Розяснення щодо подачі е-декларацій для працівників комунальних установ і закладів району

Відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 р. № 1798-VІІІ)ст. 45   доповнено новою частиною п’ятою. Вона передбачає, що дія розд. VII цього Закону (відносно подання Е-декларацій) не поширюється на посадових осіб закладів, установ та організаційа саме:

 Освіта

Не заповнюють Е-декларації усі посадові особи державних та комунальних закладів освіти (ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ, позашкільна освіта)

ВИНЯТОК Для керівників ВНЗ та їх заступників —ректори (начальники, директори), проректори (заступники начальника, директора) обов’язок щодо подання Е-декларації з 01.01.2017 р. залишився.

Охорона здоров’я     

Не заповнюють Е-декларації усі посадові особи державних та комунальних закладів охорони здоров’я (ЗОЗ)     

ВИНЯТОК. Для керівників ЗОЗ центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня обов’язок щодо подання Е-декларації з 01.01.2017 р. залишився.

Обов’язок подати декларацію покладено виключно на керівника — головного лікаря. Законодавець не визначив інших категорій осіб, зобов’язаних заповнювати Е-декларацію. Тобто, навіть якщо ЗОЗ має статус центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) — ані заступники головного лікаря, ані керівники структурних підрозділів, ані головний бухгалтер Е-декларацію не заповнюють.

ДО ВІДОМА. Відповідно до Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від 28.10.2002 р. № 385, до ЗОЗ також віднесено санітарно-профілактичні заклади (зокрема, дезінфекційні станції, СЕС тощо).

Наука 

Не заповнюють Е-декларації усі посадові особи державних та комунальних закладів науки.

АЛЕ! З цим питанням не все так однозначно. З одного боку, в ч. 5 ст. 45 Закону № 1700 чітко визначено, у кого саме залишився обов’язок подавати Е-декларації (див. графу 2). З іншого, збиває з пантелику формулювання. Зокрема, сказано, що декларації не подають посадові особи закладів науки, крім керівників науково-дослідних інститутів та інших наукових установ. Тож не зовсім зрозуміло, кого саме звільнили від Е-декларування. На наш погляд, йдеться про заступників керівників зазначених установ. Запитання щодо цього ми адресували НАЗК, чекаємо на відповідь

ВИНЯТОК. Залишили обов’язок подання Е-декларацій з 01.01.2017 р. для:

- президентів НАН України та національних галузевих академій наук;

- перших віце-президентів, віце-президентів та головних учених секретарів НАН України та національних галузевих академій наук;

- інших членів Президії НАН України та президій національних галузевих академій наук, обраних загальними зборами НАН України та національних галузевих академій наук відповідно;

- керівників науково-дослідних інститутів та інших наукових установ.

Культура, спорт 

Звільнені від подання Е-декларацій посадові особи закладів культури, мистецтв, відновлення й збереження національної пам’яті, фізичної культури, спорту й національно-патріотичного виховання незалежно від рівня і підпорядкованості

Соцзахист

Обов’язок Е-декларування скасовано для посадових осіб закладів, які здійснюють основну діяльність у сфері соцобслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соцзахисту ветеранів війни та учасників АТО.

Через таке «розмите» формулювання, звісно, виникають запитання, які саме заклади маються на увазі.  Тому по-перше, в Законі, що коментується, йдеться про заклади, установи, організації, а не органи у сфері соціального захисту населення.

По-друге, основна діяльність таких закладів має бути спрямована на безпосереднє соціальне обслуговування населення, соціальну та професійну реабілітацію інвалідів і дітей-інвалідів, соціальний захист ветеранів війни та учасників АТО, що, наприклад, відображається у Положенні (статуті) закладу чи іншому нормативному акті, який регламентує його діяльність.

Тож , наприклад, не подають Е-декларацію посадові особи — працівники:

-          терцентрів соцобслуговування (надання соцпослуг);

-         центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

-         будинків-інтернатів, санаторіїв для інвалідів та ветеранів,

-         центрів соціальної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів;

-         закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування тощо.

   Заклади інших сфер діяльності

Список закладів, посадові особи яких звільняються від подання Е-декларацій, затверджений коментованим Законом, вичерпний. Тож залишився обов’язок щодо їх заповнення з 01.01.2017 р. у посадових осіб інших державних та комунальних установ і організацій, наприклад, Держветфітослужби (ветлікарні тощо)

ВАЖЛИВО!Посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування (у тому числі сфери освіти, охорони здоров’я, культури соцзахисту тощо) від обов’язку е-декларування не звільняються. Так, наприклад, керівники управлінь (департаментів, відділів) освіти, науки, культури тощо Київської та Севастопольської міських, обласних та районних держадміністрацій з 01.01.2017 р. повинні подавати Е-декларації.

Також слід подати Е-декларації, наприклад, головам органів місцевого самоврядування,їх заступникам та посадовим особам (крім службовців та обслуговуючого персоналу).

Що стосується головних бухгалтерів, то вони не є суб’єктами декларування. Відповідно до  листа НАЗК від 30.11.2016 р. № 75-01/6328. В ньому антикорупційне відомство зазначало, що суб’єктами е-декларування є керівники установ та їх заступники. Але в світлі появи Закону, що коментується, це питання додатково з’ясуємо у НАЗК. Час на його вирішення ще є, адже Е-декларацію слід подати до 01.04.2017 р.

Разом з тим  подання для посадових осіб, у яких залишився обов’язок щодо подання Е-декларації, зазначимо наступне.

Для виготовлення електронного цифровою підпису з використанням особистих ключів та відповідних посилених сертифікатів відкритих ключів необхідно звернутися до акредитованого центру сертифікації ключів (далі — АЦСК). Перелік АЦСК, ключі яких застосовуються для реєстрації в Реєстрі, розмішений на сайті НАЗК (nazk.gov.ua) у рубриці «Задекларуй» графі «АЦСК» (portal.nazk.gov.ua/login). Також на цьому сайті в рубриці «Законодавство» розділу «Декларування» оприлюднені рішення НАЗК з питань подання декларацій.

Всі новини

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація