переоснащується у підприємтсво ІІІ класу шкідливості;
 • ПСП «Перемога» по вирощуванню великої рогатої худоби.

Існуючий асфальтний завод розташований на південному-заході населеного пункту, займає – 0,6 га, проектом пропонується переоснащення у підприємство ІІІ класу шкідливості.

ПСП «Перемога» по вирощуванню великої рогатої худоби розташоване на півдні населеного пункту, займає – 7,5 га, проектом пропонується градація потужностей до класів шкідливості III та IV відповідно.

Об’єкти обслуговуються сформованою існуючою вулично-дорожньою мережею в проектних межах села.

3.ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ

3.1Наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

 

 

 

 

Промислові, сільськогосподарські та інші об'єкти, є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, є джерелами забруднення атмосферного повітря шкідливими, із неприємним запахом, є джерелами шуму, ультразвуку, вібрації, статичної електрики, електромагнітних та іонізуючих випромінювань та інших шкідливих факторів що можуть у тому числі призвести до погіршення стану здоров’я населення.

Підприємства, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон впливають на житлову забудову і сумарно накривають 187 будинків.

Проектом не передбачається збільшення потужностей підприємств.

В межах прибережно-захисної смуги розташовано 6 житлових будинків.

Існуюча каналізаційна мережа відсутня.

3.1.1Пропозицій проекту Генерального плану населеного пункту щодо розміщення об’єктів планованої діяльності, що підлягають оцінці впливу на довкілля.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування – ГП населеного пункту щодо розміщення об’єктів планованої діяльності, що підлягають оцінці впливу на довкілля.

3.1.2Пропозицій проекту Генерального плану населеного пункту щодо розвитку території  та розміщення об’єктів, що не підлягають оцінці впливу на довкілля.

Таблиця 2

№ п/п

Пропозиції Генерального плану

Наслідки

1

Забудова та інше використання території у відповідності до пропозицій Генерального плану населеного пункту щодо встановлення містобудівних та інших обмежень

забезпечення санітарного благополуччя населення населеного пункту, охорона водних об’єктів та об’єктів водозабору;

2

Нормативне взаєморозміщення різних видів забудови

дотримання нормативних акустичного режиму, мікрокліматичних умов (інсоляція, тепловий режим);

3

Приведення параметрів червоних ліній вулично-дорожньої мережі до нормативних показників

дотримання об’єктів житлової і громадської забудови нормативного акустичного режиму;

4

благоустрій вулично-дорожньої мережі

забезпечення  санітарного благополуччя населення, зниження рівня забруднення повітря;

5

Будівництво каналізаційної мережі та очисних споруд із скидом умовно чистих вод у природні водні об’єкти

зниження рівня забруднення ґрунтів та водних об’єктів;

6

Будівництво централізованого водопостачання (у першу чергу в межах СЗЗ кладовищ)

забезпечення санітарного  благополуччя населення;

7

закриття існуючих кладовищ в межах населеного пункту

 

забезпечення санітарного  благополуччя населення

8

Збереження існуючих та створення нових  озеленених територій загального користування

забезпечення санітарного  благополуччя населення, збереження ландшафтів, природного середовища;

9

Озеленення території в СЗЗ у відповідності до показників нормативних актів

забезпечення санітарного благополуччя населення;

10

Забезпечення інженерного захисту та інженерної підготовки території

забезпечення санітарного благополуччя населення, збереження ґрунтового покриву, ландшафтів, охорона повітря (у тому числі при дотриманні нормативних показників ухилів вулично-дорожньої мережі);

11

Створення місць видалення відходів у тому числі небезпечних, забезпечення їх утилізації

звільнення села від несанкціонованих  сміттєзвалищ, санітарне благополуччя населення села;

12

Збереження діяльності існуючих і розміщення нових об’єктів виробничого призначення, сільськогосподарських підприємств

створення робочих місць

 

 

3.2Наслідки для територій з природоохоронним статусом

 

3.2.1Об’єкти природно-заповідного фонду

Згідно інформації наданої департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів, на території с. Високе відсутні об’єкти ПЗФ.

3.2.2Наслідки на об’єкти екологічної мережі

Згідно інформації наданої департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів територія населеного пункту не входить до Вапрярсько-Кирнасівського регіонального екологічного коридору, але частково потрапляє в його буферну зону.

В буферній зоні даного екокоридору не планується розміщення виробничих та сільськогосподрських об’єктів.

Негативних наслідків не передбачається у звязку з відсутністю виробничих та сільськогосподарських об’єктів, які потрапляють в буферну зону екокоридору.

3.3Ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

 

Транскордонних наслідків для довкілля та здоров’я населення не передбачається.

4.ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

У разі не затвердження документу державного планування Генерального плану, планування розвитку с. Високе буде здійснюватися не враховуючи розширення меж населеного пункту, за допомогою розроблення окремих проектів містобудівної документації, детальних планів території на частини населеного пункту, в яких питання врахування існуючих та встановлення проектних містобудівних, соціально-економічних, архітектурно-будівельних, санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог, буде вирішуватись окремо.

5.ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

 

 

 

Додаткових досліджень та вишукувань окрім зазначених у пункті «2», не передбачається, лише використання інформації, що була зібрана при розробці ГП.

6.ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

 

 

6.1Заходи для запобігання забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами

 

 

Проектом передбачається зменшення негативного впливу на здоров’я населення та довкілля шляхом зменшення потужностей підприємств та виробництв та розміщення їх з нормативним відступом від житлової забудови, тобтосанітарно захисними смугами від 50 до 300м, відповідно до санітарної класифікації.

Передбачається інженерне забезпечення населеного пункту шляхом каналізування поверхневих та господарсько-побутових стічних вод з влаштуванням очисних споруд.

Для очищення господарсько-побутових стічних вод передбачається будівництво 3 очисних споруд повного біохімічного очищення з використанням очисних установок, які відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи міністерства охорони здоров‘я України при потужності до 280 м3/добу потребують розмірів санітарно-захисної зони 30 м. Ця зона встановлюється проектом. Пропозиції щодо трасування самопливних та напірних каналізаційних мереж дивись креслення «Схема інженерного обладнання території». Остаточний вибір установок для очищення пропонується здійснити на подальших стадіях проектування.

На даний момент планується подальше використання діючого сміттєзвалища, оскільки його СЗЗ не впливає на житлову забудову.

Проектом пропонується зменшення негативного впливу від магістральної залізниці, а саме встановлення спецозеленення, що дозволить зменшити СЗЗ від магістральної залізниці до 50 м, згідно пункту 5.20 ДСП 173-96.

Проектними рішеннями вздовж водного об’єкту, в межах прибережних захисних смуг, передбачається впорядкування зелених насаджень із створенням зеленої зони рекреаційного призначення.  Площа озеленення території населеного пункту становить 14,1 га. Система зелених насаджень, яка в поєднанні з природно-ландшафтними умовами та архітектурно-планувальним рішенням буде сприяти покращенню мікроклімату та створенню сприятливих умов для життя та відпочинку населення, відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018  таблиці 8.1.

Для реалізації заходів передбачених рішеннями генерального плану, на територіях житлової забудови що розташовані в межах санітарно-захисних смуг виробничих та комунально-складських підприємств, з порушенням вимог санітарних та будівельних норм, встановлюється спеціальний режим використання території відповідно до схеми зонування території населеного пункту, зони Ж-1с, який передбачає поступову зміну функціонального призначення зазначених територій, та відселення мешканців на території проектної житлової забудови населеного пункту.

6.2 Заходи для запобігання забруднення навколишнього середовища для територій з природоохоронним статусом

 

 

6.2.1Заходи для об’єктів природно-заповідного фонду

Заходи не проводяться, оскільки на території с. Високе відсутні об’єкти ПЗФ.

6.2.2Заходи для об’єктів екологічної мережі

Заходів не передбачається, у зв’язку з відсутністю виробничих та сільськогосподарських об’єктів, які потрапляють в буферну зону екокоридору.

7.ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана окремим розділом «Охорона навколишнього природного середовища» у складі ГП, згідно статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

8.ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ

 

 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Високе Височанської сільської ради Томашпільського району Вінницької області подаються протягом 15 діб, з дня її оприлюднення (до 15 березня 2019р.) до виконавчого комітету Височанської сільської ради на електронну адресу:Vissilrada@ukr.net

Юридична адреса: 24247, Вінницька область, Томашпільський район, с. Високе, вул. Героїв Майдану, буд. 44в

Телефон: 043-48-23-473, 043-48-54-673

Контактна особа – Григоренко Микола Васильович

З повагою,

сільський голова                                                                                     М.В. Григоренко

 

ГП Високе 2

ГП Високе 3

ГП Високе 4

ГП Високе 8

 

Всі новини

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація