Програма соціального і економічного розвитку району

У К Р А Ї Н А

ТОМАШПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ  О Б Л А С Т І

 

Р І Ш Е Н Н Я №181

                    

від 23 грудня 2016 року                                                   12 сесія 7 скликання

   Про Програму економічного і соціальногорозвитку району на 2017 рік

         Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», враховуючи клопотання районної державної адміністрації та висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, роботи промисловості, транспорту, зв’язку, енергозбереження, розвитку малого і середнього підприємництва, регуляторної політики, районна рада ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку району на 2017 рік (далі - Програма) (додається).

2. Рекомендувати управлінням, відділам районної державної адміністрації при розробці інших галузевих програм використовувати цілі і завдання зазначені в Програмі економічного і соціального розвитку району на 2017 рік.

3. Рішення 2сесії районної ради 7скликання від 7грудня 2016 року №9 «Про Програму економічного і соціального розвитку району на 2016 рік» вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, роботи промисловості, транспорту, зв’язку, енергозбереження, розвитку малого і середнього підприємництва, регуляторної політики (Кісь С.М.).

 

Голова районної ради                                              Д.Коритчук

Додаток 2

ПАСПОРТ

Програми економічного і соціального розвитку

Томашпільського району на 2017 рік

1

Ініціатор розроблення програми

Томашпільська районна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.10.2016 року №335 «Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку району на 2016 рік»

3

Розробник програми

Управління економіки райдержадміністрації

4

Співрозробники програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, районні установи та організації, виконавчі комітети сільських, селищних рад

5

Відповідальний виконавець програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, районні установи та організації, виконавчі комітети сільських, селищних рад

6

Учасники програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, районні установи та організації, виконавчі комітети сільських, селищних рад

7

Терміни реалізації програми

2017 рік

7.1

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

8

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний, сільський, селищний

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

31994,83 тис. грн.

9.1

В тому числі бюджетних коштів

31794,83 тис. грн.

 

-         З них коштів районного (місцевого) бюджету

29494,83 тис. грн.

10

Основні джерела фінансування програми

Державний, обласний, районний, селищний, сільський бюджети та інші джерела фінансування не заборонені законодавством

 

 

 

 

 

Додаток 2.1

Ресурсне забезпечення  Програми економічного і соціального розвитку

Томашпільського району на 2017 рік

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Всього витрат на виконання програми

2017 рік

1

2

3

Обсяг ресурсів всього , в тому числі:

31994,83

31994,83

державний бюджет

2300

2300

місцевий бюджет

29494,83

29494,83

кошти не бюджетних джерел

200

200

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 12 сесії  районної ради 7 скликання

від 23 грудня 2016  року №181

 

 

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ

ТОМАШПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ

НА 2017 РІК

 

СМТ. ТОМАШПІЛЬ

 

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку Томашпільського району на 2017 рік (далі – Програма) розробленавідповідно до Закону України від 23 березня 2000 року №1602-III“Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від07.10.2016 року №758 «Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2017 рік», розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.10.2016 року№335«Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку району на 2017 рік», стратегії розвитку Томашпільського району до 2020 року, затвердженої рішенням 18 сесії районної ради 6 скликання від 21.09.2012 року.

Метою програми є визначення збалансованої регіональної політики економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, що створить умови для забезпечення достатнього рівня стабільності та можливості прискореного розвитку економіки району, підтримки малого і середнього бізнесу, створення сприятливого інвестиційного клімату, ефективної політики зайнятості, зростання заробітної плати та доходів населення.

В основу програми закладено головні пріоритети  розвитку регіону, що враховують завдання  місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інтереси суб’єктів господарювання та  громадськості.

Підготовку програми здійснювали управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад з урахуванням пропозицій підприємств, організацій та установ усіх форм власності.

Успішне виконання Програми забезпечить:

·     збільшення обсягів виробництва продукції промисловості в порівняльних цінах на 4,2%;

·     нарощування обсягів інвестицій в основний капітал у порівняні з 2016роком у порівняльних цінах на 2,2%;

·     зростання номінальної середньомісячної заробітної плати на 13%.

Проект Програми розглянуто на засіданні постійної комісій районної ради та доопрацьовано з урахуванням зауважень.

 

1.Оцінка соціального та економічного розвитку району

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У кінці серпня 2016 року розпочався виробничий сезон на виробничому підрозділі «Томашпільський цукровий завод» ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» засерпень-жовтень  2016  року вироблено 23486 тонн цукру-піску, проти  16650 тонн у відповідному періоді минулого року, темп росту 141,1%.(виробничий сезон розпочався 15.09.2015)

Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств за січень – вересень 2016 року склав 297807,8 тис.грн., проти 198919,3 тис.грн, темп росту до відповідного періоду минулого року –   149,7 %

ІНВЕСТИЦІЇ

За січень-вересень 2016 року освоєно 65763 тис. грн. капітальних інвестицій, проти 39028 тис. грн. у відповідному періоді 2015 року, темп росту  168,5%

Обсяг будівельно-монтажних робіт за січень-вересень  2016 року склав     10715 тис.грн., проти 22531 тис. грн. у відповідному періоді 2015 року, темп росту  – 47,6%.

За січень – вересень 2016 року введено в експлуатацію 2750 м.кв житла проти 1052 м.кв. у відповідному періоді 2015 року, темп росту 261,4%.  

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій спрямованих в економіку району станом на 01.10.2016 року становить 2646,9 тис.дол.США, іноземні інвестиції на одну особу у звітному періоді склали 79,2 дол.США.

ТОРГІВЛЯ

За  січень – червень 2016  року  обсяг  роздрібного товарообігу ( з урахуванням  міжрайонного обміну)  підприємств – юридичних осіб склав 19866,3 тис. грн., проти  39935,1 тис. грн. у січні – червні 2015 року. Темп зростання  обсягу роздрібного товарообороту становить 49,7%.

Споживчі ціни уВінницькій області у вересні до серпня 2016 року підвищились на 0,1%, по Україні зросли на 1,8%.

                                                 

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

Протягом січня-вересня  2016 року обсяг реалізованих платних послуг склав 19061,6 тис.грн. проти 21131,1 тис. грн. у січні-вересні  2015 року.  Темп зростання обсягу реалізованих послуг   у звітному періоді   у фактичних цінах склав – 90,2%

Обсягреалізованих послугоплачених населенням у звітному періоді збільшився у порівнянні з січнем-вереснем 2015 року на 593,3 тис.грн. і склав      1437тис.грн.

 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Середньомісячна заробітна плата за січень – вересень 2016 року в цілому по району склала 3638 грн. що становить 89,9 % до середньомісячної заробітної плати по області (по області 4045 грн.) проти 3164 грн. у відповідному періоді 2015 року. Темп росту номінальної заробітної плати склав 115,0%.

Середньооблікова кількість штатних працівників за січень – вересень  2016 року склала 5249 чол., проти 5553чол. у відповідному періоді 2015 року, що становить 94,5%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зовнішньоекономічну діяльність в районі у січні-вересні 2016 року здійснював один суб’єкт господарювання. Обсяг експорту склав 364,6 тис.дол. США., темп росту  28,2%., обсяг імпорту- 45,3 тис. дол США., темп росту 183,8%. Сальдо зовнішньоекономічного обороту по району склало 319,4 тис.дол.США, проти  1267,7 тис. дол.США у відповідному періоді  2015 року, темп росту 25,2%.

ТРАНСПОРТ

За січень-вересень 2016 року пасажирські перевезення автомобільним транспортом по району склали 576,5 тис.пас., проти 415,4 тис.пас. у відповідному періоді минулого року, темп росту – 138,8%,  пасажирооборот  - 17,3 млн.пас.км., проти 16,9  млн.пас.км., темп росту – 102,9%.

За січень-вересень 2016 року вантажні перевезення автомобільним транспортом по району склали 17,2 тис.т., , проти 16,2 тис.т. у відповідному періоді минулого року, темп росту – 106,2 %, вантажооборот  - 3,5 млн.т.км., проти 3,2 млн.т.км. у відповідному періоді минулого року , темп росту – 108,4%.                     

 

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

На звітну дату в районі зареєстровано 1424 суб’єктів малого та середнього підприємництва, а саме 1281 фізичних осіб – підприємців та 143 юридичних особи (139 підприємств належать до малих та 4 підприємств до середніх).  

Протягом січня-листопада 2016 року зареєстровано 85 фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, 13 юридичних особи - суб’єктів підприємницької діяльності, знято з державної реєстрації 72 фізичних особи – суб’єктів підприємницької діяльності та 5 – юридичних особи.

ОПЛАТА ЗА  ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

За січень-вересень 2016 року населенню нараховано до сплати  за житлово-комунальні послуги кошти в сумі 6274,5 тис. грн., сплачено населенням за відповідний період 17757,5тис.грн. Рівень оплати населенням житлово – комунальних послуг склав в цілому 283,1%.

 

2.Цілі та пріоритети на 2017 рік

Цілями та завданнями програми є:

підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору та промислової галузі;

формування привабливого інвестиційного клімату;

удосконалення системи освіти та медичних послуг;

підвищення якості надання житлово-комунальних послуг;

підвищення рівня зайнятості, зростання доходів населення;

збереження територіальної цілісності.

В сфері захисту територіальної цілісності району:

Пріоритет 1. Облаштування об’єктів підвищеної небезпеки автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій  та оповіщення людей у разі їх виникнення, відповідно до вимог чинного законодавства.

В соціально –гуманітарній сфері:

Пріоритет 1. Гарантований соціальний захист та пенсійне забезпечення населення району, в тому числі тимчасово розселених громадян – вимушених переселенців з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя.

Пріоритет 2. Соціальна підтримка та пенсійне забезпечення, відповідно до чинного законодавства, сімей військовослужбовців, які брали участь в АТО на Сході України, сімей військовослужбовців, що загинули під час проведення АТО на Сході України,  а також сімей героїв Небесної Сотні.

Пріоритет 3. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп.

Пріоритет 4. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація співпраці у сфері освіти і науки.

Пріоритет 5. Виведення котелень з підвальних приміщень у закладах освіти районного підпорядкування та загальноосвітніх навчальних закладах.

Пріоритет 6. Дооснащення газових котелень котлами на альтернативних видах палива у закладах освіти районного підпорядкування та загальноосвітніх навчальних закладах.

Пріоритет 7. Створення сучасних навчальних програм та подальше покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Пріоритет 8. Підвищення якості та ефективності високоспеціалізованої і високотехнологічної медичної допомоги.

Пріоритет 9.         Зниження смертності хворих району від серцево-судинної патології шляхом реалізації субпроекту Світового банку «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, яка направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією». 

Пріоритет 10. Організація повноцінної системи допомоги паліативним пацієнтам та покрокова оптимізація діяльності стаціонарного сектору у районі.

Пріоритет 11. Сприянняповній, продуктивнійзайнятостінаселення.

Пріоритет 12. Збереженнякультурноїспадщини та сприяннярозвиткукультури і мистецтва.

Пріоритет 13. Розвиток туристичної галузі.

Пріоритет 14. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту.

Пріоритет 15. Реалізаціяпрограм доступного житла в районі.

Пріоритет 16. Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування патріота і громадянина.

В економічній сфері:

Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу району з метою насичення ринку конкурентоспроможними промисловими товарами. Залучення інвестицій в реальний сектор економікирайону і створення нових робочих місць.

Пріоритет 2. Підвищенняконкурентоспроможностіагропромислового комплексу шляхом ефективного використання природних та людських ресурсів, впровадження новітніх та енергоощадних технологій у виробництво, переробку та інфраструктуру зберігання продукції.

Пріоритет 3. Стимулювання розвитку малих і середніх виробників, а також господарств населення до товарного сільськогосподарського виробництва.

Пріоритет 4.Стимулювання створення і підтримка діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та інших об’єднань виробників.

Пріоритет5.Стимулювання розвитку сільськогосподарського дорадництва, навчання, поширення інноваційних розробок.

Пріоритет 6. Здійснення заходів по ефективному використанню водних ресурсів району.

Пріоритет 7. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення населених пунктів

Пріоритет 8. Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу району.

Пріоритет9. Здійсненняструктурнихперетворень в сферіторгівлі та послуг, направлених на підвищенняякостіобслуговування.

Пріоритет10. Дерегуляція та покращення регуляторного середовища – як мотивація для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу.

Пріоритет 11. Продовження політики стабільності та прозорості на засадах, визначених Бюджетним кодексом України, розширення податкової бази, посилення платіжної дисципліни щодо виконання податкових зобов’язань.

Пріоритет 12. Розвитоккомерційної, соціальної та транспортноїінфраструктури району.

Пріоритет 13. Посиленняборотьби з тіньовоюзайнятістю

В сфері природокористування, безпеки  виробництва і життєдіяльності людини:

Пріоритет 1. Забезпечення екологічної безпеки та використання рекреаційного потенціалу району.

Пріоритет 2. Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій району від можливих надзвичайних ситуацій. Приведення у належний технічний стан бомбосховищ.

Пріоритет 3. Реалізація державної політики у сфері безпеки виробництва та охорони праці.

Пріоритет 4. Забезпечення земельними ділянками військовослужбовців, які беруть участь у антитерористичній операції на Сході України.

В сфері розвитку громадянського суспільства:

Пріоритет 1. Забезпечення підвищення якості державного управління, прозорості, відкритості в діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,подальший розвиток свободи слова і думки.

Пріоритет 2. Реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім’ї, як основи суспільства.

Пріоритет 3. Зміцнення законності і правопорядку, належне забезпечення конституційних прав та інтересів громадян і держави.  Посилення боротьби з корупцією.

Пріоритет 4. Проведення аналізу ефективного використання бюджетних коштів в ході виконання районних програм.

Пріоритет5. Залученнятериторіальних громад до розробкипрограм з комплексного розвиткутериторій, якіреалізуються за кошти, які незаборонені чинним законодавством України.

 

3. Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей

В сфері захисту територіальної цілісності району:

Пріоритет 1. Облаштування об’єктів підвищеної небезпеки автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, відповідно до вимог чинного законодавства.

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування (тис. грн.)

Очікувані результати

Виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення

Співпраця Томашпільського ГУ ДСНС з підприємствами, що мають відповідні ліцензії та сертифікати діяльності на проведення робіт по облаштуванню об’єктів підвищеної небезпеки автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення

 2017 рік

Власники, керівники об’єктів підвищеної небезпеки

За рахунок коштів власників об’єктів підвищеної небезпеки

Своєчасне оповіщення та реагування на надзвичайні ситуації та аварії, запобігання їх виникненню

 

В соціально – гуманітарній сфері:

Пріоритет 1. Гарантований соціальний захист та пенсійне забезпечення населення району, в тому числі тимчасово розселених громадян – вимушених переселенців з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування (тис. грн.)

Очікувані результати

Контроль за станом оплати праці на підприємствах, установах, організаціях району та забезпечення належного рівня атестації робочих місць та укладання колективних договорів

Проведення  моніторингу  запровадження визначеного державою мінімального розміру заробітної плати

2017 рік

Управління праці та соціального захисту населення РДА

Не потребує коштів

Відновить права працівників на своєчасну оплату праці, забезпечить регулювання відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах, сприяє регулюванню трудових відносин та соціально – економічних інтересів працівників і власників

Контроль щодо проведення організації оплати праці, проведення індексації грошових доходів та нарахування роботодавцями компенсацій громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати

Вжити заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах

Сприяння забезпеченню належного рівня атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, установах та організаціях та у фізичних осіб-підприємців (які використовують найману працю) району

Організація роботи у межах  компетенції надання допомог, пільг пенсіонерам інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам надання населенню субсидій та компенсаційних виплат, для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Забезпечити електронний обмін інформацією з підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги пільговим категоріям населення.

 

2017 рік

Управління праці та соціального захисту населення РДА

Не потребує коштів

Підвищить життєвий рівень мало захищених верств населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримувати базу даних ЄДАРП в актуальному стані

Удосконалювати роботу соціальних інспекторів у визначенні нужденності громадян в наданні державних допомог, пільг, субсидій, компенсаційних виплат

Забезпечити доступність осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

Удосконалення механізму здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Виплати щорічної допомоги вдовам (вдівцям) постраждалих внаслідок  Чорнобильської катастрофи до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЄС

Місцевий бюджет 21,8

Підвищить життєвий рівень мало захищених верств населення

Виплата матеріальної допомоги по розпорядженням голови РДА

Місцевий бюджет

Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги

Місцевий бюджет 140,0

Забезпечити соціальну підтримку внутрішньо переміщеним особам з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополь згідно чинного законодавства

Державний бюджет

Виплата матеріальної допомоги з фонду голови районної ради

Районна рада

Місцевий бюджет 50,0

 

Фінансова підтримка Томашпільської

районної ради ветеранів

Районна рада

Місцевий бюджет12,0

Гарантований соціальний захист  та пенсійне забезпечення населення району, в тому числі тимчасово розселених громадян-вимушених переселенців з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

 

 

 

Для поліпшення умов проживання у стаціонарному відділенні продовжити заміну 19 вікон та 18 дверей з енергозберігаючих матеріалів

2017 рік

Територіальний центр соціального обслуговування

Місцевий бюджет 350,0

Створення належних умов для перебування людей похилого віку та зменшення витрат газу на опалення приміщення

Виготовлення проектно – кошторисної документації на ремонтні роботи відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання

 с. Комаргород

 

Територіальний центр соціального обслуговування

Місцевий бюджет 20,0

Проведення поточного ремонту у 15 житлових кімнатах та 2 вестибюлях відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання в с.Комаргород.

 

Територіальний центр соціального обслуговування

Місцевий бюджет 350,0

Придбання меблів для відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання в с. Комаргород, а саме: 15 шаф, 30 тумбочок особистого вжитку, 2 диванів для поліпшення інтер’єру.

 

Територіальний центр соціального обслуговування

Місцевий бюджет 200,0

Звільнення ( в окремих випадках, коли  з поважних причин немає кому здійснювати догляд за непрацездатними громадянами) від плати за надання соціальних послуг у відділенні соціальної допомоги вдома та стаціонарному відділенні с.Комаргород

 

Територіальний центр соціального обслуговування

Місцевий бюджет 

Дотримання гуманності, комплексності та максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності та соціальної справедливості

На базі відділення стаціонарного догляду планується відкриття відділення денного перебування (відділення соціально-побутової адаптації для громадян, що мають часткове порушення рухової активності та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової психологічної адаптації (воїнів АТО, інвалідів та інших громадян, які потребують сторонньої допомоги).

Територіальний центр соціального обслуговування

Місцевий бюджет 50,0

Соціально-побутова психологічна адаптація воїнів АТО, інвалідів та інших громадян,які потребують сторонньої допомоги

Відкриття відділення організації адресної натуральної та грошової допомоги

Територіальний центр соціального обслуговування

Кошти спонсорів та благодійників 100,0

Забезпечення одягом, взуттям, предметами першої необхідності, засобами гігієни людей похилого віку, інвалідів хворих на період встановлення групи інвалідності.

Проводити роботу по розширенню надання соціальних платних та безоплатних послуг

Територіальний центр соціального обслуговування

Місцевий бюджет 5,0

Створення належних умов для перебування людей похилого віку

 

Обгородження території відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання с.Комаргород залізобетонним парканом- 330 метрів

Територіальний центр соціального обслуговування

Місцевий бюджет 550,0

 

 

Придбання медичної техніки, а саме: електрофорез з ампліпульсом радіус 0,1- 30,0 та апарат для магнітотерапії алімп 1-15,0

Територіальний центр соціального обслуговування

Місцевий бюджет 45,0

 

Пріоритет 2.Соціальна підтримка та пенсійне забезпечення, відповідно до чинного законодавства, сімей військовослужбовців, які брали участь в АТО на Сході України, сімей військовослужбовців, що загинули під час проведення АТО на Сході України,  а також сімей героїв Небесної Сотні.

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування (тис. грн.)

Очікувані результати

Забезпечити  соціальну підтримку відповідно до чинного законодавства, сімей військовослужбовців, які загинули під час  проведення АТО на Сході України, а також героїв Небесної Сотні

Надання допомог , пільг, субсидій та компенсаційних виплат, для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

2017 рік

Управління праці та соціального захисту населення РДА

 

Державний бюджет

Забезпечити соціальну підтримку сімей

Пріоритет 3. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовані джерела фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

Подолання безпритульності і бездоглядності дітей, створення умов для їх всебічного розвитку та виховання

Проведення профілактичних рейдів «Урок», «Нічне місто», «Діти вулиці», «Неблагополучна родина», «Вокзал» . Проведення семінар-навчань з представниками органів місцевого самоврядування, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями

2017 рік

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Районний бюджет

7,0

Зменшення кількості вчинення правопорушень неповнолітніми та випадків соціального сирітства дітей. Виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні виконувати функції і забезпечення захисту прав та інтересів дітей.

Покращення якості життя дітей соціально вразливих груп.

Проведення акції для підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  дітей, що опинились в складних життєвих обставинах:  «День захисту дітей», «Школярик», «День усиновлення», «Новорічно-різдвяні свята».

Оформлення документації, ремонт житлових будинків, де спадкоємцями виступають діти соціально вразливої категорії. Придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

2017 рік

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищних рад

Районний бюджет

40,0

Удосконалення існуючих та пошук нових форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення соціального супроводу та супервізій

2017 рік

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

6,8

Виявлення на ранній стадії сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, запобігання соціальному сирітству.

 

Проведення семінарів, тренінгів, бесід, відео-лекторіїв, диспутів, ток-шоу, спрямованих на запобігання поширенню тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу у молодіжному середовищі та збереження репродуктивного здоров’я молоді

Районний бюджет

4,0

Проведення районного конкурсу «Повір у себе» для дітей  та молоді з функціональними обмеженнями

Районний бюджет 7,2

Створення сприятливих умов для розкриття та самовираження талановитих дітей та молоді з функціональними обмеженнями, сприяння їх інтеграції в суспільство, розширення кола спілкування та розвиток комунікативних навичок молодих інвалідів, ознайомлення з видами народної творчості, відродження забутих народних традицій та ремесла.

Пріоритет 4. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація співпраці у сфері освіти і науки

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування , тис.грн.

Очікуваний результат

Підвищення якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах району

Створення належних умов для проведення незалежного оцінювання випускників

2017 рік

Відділ освіти РДА,                              дирекція шкіл

Не потребує коштів (фінансування

за рахунок державного бюджету)

Підвищення рівня навчальних досягнень учнів, переорієнтація процесу навчання на розвиток особистості учня

Надання інформаційно-консультативної допомоги з процедурних питань реєстрації та проходження ЗНО

Продовження роботи із запровадження методів профільного навчання в школах

Покращення забезпеченості навчального процесу за рахунок відповідних підручників, інвентарю.

Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів району

 

2017 рік

Відділ освіти РДА

 

Згідно кошторису витрат

 

Забезпечення шкіл комп’ютерними класами відповідно до нормативного забезпечення (з розрахунку на одного учня)

2017 рік

Місцевий бюджет,

50,0

Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів

2017 рік

Державний, місцевий бюджети 130,5

Сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді

 

 

Встановлення та виплата «іменних стипендій» учням загальноосвітніх шкіл району

2017 рік

Відділ освіти РДА

Місцевий бюджет,

13,5

 

 

Підвищення творчого та інтелектуального розвитку  учнів

Оздоровлення та відпочинок дітей

Придбання путівок в оздоровчі табори

 

травень-серпень

2017 року

Відділ освіти РДА

Місцевий бюджет,

190,0

Забезпечення організації дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, розвитку духовності та соціальної активності дітей. Поліпшення та зміцнення фізичного і психологічного стану здоров’я дітей.

Забезпечення участі дітей у олімпіадах, спартакіадах, конкурсах, екскурсіях, масових заходах тощо

Оплата відряджень учнів

2017 рік

Відділ освіти РДА

Місцевий бюджет,30,0

 

Пріоритет 5. Виведення котелень з підвальних приміщень у закладах освіти районного підпорядкування та загальноосвітніх навчальних закладах

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування (тис. грн.)

Очікувані результати

Покращення технічного стану котелень та опалювальних пунктів

 

Технічне забезпечення котеленьу закладах освіти

2017 рік

Відділ освіти РДА

Місцевий бюджет

Покращення теплового режиму, відсутність потреби у довозу палива, економність

 

Пріоритет 6. Дооснащення газових котелень котлами на альтернативних видах палива у закладах освіти районного підпорядкування та загальноосвітніх навчальних закладах

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування (тис. грн.)

Очікувані результати

Переведення на альтернативні види палива шкіл

Капітальний ремонт котельні Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

2017 рік

Відділ освіти РДА

Обласний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела 1077,513

Покращення теплового режиму, відсутність потреби у довозу палива, економність

 

Пріоритет 7. Створення сучасних навчальних програм та подальше покращення матеріально – технічної бази навчальних закладів.

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування, тис.грн.

Очікуваний результат

Зміцнення матеріально-технічної бази

 

 

Капітальний ремонт покрівлі ЛипівськоїЗОШ І-ІІІ ступенів

2017 рік

Відділ освіти РДА

Місцевий бюджет750,0

Покращення умов перебування учнів у школах, дошкільних навчальних закладах,

зміцнення та оновлення матеріально - технічної бази шкіл

Капітальний ремонт покрівлі Великорусавської ЗОШ І-ІІІ ступенів

2017 рік

Відділ освіти РДА

Обласний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела 800,0

Капітальний ремонт покрівлі Рожнятівської ЗОШ І-ІІ ступенів

 

2017 рік

Відділ освіти РДА

Обласний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела 800,0

Капітальний ремонт покрівлі Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

2017 рік

Відділ освіти РДА

Обласний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела

1000,0

Придбання віконних та дверних блоків, поточний, капітальний ремонт (заміна вікон) в загальноосвітніх закладах району

2017 рік

Відділ освіти РДА

Обласний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела

500,0

Виготовлення державних актів на земельні ділянки під загальноосвітніми навчальними закладами району

2017 рік

Відділ освіти РДА

Місцевий бюджет, згідно кошторису витрат

Створення умов, які сприяють зміцненню здоров’я, формування навичок правильного здорового харчування, пошук нових форм обслуговування дітей, збільшення охоплених гарячим харчуванням дітей

Забезпечення безкоштовним харчуванням:

-дітей- сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування;

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах;

- дітей переселенців та батьки яких учасники АТО
 

 

- учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям".

 - учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям".
 

 

- учнів 1-4 класів, учнів 5-11 класів за наявності відповідних рішень сільських, селищних рад та районної ради і виділених на вказані цілі відповідних коштів.

 - дітей ДНЗ навчально-виховних комплексів

 

2017 рік

Відділ освіти РДА

Місцеві бюджети, інші джерела 2000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування здорової особистості, забезпечення сприятливих умов для успішного навчання

 

Придбання шкільного автобуса  для підвезення дітей

2017 рік

Відділ освіти РДА

Державний, обласний бюджет1000,0

обласного,

Місцевий бюджет

1000,0

Забезпечення виконання Закону України «Про освіту» в частині підвезення учнів та педпрацівників до школи і назад

Утримання та обслуговування автобусів для підвозу дітей до школи, оплата транспортних послуг по підвозу дітей

 

Місцевий  бюджет,

1200,0

 

Пріоритет 8. Підвищення якості та ефективності високоспеціалізованої і високотехнологічної медичної допомоги.

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування, тис.грн.

Очікуваний результат

Наближення первинної медико-санітарної допомоги  до сільських жителів,оснащенняФАПів таамбулаторій медичним обладнанням згідно табелю оснащення

ДооснащенняФАПів та сімейних амбулаторій, пунктів невідкладної допомоги  медичним обладнанням та меблями, дезінфекційними та миючими засобами, друкованою продукцією та канцтоварами  у відповідності до затвердженого табелю оснащення та потреб функціонування медзакладів.

2017 рік

Томашпільський РМЦПМСД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий та обласний бюджети

500,0

 

 

 

 

 

 

 

Наблизить первинну медико-санітарну допомогу до сільського населення.

 

Організація комп’ютерного забезпечення автоматизованого робочого місця сімейного лікаря, забезпечення впровадження електронного реєстру пацієнтів, створення локальноїкомп’ютерної мережі та системи захисту інформації, організація роботи серверу,, впровадження інформаційної програми «Електронна медична картка пацієнта», придбання комп’ютерів, принтерів, ноутбуків та іншої техніки і розхідних матеріалів

2017 рік

ТомашпільськийРМЦПМСД

Місцевий   бюджет

200,0

Забезпечить надання медичної допомоги відповідно до затверджених стандартів, дозволить впровадити програми з реімбурсації ліків, елементів страхової медицини

 

 

Належне фінансування невідкладної медичної допомоги з розрахунку не менше 20 гривень наодного жителя села.

2017 рік

 

Томашпільський РМЦ  ПМСД

 

Місцевий бюджет та позабюджетні кошти 600,0

Забезпечить своєчасне та у повному об’ємі надання безкоштовної невідкладної медичної допомоги 

Приведення матеріально-технічної бази ФАПів та сільських амбулаторій у відповідність до нормативів та виконання заходів з енергозбережен-ня

 

-Великорусавський ФАП-заміна вікон, вхідних дверей.

-Марківський ФАП- ремонт  кімнат, заміна вікон , облаштування прилеглої території, огорожі, ремонт опалювальної системи, заміна газового  котла, перехід на альтернативне паливо.

-Стінянський ФАП-ремонт підсобного приміщення  та водогону.

- Вилянський ФАП – заміна вікон та перекриття даху

-Вапнярська АЗПСМ  поточний ремонт приміщень,заміна вікон, виготовлення ПКД та побудова котельні на альтернативному виді палива.

-Томашпільська АЗПСМ-вирішення питання про переведення амбулаторії в інше приміщення та здійснення ремонту

-Яланецька СЛА ЗПСМ –капітальний  ремонт, заміна вікон та дверей , обладнання опалювальної системи, водопостачання та водовідведення

- поточні ремонти всіх закладів Центру

-впорядкування прилеглої до медичних закладів території

 

2017рік

Томашпільський РМЦПМСД

виконкоми сільських (селищних) рад

 

Місцевий бюджет, позабюджетні кошти

1500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створить належні умови  з надання медичної допомоги на ФАПах та амбулаторіях.

Дасть змогу економити кошти та енергоресурси

Виготовлення інвентарних справ на будівлі закладів первинної ланки

Виготовлення інвентарних справ на будівлі -15 закладів (Антопільського , Вилянського , Вербівського, Вапнярківського, Горишківського. Жолоб»янського, Колоденського, Кислицького, Марківського, Нетребівського, Олександрівського, Пеньківського, Пилипи-Борівського, Стінянського, ЯришівськогоФАПів)

2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томашпільський РМЦПМСД, виконкоми сільських (селищних) рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет, позабюджетні кошти 80,0

Приведення у відповідність технічної документації

Готовність медичних закладів центру до роботи під час виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення засобів пожежної безпеки

Обладнання близкавкозахисту в Гнатківській, Комаргородській , Вапнярській АЗПСМ

2017рік

Томашпільський РМЦ  ПМСД, виконкоми сільських (селищних) рад

 

Місцевий бюджет,

60,0

 

Забезпечить готов-

ність первинної ланки

 до проведення екстрених заходів на випадок

виникнення надзвичайної ситуації або теракту

та злагоджену взаємодію

служб швидкого реагування

Придбання вогнегасників в кабінети, обладнані комп'ютерною технікою  (25 шт)

 

 

Місцевий бюджет,

13,0

 

Придбання протигазів для трьох бригад 2 черги швидкого реагування

Місцевий бюджет,

5,0

 

 

Створення резерву пального на випадок надзвичайної ситуації

 

Місцевий бюджет, позабюджетні кошти, 50,0

 

Покращення матеріально-технічної бази Томашпільської ЦРЛ

Виготовлення ПКД та капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та каналізації, головного корпусу, будівлі поліклініки та будівлі інфекційного відділення

2017 рік

Комунальна установа «Томашпільська центральна районна лікарня»,  виконавчі комітети сільських, селищних рад.

Районний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування 1000,0

Забезпечення діяльності закладу, покращення умов перебування хворих ,удосконалення та збереження інфраструктури закладу

Завершити поточний ремонт приміщень дитячого відділення

Районний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування 650,0

Виготовлення ПКД та капітальний ремонт інфекційного відділення

Районний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування

1800,0

Реконструкція даху головного корпусу

Районний бюджет, місцевий бюджет, інші дже-рела фінансування

2022,473

Реконструкція даху поліклініки та посилення конструкції галереї

Районний бюджет, місцевий бюджет, інші дже-рела фінансування

845,627

 

               

Придбання УЗД апарата з датчиками

Районний бюджет, місцевий бюджет, інші дже-рела фінансування

900,0

Пріоритет 9. Зниження смертності хворих району від серцево-судинної патології шляхом реалізації субпроекту Світового банку «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, яка направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією». 

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування (тис. грн.)

Очікувані результати

Покращення допомоги хворим серцево-судинною патологією

Забезпечення препаратами для тромболізису (стрептокіназа)

2017 рік

Комунальна установа «Томашпільська центральна районна лікарня»,  виконавчі комітети сільських, селищних рад.

Районний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування

5,0

 

Зниження смертності від серцево-судинних захворювань

Забезпечення медичним обладнанням та апаратурою відповідно до табелю оснащення електрокардіографами, перфузори-інфузомати

Районний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування 80,0

Ріст хвороб, пов’язаних з артеріальною гіпертензією,смертність від  хвороб серцево-судинної системи складає близько 80% від всіх причин смерті. Подальше впровадження підпрограми «Гіпертонія-стоп» забезпечить попередження ускладнень гіпертонії, смертність та інвалідність

Здійснення своєчасної та якісної діагностики хвороб серця та судин  з використанням ЕКГрафів, придбання розхідних матеріалів , тонометрів,лабораторних тестів , повірка медичної апаратури,оплата послуг інтернету

 

2017 рік

ТомашпільськийРМЦПМСД

Місцевий бюджет

100,0

 

Забезпечить якісне та своєчасне діагностування ГХ та її ускладнень, безперебійну роботу медичної апаратури

Придбання рецептурних бланків, корекція реєстру хворих на артеріальну гіпертензію,оновлення інформаційних стендів, виготовлення інформаційних матеріалів

Місцевий  бюджет

30,0

Дасть можливість сформувати у пацієнтів прихильність до профогдядів та постійного лікування гіпертонічної хвороби з метою попередження інвалідності та смертності

Придбання  2-х електрокардіографів  для Липівської та Яланецької амбулаторій  і  20 телекардів  для амбулаторій та ФАПів району

Місцевий бюджет та кошти Світового банку

Забезпечить своєчасне та у повному об’ємі надання  невідкладної медичної допомоги , діагностику інфарктів та інших ускладнень  і передачу даних інтернет- зв’язком до Вінницького кардіоцентру

 

Пріоритет 10. Організація повноцінної системи допомоги паліативним пацієнтам та покрокова оптимізація діяльності стаціонарного сектору у районі.

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування (тис. грн.)

Очікувані результати

Розвиток паліативної (хоспісної) допомоги

Забезпечення знеболюючими препаратами при наданні паліативної допомоги

2017 рік

Комунальна установа «Томашпільська центральна районна лікарня»,  виконавчі комітети сільських, селищних рад

Районний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування 25,0

Забезпечення максимально можливої якості життя пацієнтів з невиліковними хворобами і обмеженим прогнозом життя, забезпечення контролю больового синдрому

Забезпечення громадян району у паліативній допомозі, вивчення питання у створенні відділень паліативної допомоги  в районі

Районний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування 980,0

Надання  паліативної допомоги хворим на первинному рівні в умовах денного та домашнього стаціонарів

Організація паліативної допомоги в денних стаціонарах при амбулаторіях та ФАПах району , стаціонарах вдома . Безкоштовне медичне забезпечення паліативних хворих     ( медикаментами та засобами догляду).

2017 рік

Томашпільський РМЦПМСД

 

Місцевий бюджети

100,0

 

Наблизить безкоштовну паліативну   допомогу до сільського населення

Пріоритет 11. Сприяння повній, продуктивній зайнятості населення

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні

Джерела

фінансування,

тис. грн.

Очікуваний результат

Забезпечення реалізації

державної політики

зайнятості населення

району

Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, створення нових робочих місць

 

Підвищення якості надання соціальних послуг незайнятому населенню та безробітним на рівні індивідуальної роботи з кожним клієнтом

2017 рік

Районний центр

 зайнятості

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного  соціального

страхування на випадок безробіття

Забезпечення соціальної підтримки незайнятого населення та безробітних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприяння працевлаштуванню громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці

2017 рік

Районний центр

зайнятості

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного  соціального

страхування на випадок безробіття

Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру

2017 рік

Районний центр зайнятості, виконавчі комітети сільських, селищ-них рад, ПОУ району

Місцеві бюджети,

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного  соціального

страхування на випадок безробіття, кошти ПОУ

Залучення безробітних до громадських та інших робіт тимчасового характеру

Сприяти самозайнятості безробітних, шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для започаткування власної справи

2017 рік

Районний центр зайнятості, виконавчі комітети сільських, селищних рад

Місцевий бюджет, 50

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного  соціального

страхування на випадок безробіття

Створення нових робочих місць

Забезпечення контролю під час реєстрації колективних договорів щодо передбачення сторонами, які укладають договір розділу забезпечення продуктивної зайнятості

Проведення моніторингу створення нових робочих місць на підприємствах, установах, організаціях та у фізичних осіб-підприємців району.

2017 рік

Управління праці та соціального захисту населення РДА

Не потребує коштів

Сприятиме виконанню роботодавцями законодавчих та нормативних актів з питань зайнятості працівників, використанням і завантаженням робочих місць

Проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог трудового Законодавства України у разі виникнення причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, через які неминучі вивільнення працівників з ініціативи сторони власника.

Надання консультацій щодо чинного трудового законодавства, гарантій на працю, соціально-економічних пільг, передбачених законодавством

Пріоритет 12. Збереженнякультурноїспадщини та сприяннярозвиткукультури і мистецтва.

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовані джерела фінансування, тис.грн.

Очікуваний результат

Підвищення

поінформованості населення

Комплектування бібліотечних фондів літературою та періодичними виданнями 

2017 рік

Відділ культури та туризму РДА, виконавчі комітети сільських, селищних рад

Районний,

місцеві

бюджет

30,0

Оснащення бібліотек

районного підпорядкування

Придбання періодичних видань для закладів культури

Районний,

місцеві

бюджет

20,0

Оснащення закладів культури

районного підпорядкування ДМШ, РБК, бухгалтерія

Збільшення контингенту учнів ДМШ

Введення посади викладачів по класу духової музики у Вапнярській ДМШ

З вересня 2017 року

Відділ культури та туризму РДА

Районний бюджет 100,0

Навчання школярів гри на духових інструментах

Придбання меблів, музичної апаратури та музичних інструментів для закладів культури

Придбання меблів, музичної апаратури, музичних інструментів для клубних та бібліотечних закладів культури,  ДМШ

2017 рік

Відділ культури та туризму РДА

Районний

бюджет

200,0

Оновлення технічного ресурсу закладів культури клубного типу, бібліотек, ДМШ, бухгалтерії

 

Модернізація комп’ютерної техніки

Придбання, ремонт комп’ютерної техніки для закладів культури , апаратури

2017 рік

Відділ культури та туризму РДА, виконавчі комітети сільських, селищних рад

Районний, місцевий  бюджет

70,0

Заощадливе використання енергоресурсів

Заміна віконних блоків Томашпільської та Вапнярської ДМШ, ЦРБ, РБК

2017 рік

Відділ культури та туризму РДА

Районний бюджет

150,0

Виготовлення проектно-кошторисної документації на заміну газового котла РБК

2017

Відділ культури та туризму РДА

Районний, місцевий бюджет

50,0

Світло забезпечення сцени та глядацької зали РБК

Придбання софітів лазерів та прожекторів для РБК 

2017 рік

Відділ культури  та туризму РДА

Районний, місцевий

бюджет

30,0

Забезпечення закладів внутрішніми туалетами, роздягальнями та ін.

Реконструкція РБК

2017 рік

Відділ культури та туризму РДА, директор РБК

Районний

бюджет

670,0

Створення належних умов  для проведення масових заходів

Реконструкція Вапнярської ДМШ, обладнання внутрішнім туалетом

2017 рік

Відділ культури та туризму РДА, директор Вапнярської ДМШ

Районний бюджет

150,0

Створення належних умов для навчання обдарованих дітей

Ремонт приміщення Томашпільської дитячої музичної школи

2017 рік

Відділ культури та туризму РДА, директор Томашпільської  ДМШ

Районний бюджет 150,0

Проведення культурно-мистецьких заходів

Організація заходів РБК

2017 рік

Відділ культури та туризму РДА

Районний, місцевий бюджет

200,0

Обмін досвідом, популяризація національного мистецтва

Проведення районного конкурсу «Кращий сільський заклад культури»

Організація свята

2017 рік

Відділ культури та туризму РДА, виконавчі комітети сільських, селищних рад

Районний бюджет

10,0

Стимул до покращення матеріально-технічної бази закладів культури

Атестація народних колективів району

Організація проведення

2017 рік

Відділ культури та туризму РДА, виконавчі комітети сільських, селищних рад

Районний бюджет

20,0

Підтвердження на звання «народний», «зразковий»

 

Участь аматорських колективів у обласних мистецьких закладах

Участь  в мистецьких заходах

2017 рік

Відділ культури та туризму РДА

Районний бюджет

20,0

Популяризація аматорського мистецтва

 

 

Реалізація програм  міжрегіонального та міжнародного співробітництва 

 

 

Участь у заходах культуно – мистецького, соціально- економічного характеру за межами району, держави

2017 рік

Відділ культури та туризму РДА

Районний бюджет

30,0

Обмін досвідом

Прийом делегацій з міжрегіонального  та міжнародного партнерства: представницькі витрати

2017рік

Відділ культури та туризму РДА

Районний бюджет 80,0

Збереження культурної спадщини

Паспортизація об’єктів культурної спадщини (братських могил – пам’яток історії ) у населених пунктах району

с.Гнатків, с.Стіна

смт.Томашпіль

2017 рік

Відділ культури та туризму РДА, виконавчі комітети сільських, селищних рад

Районний бюджет

7,0

Охорона культурної спадщини

Капітальний ремонт історичного музею імені І.Д.Черняховського с. Вербова

2017 рік

Відділ культури та туризму РДА, виконавчий комітет Врбівської сільської ради

Районний, місцевий бюджет 330,0

Реставрація пам’яток ІІ Світової війни,  ремонт і відновлення пошкоджених або зруйнованих пам’ятників та монументів у місцях поховань, що перебувають на державному обліку

2017 рік

 

Виконавчі комітети Марківської,    

Пилипиборівської сільських рад

Районний, місцевий бюджет 100,0

Пріоритет 13. Розвиток туристичної галузі

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування (тис. грн.)

Очікувані результати

Виготовлення інформаційних матеріалів та сувенірної продукції

Замовлення

2017 рік

Відділ культури та туризму РДА

Районний бюджет 10,0

 Поширення інформації про район

Проведення фестивалю народної культури “Одвічна Русава”-2017.

Організація свята

2017 рік

Відділ культури та туризму РДА, виконавчі комітети сільських, селищних рад

Районний

бюджет

10,0

Забезпечення збереження та відтворення  культурної спадщини.

 

Пріоритет 14. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовані джерела фінансування

тис.грн.

Очікуваний результат

Участь команд району в змаганнях вищого рівня, організація місцевих спорт-масових заходів

Організувати районні змагання серед юнацьких, дівочих, аматорських, ветеранських команд, забезпечити участь дитячих команд різних вікових груп в обласній дитячо-юнацькій футбольній лізі, обласних змаганнях «Шкіряний м’яч», «Хто ти майбутній олімпієць?» та змаганнях з інших видів спорту обласного та всеукраїнського рівня.

Згідно календарного плану протягом року

Відділ сім’ї, молоді та спорту РДА, виконавчі комітети сільських, селищних рад

Районний бюджет  160,0,

залучені кошти 100,0

Зміцнення авторитету      району успіхами у спорті вищих досягнень

 Участь команди ФК «Томашпіль»   у чемпіонаті та кубку області із футболу

Згідно календарного плану протягом року

Відділ сім’ї, молоді та спорту РДА, виконавчі комітети сільських, селищних рад

Місцевий бюджет 130,0

Забезпечення розвитку футболу

Участь команди ГК «Олімпік» в чемпіонаті України із гандболу

Згідно календарного плану протягом року

Відділ сім’ї, молоді та спорту РДА, виконавчі комітети сільських, селищних рад

Місцевий бюджет 130,0

Забезпечення розвитку гандболу

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем проживання та навчання

Організація фізкультурно-оздоровчих заходів для проведення змістовного дозвілля населення

2017 рік

Відділ сім’ї, молоді та спорту РДА, виконавчі комітети сільських, селищних рад

Районний,

місцеві бюджети, залученні кошти 

65,0

Зміцнення здоров’я населення засобами  фізичної культури, організація змістовного  дозвілля, зменшення негативних проявів у молодіжному та дитячому середовищі

Комплексні заходи щодо реконструкції ремонту та введення в експлуатацію спортивних об’єктів районного значення

Реконструкція Томашпільської районної дитячо – юнацької спортивної школи по вул. І. Гаврилюка, 6 .

2017 рік

Відділ сім’ї, молоді та спорту РДА, дирекція РДЮСШ

Державний бюджет, кошти фонду регіонального розвитку 1300,0

 

Створення сприятливих умов для ефективного проведення учбово-тренувального процесу

 

Пріоритет 15. Реалізація програм доступного житла в районі

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

Забезпечення житлом населення, підвищення якості надання житлово-комунальних послуг

Субвенція з районного бюджету обласному бюджету на виконання програми «Власний дім»

2017 рік

Районна рада, фінансове управління РДА, представник КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву»

Районний бюджет

260,0

Отримання населенням пільгових довгострокових кредитів на будівництво, добудову, придбання житла, будівництво інженерних мереж.

Пріоритет 16. Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування патріота і громадянина.

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування (тис. грн.)

Очікувані результати

Створення сприятливих умов для всебічного розвитку молоді

Забезпечення безперешкодного доступу молоді до занять в спортивних гуртках,  закладах культурно-мистецького спрямування та інших сферах діяльності територіальних громад

2017 рік

Відділи райдержадміністрації:сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури та туризму, виконавчі комітети сільських, селищних рад

Районний бюджет 3,0

Зменшення негативних проявів в молодіжному середовищі, сприяння самореалізації молоді

Національно-патріотичне виховання молоді

Проведення на території району спортивних, військово-спортивних та історичних заходів присвячених    Героям Революції Гідності та Антитерористичної операції та забезпечення в обласних та Всеукраїнських заходах відповідного спрямування

Відділи райдержадміністрації: сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури та туризму,

Районний бюджет 10,0

Виховання громадянина патріота

України

В економічній сфері:

Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу району з метою насичення ринку конкурентоспроможними промисловими товарами. Залучення інвестицій в реальний сектор економіки і створення нових робочих місць.

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

Забезпечення подальшого зростання промислового виробництва

Розроблення та впровадження ефективних конкурентних стратегій діяльності суб’єктів господарювання

2017 рік

Суб’єкти господарювання, управління РДА: агропромислового розвитку, економіки.

В межах кошторису витрат суб’єктів господарювання

Забезпечення населення якісною промисловою продукцією,

сплата податкових платежів до бюджету

Застосування при виробництві промислової продукції енергота ресурсно-економних технологій

2017 рік

Суб’єкти господарювання

Згідно кошторису витрат

Прийняття участі в регіональних та міжрегіональних виставках, ярмарках, конференціях

2017 рік

Суб’єкти господарювання

Згідно кошторису витрат

Налагодження співробітництва,

розширення ринків збуту, переймання досвіду


Пріоритет 2. Підвищенняконкурентоспроможностіагропромислового комплексу шляхом ефективного використання природних та людських ресурсів, впровадження новітніх та енергоощадних технологій у виробництво, переробку та інфраструктуру зберігання продукції.

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

Збільшеннявиробництвабезпечної, якісної  та конкурентноспроможноїпродукціїтваринництва

Нарощення та оновлення обсягів поголів’я 

2017 рік

С/г підприємства

Власні кошти підприємств

Отримання конкуренто спроможної продукції  тваринництва,збільшення  надоїв молока

Удосконаленняметодіввирощуваннясільськогосподарських культур шляхом    використанняперспективнихсортівнасіння;

Придбання перспективних  сортів насіння

Постійно

С/г підприємства

Відповідно до потреби

Підвищення урожайності сільськогосподарських  культур

Впровадженняенерго- і ресурсозберігаючихтехнологій шляхом застосуваннявисокопродуктивноїтехніки

 

Придбання та використання енергозберігаючої та високопродуктивної техніки.

Надання допомоги у впровадженні сучасних технологій.

Оформлення техніки в лізинг

2017 рік

С/г підприємства ,управління АПР РДА

Власні кошти підприємств

Покращення ефективності роботи, зниження енергозатрат та зниження собівартості продукції

Сприяння застосуванню крапельного поливу для вирощування сільськогосподарської продукції

Застосувати крапельне зрошування(встановити полив)

2017 рік

С/г підприємства

Власні кошти підприємств

Дасть змогу збільшити кращі урожаї та вийти на ринок  з більш конкурентоспроможною продукцією.

Пріоритет 3. Стимулювання розвитку малих і середніх виробників, а також господарств населення до товарного сільськогосподарського виробництва.

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

Сприянняведенню товарного виробництвасередмалих і середніхсільськогосподарськихтоваровиробників  в напрямку  молочного та мясногоскотарства та мініферм в особистихселянськихгосподарствах

Надання методичної допомоги, консультацій  у впровадженні сучасних технологій

2017 рік

Управління АПР РДА

Власні кошти підприємств

Забезпечення споживчих потреб району,створення нових робочих місць

Сприяння залученню кредитів через «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву»

Юридичний супровід та надання консультацій

2017 рік

Управління агропромислового розвитку РДА

Кошти фонду

Залучення кредитних коштів у розвиток  с/г виробництва району

Реалізація державних програм

2017 рік

Управління агропромислового розвитку РДА

Державний бюджет згідно затверджених кошторисних призначень

 

Створення сприятливих умов для розвитку та функціонування с/г товаровиробників

 

Пріоритет 4.Стимулювання створення і підтримка діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та інших об’єднань виробників.

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування

тис. грн.

Очікуваний результат

Сприяння збільшенню валового виробництва с/г продукції через створення  с/г кооперативів  та заключення з ними прозорих,  рівноправних договірних  відносин

Надання методичної допомоги по питаннях створення кооперативів

 

2017 рік

Фермерські господарства

Власні кошти господарств

 

Створення с/г кооперативів.

Впровадження нових технологій виробництва

Пріоритет5.Стимулювання розвитку сільськогосподарського дорадництва, навчання, поширення інноваційних розробок.

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування

тис. грн.

Очікуваний результат

Стимулювання  дорадництва на селі через механізм роз’яснення

Надання методичної допомоги по дорадництву,поширення інноваційних розробок

2017 рік

Управління АПР РДА, виконавчі комітети сільських, селищних рад

Коштів не потребує

 

Обізнаність сільського населення та самореалізація

 

Пріоритет 6. Здійснення заходів по ефективному використанню водних ресурсів району.

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування

тис. грн.

Очікуваний результат

Ведення роз’яснювальної роботи щодо ефективного використання водних об’єктів та водних ресурсів в цілому

Здійснення заходів по ефективному використанню водних ресурсів(надання практичних рекомендацій)

 

2017 рік

Управління АПР РДА, виконавчі комітети сільських, селищних  рад

Коштів не потребує

 

Раціональне використання водних ресурсів, ,надання ставків в оренду з подальшим облагородженням

Пріоритет 7. Впровадження ресурсо-  та енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення населених пунктів

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

Впровадження енергозберігаючих технологій

Реконструкція водогону  с.АнтонівкаТомашпільського району  Вінницької області 

2017 рік

Сектор містобудування, архітектури, розвитку   інфраструктури та ЖКГ РДА, виконавчий комітет Антонівської сільської ради

Місцевий бюджет  –

100,0

Зменшення втрат енергетичних ресурсів та  вартості житлово-комунальних послуг, забезпечення сталого водопостачання

 

Заміна частини водогону с.ГоришківкаТомашпільського району – реконструкція

 

2017 рік

Сектор містобудування, архітектури, розвитку   інфраструктури та ЖКГ РДА, виконавчий комітет Горишківської сільської ради

Місцевий бюджет –

80,0

Будівництво водогону с.НетребівкаТомашпільськогорайонуВіницької області

2017 рік

Сектор містобудування, архітектури, розвитку   інфраструктури та ЖКГ РДА, виконавчий комітет Нетребівської сільської ради

Місцевий бюджет –

50,0

Розширення системи водогону с.Пилипи-.Борівські Томашпільського району Вінницької області

2017 рік

Сектор містобудування, архітектури, розвитку   інфраструктури та ЖКГ РДА, виконавчий комітет Пилипи-.Борівської сільської ради

Місцевий бюджет – 25,0

Пріоритет 8. Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу району

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

Забезпечити сприятливі умови для надходження інвестицій в економіку району

Підготовка та оприлюднення інформації про вільні земельні ділянки, виробничі площі, що пропонуються для реалізації інвестиційних проектів

2017 рік

Виконавчі комітети сільських, селищних рад,  управління, відділи РДА

Не потребує коштів

Створення сприятливого інвестиційного клімату, збільшення надходжень інвестицій в економіку району

Представлення інвестиційних можливостей району на відповідних презентаційних заходах

2017 рік

Управління, відділи РДА, виконавчі комітети сільських, селищних рад.

Згідно кошторису витрат 

Реалізація пріоритетних інвестиційних проектів через комунальні підприємства району

2017 рік

Суб’єкти господарювання, виконавчі комітети сільських, селищних рад, управління, відділи РДА,

Згідно кошторису витрат 

Вирішення визначених проблем, створення  робочих місць, надходження до бюджетів.

Пріоритет 9. Здійснення структурних перетворень в сфері торгівлі та послуг, направлених на підвищення якості обслуговування

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

Формування

ефективної торговельної інфраструктури

 

Сприяти формуванню торговельної інфраструктури шляхом розвитку торгівельних систем

2017 рік

Виконавчі комітети сільських, селищних рад

Не потребує коштів

Забезпечення належної якості торговельного обслуговування населення

 

Сприяти входженню та розміщенню на території селищ району філіалів підприємств, які здійснюють роздрібну  торгівлі під однією  торговою маркою

2017 рік

Виконавчі комітети, селищних рад

Не потребує коштів

Насичення споживчого ринку якісною продукцією

Забезпечення надання платних послуг на селі

Всебічно сприяти організації та розвитку сфери надання послуг в сільській місцевості

2017 рік

Виконавчі комітети сільських рад,

Не потребує коштів

Отримання сільським населенням необхідних послуг

Пріоритет 10. Дерегуляція та покращення регуляторного середовища – як мотивація для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

Провадження державної регуляторної політики згідно вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»

Забезпечення прозорого механізму прийняття регуляторних актів

2017 рік

Управління, відділи райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад.

Не потребує коштів

Створення привабливого середовища для розвитку бізнесу

Створення та підтримка сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва

Забезпечення рівноправності суб’єктів підприємницької діяльності та підприємств всіх форм власності при проваджені господарської діяльності

2017 рік

Управління, відділи райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад.

Не потребує коштів

Сприяти організації участі суб’єктів бізнесу у місцевих і регіональних виставках-ярмарках, конференціях, семінарах і конкурсах з метою обміну досвідом, використання інноваційних ідей, високих технологій

2017 рік

Управління, відділи райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад.

Не потребує коштів

Компенсація відсотків за бізнес-позиками  за підтримки програми «Країна підприємців» запущену через сервіс «Країна Успішного Бізнесу» від Приватбанку

2017 рік

Управління, відділи райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад, ПАТ КБ «ПриватБанк», суб’єкти господарювання району

Місцевий бюджет50,0

Створення нових робочих місць

Забезпечення функціонування інформаційно-консультативного центру при спілці підприємців

2017 рік

Спілка підприємців Томашпільського

 району

Не потребує коштів

Отримання громадянами та  суб’єктами господарської діяльності інформаційних послуг

Пріоритет 11. Продовження політики стабільності та прозорості на засадах, визначених Бюджетним кодексом України, розширення податкової бази, посилення платіжної дисципліни щодо виконання податкових зобов’язань

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування (тис. грн.)

Очікувані результати

 

Продовження політики стабільності та прозорості на засадах, визначених Бюджетним кодексом України

Публікація в місцевій газеті «Томашпільський вісник» інформації про виконання районного бюджету за підсумками місяця, кварталу та року

2017рік

 

Фінансове управління районної державної адміністрації

Не потребує коштів

Поінформованість населення про виконання районного бюджету за 2016-2017 роки

Розширення податкової бази

Здійснення аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності визначених платників податків, відповідність їх середньо галузевим показникам та виявлення чинників, які негативно вливають на стан розрахунків з бюджетом

2017 рік

Томашпільське

 відділення

Могилів –Подільської ОДПІ ГУ ДФС

-

Забезпечення надходжень до зведеного бюджету та виконання планових завдань

Здійснення аналізу пільг, які отримали платники згідно чинного законодавства

-

Забезпечення надходжень до зведеного бюджету

Моніторинг результатів застосування спеціального режиму оподаткування діяльності суб’єктів господарювання у сфері сільського господарства

-

Забезпечення надходжень по ПДВ

Організація роботи щодо комплексного відпрацювання платників податку на додану вартість, які допускають різке збільшення податкового кредиту

-

Проведення аналізу розмірів сплати СГД орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності з юридичних осіб по укладених договорах оренди землі на відповідність дотримання законодавства з питань оподаткування землі та повноти сплати до бюджету цієї плати

-

Забезпечення надходжень по платі за землю

Проведення аналізу виконання планових завдань з надходження платежів до бюджетів за рахунок скорочення податкового боргу. Здійснення щоденного аналізу вжитих заходів по стягненню податкового боргу

-

Погашення заборгованості та недопущення її в подальшому

Здійснення спільних дій з органами місцевого самоврядування стосовно проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, спрямованої на підвищення рівня виплати заробітної плати, а також сплати, відповідно, належних сум податку на доходи фізичних осіб

-

Дотримання мінімального рівня виплати заробітної плати

Проведення комплексних перевірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання СПД податкового законодавства при виплаті заробітної плати, інших доходів та легалізації «тіньової» зайнятості населення, а також своєчасності сплати до місцевого бюджету податку на доходи фізичних осіб

-

Забезпечення надходжень до місцевого бюджету та виконання планових завдань по податку на доходи фізичних осіб

Активізація масово – роз’яснювальної роботи серед платників податків з питань податкової політики та податкового законодавства

Організація та проведення інформування платників податків через ЗМІ з питань застосування положень податкового законодавства та інших нормативно-правових актів

2017 рік

Томашпільське

 відділення

Могилів –Подільської ОДПІ ГУ ДФС

-

Підвищення рівня добровільної сплати податкових зобов’язань до 95%

Проведення роз’яснювальної роботи стосовно змін в оподаткуванні відповідно до норм Податкового кодексу України

-

Вдосконалення шляхів інформаційного обслуговування платників податків з використанням новітньої комп’ютерної техніки та програмного забезпечення стосовно подання платниками податків звітності в електронному вигляді

-

Пріоритет 12. Розвиток комерційної, соціальної та транспортної інфраструктури району

           Завдання          

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

Реалізація пріоритетних проектів соціально – економічного розвитку району

 

Школа на 1296 учнів в смт.Томашпіль Вінницької області, ІІ пусковий комплекс (співфінансування будівництва)

2017 рік

Відділ  освіти райдержадміністрації

Місцеві

бюджети,

згідно

кошторису витрат

 

Будівництво клубу з універсальним концертно-танцювальним залом на 200 чоловік в с.ВисокеТомашпільського району Вінницької області

2017 рік

Виконавчий комітет Височанської сільської ради

Місцевий бюджет,

200,0

 

Фінансування районного конкурсу з будівництва, реконструкції та ремонту комунальних доріг населених пунктів району

 

2017 рік

Сектор містобудування, архітектури, розвитку   інфраструктури та ЖКГ РДА, фінансове управління РДА

 

 

Місцевий бюджет,

згідно

кошторису витрат

Покращення якості шляхово-дорожньої мережі населених пунктів району

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, ремонт автодоріг та подання документів для отримання бюджетного фінансування

2017 рік

Виконавчі комітети сільських, селищних рад, Сектор містобудування, архітектури, розвитку   інфраструктури та ЖКГ РДА

Місцеві бюджети

згідно

кошторису витрат

Покращення стану доріг, зменшення аварійності.

Пріоритет 13. Подальший розвиток міжрегіонального, міжнародного та транскордонного співробітництва

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

Налагодження співробітництва в сфері фінансово-економічних взаємовідносин

Прийняття участі територіальними громадами району в конкурсних проектах, що фінансуються за рахунок коштів міжнародних  організацій

2017 рік

Виконавчі комітети сільських, селищних рад

Не потребує коштів

Залучення фінансових ресурсів для співфінансування реалізації проектів розвитку територіальних громад

Участь у міжрегіональних та міжнародних семінарах, конференціях, виставках

2017 рік

Органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання

Згідно кошторису витрат

Презентація територіальних громад, просування власної продукції, послуг

Підготовка бізнес – пропозицій із залучення іноземних інвестицій

2017 рік

Органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання

Не потребує коштів

Створення нових робочих місць

Пріоритет 14. Посилення боротьби з тіньовою зайнятістю

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування (тис. грн.)

Очікувані результати

Посилення боротьби з тіньовою зайнятістю

Проведення постійної роз’яснювальної роботи щодо необхідності легалізації трудових відносин з метою створення умов для соціального захисту найманих працівників

2017 рік

Районний центр зайнятості

Не потребує коштів

Попередження фактів нелегального використання робочої сили.

Проведення консультативно роз’яснювальної роботи з питань переваг легального працевлаштування

 

2017 рік

Управління праці та соціального захисту населення РДА

Не потребує коштів

Дотримання роботодавцями чинного законодавства про працю, недопущення використання праці найманих працівників без оформлення трудових відносин,

ефективна робота районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Організаційне, інформаційне, матеріально – технічне забезпечення діяльності районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Проведення інформаційної роботи серед населення в частині роз’яснення положень трудового законодавства

Офіційне працевлаштування, отримання соціальних гарантій, підвищення рівня пенсій та інших страхових виплат

Гарантований соціальний захист

Проведення постійної роз’яснювальної роботи щодо необхідності легалізації трудових відносин з метою створення умов для соціального захисту найманих працівників

2017 рік

Районний центр зайнятості

Не потребує коштів

Попередження фактів нелегального використання робочої сили

 

В сфері природокористування та безпеки життєдіяльності людини:

Пріоритет 1. Забезпечення екологічної безпеки та використання рекреаційного потенціалу району

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

Покращення екологічної ситуації

Утримання в належному стані

сміттєзвалищ

2017 рік

Виконавчі комітети сільських, селищних рад, суб’єкти господарювання

Згідно кошторису витрат

Покращення стану природного середовища

Забезпечення дотримання відповідних умов в природно – охоронних зонах водозаборів

2017 рік

Виконавчі комітети сільських, селищних рад, суб’єкти господарювання

Згідно кошторису витрат

Утримання, збереження та примноження зелених насаджень в населених пунктах

Підготовка необхідних матеріалів на конкурс

2017 рік

Виконавчі комітети сільських, селищних рад, управління, відділи райдержадміністрації

Місцеві бюджети

згідно кошторису витрат

Збереження, примноження і утримання зелених насаджень

Участь в обласних конкурсах з питань благоустрою населених пунктів, очистки джерел водопостачання, збільшення лісистості озеленення  та екологічного оздоровлення територій

Організація збору та вивозу твердих побутових відходів

2017 рік

Виконавчі комітети сільських, селищних рад

Місцеві бюджети

згідно кошторису витрат

Покращення благоустрою населених пунктів району

Пріоритет 2. Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій району від можливих надзвичайних ситуацій. Приведення у належний стан  бомбосховищ

Завдання

Шляхи

вирішення

Часові межі

Відповідальний за виконання

Орієнтовані джерела фінансування тис.грн.

Очікуваний результат

Забезпечення виконання розпоряджень КМУ та голови облдержадміністрації

Створення консультативних пунктів з питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

2017 рік

Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад, підприємства, установи, організації району

Місцевий бюджет, 10,0

Доведення інформації до населення щодо дій у разі виникнення  аварії, катастрофи, стихійних явищ та нештатних ситуацій епідемічного та медико-біологічного походження.

Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій району від можливих надзвичайних ситуацій. Приведення у належний стан бомбосховищ. 

Проведення поточного та капітальних ремонтів наявного фонду захисних споруд на території району

2017 рік

Томашпільський РС ГУДСНС, сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами рай-держадміністрації,  фінансове управління райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад.

Об’єкти державної, приватної та комунальної власності

Кошти балансо-утримувачів захисних споруд

Приведення наявного фонду захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням

Проведення заходів з підготовки та ведення територіальної оборони

Відправлення військовозобов’язаних до військових частин

2017 рік

Томашпільськийрайонний військовий комісаріат, фінансове управління райдержадміністрації,

районна рада

Районний бюджет

30,0

Виховання почуття патріотизму в молоді, суспільної відповідальності.

Пріоритет 3. Реалізація державної політики у сфері безпеки виробництва та охорони праці

Завдання

Шляхи

вирішення

Часові межі

Відповідальний за виконання

Орієнтовані джерела фінансування тис.грн.

Очікуваний результат

Забезпечення контролю під час реєстрації колективних договорів щодо передбачення сторонами, які укладають договір розділу з охорони праці та комплексних заходів з покращення стану безпеки праці та профілактики нещасних випадків на виробництві

Сприяння забезпеченню належного рівня охорони праці та профілактики нещасних  випадків на виробництві на підприємствах, установах, організаціях району

 2017 рік

Управління праці та соціального захисту населення  райдержадміністрації

Не потребує коштів

Поліпшить стан охорони праці, зменшиться  кількість нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом

Організація та проведення навчань і перевірки знань посадових осіб підприємств, установ, організацій та фізичних осіб – підприємців району з питань охорони праці, правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, правил безпеки систем газопостачання України

Підвищить рівень знань посадових осіб району із законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці

Пріоритет 4. Забезпечення земельними ділянками військовослужбовців, які беруть участь у антитерористичній операції на Сході України

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

Забезпечення земельними ділянками військовослужбовців, які беруть участь у антитерористичній операції

Надання земельної ділянки у власність військовослужбовцям

2017 рік

Відділ Держгеокадастру у Томашпільському районі, військовослужбовці

Власні кошти

Свідоцтво про право власності на земельну ділянку

В сфері розвитку громадянського суспільства

Пріоритет 1. Забезпечення підвищення якості управління, прозорості, відкритості в діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальність за виконання

Орієнтовні джерела фінансування (тис. грн.)

Очікувані результати

Поліпшення умов для розвитку демократичного суспільства, забезпечення реалізації конституційних прав громадян на участь в державному управлінні, гласності та відкритості у діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, створення умов вільного доступу громадськості до інформації про  діяльність влади

Активізація роботи громадських організацій: громадської ради при райдержадміністрації, Політичної ради при голові райдержадміністрації, інших громадських організацій, політичних партій; підвищення ефективності проведення прес-конференцій, брифінгів, «круглих столів», днів інформування населення, сходів громадян за участю керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

2017 рік

Організаційний відділ апарату райдержадміністрації,   районне комунальне підприємство «Редакція газети і радіомовлення « «Томашпільський вісник», районна рада

Районний бюджет

5,0

 

Забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, розширення участі громадян у процесах самоврядування

Забезпечення тісної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування із засобами масової інформації та громадськими організаціями у питаннях забезпечення громадськості достовірною і всебічною інформацією про діяльність органів державної влади

Залучення громадських організацій до процесу висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, забезпечення широкого доступу громадських організацій до джерел інформації, в тому числі мережі Інтернет; оперативне інформування населення через місцеві засоби масової інформації про події суспільно-політичного, соціально-економічного, культурного життя району

2017рік

Організаційний відділ апарату райдержадміністрації,  районне комунальне підприємство «Редакція газети і радіомовлення « «Томашпільський вісник», районна рада

Районний бюджет

5,0

 

Підвищення активності населення району в справах самоврядування та державного управління; підвищення ролі засобів масової інформації, громадських організацій, їх популярності

Забезпечення дієздатності засобів масової інформації та інших інформаційних установ

Фінансова підтримка:

- районного кому-нального підприємства «Редакція газети  і радіомовлення»;

 

- комунальної установи «Томашпільський районний трудовий архів»

 

 

 

Оплата за виконання додаткових соціологічних досліджень та статистичних спостережень

2017рік

Районне комунальне підприємство «Редакція газети і радіомовлення  «Томашпільський вісник»,

 

 

 

Комунальна установа «Томашпільський районний трудовий архів»

 

 

 

Районна рада

Районний бюджет

300,0

 

 

 

 

 

 

Місцеві бюджети141,0

 

 

 

 

 

Районний бюджет 3,8

 

Підвищення активності населення району в справах самоврядування та державного управління; підвищення ролі засобів масової інформації громадських організацій, їх популярності.

Створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг, запобігання проявам корупції під час надання адміністративних послуг

 

Забезпечення  функціонування центру надання адміністративних послуг

2017 рік

Томашпільська РДА,  виконавчий комітети сільських, селищних рад

 

Державний,обласний, районний, селищний бюджети та інші джерела фінансування не заборонені законодавством

50,0

 

Підвищення якості надання адміністратив-них послуг

Пріоритет 2.Реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім’ї, як основи суспільства

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовані джерела фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

Формування здорового, активного та безпечного способу життя

Робота районної лекторської групи. Співпраця з даного питання  з громадськими організаціями області, які працюють у сфері профілактики наркоманії, ВІЛ-інфекції/Сніду, алкоголізму, тютюнопаління тощо.

2017рік

Відділ сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

5,0

Озброєння молоді знаннями та направлення її на шлях здорового, активного та безпечного способу життя.

Сприяння у працевлаштуванні молоді

Співпраця з районним центром зайнятості, виконкомами сільських та селищних рад.

2017рік

Відділ сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

4,0

Зменшення безробіття серед молоді

Покращення якості життя багатодітних, молодих та інших соціально-вразливих категорій сімей.

 

Проведення заходів,акцій для підтримки, багатодітних родин, соціально –вразливих категорії сімей. Заходи - .,,Дня матері,, ,,Міжнародний день сім’ї”, «Подаруймо дітям радість», «Школярик», Акція ,,Святий Миколай –багатодітній родині ,,Новорічні подарунки  багатодітним родинам, соціально –вразливим категоріям сімей. Поїздка дітей на  губернаторську ялинку, Вивчати потреби даних сімей.

2017рік

Відділи

райдержадміністрації: сім’ї, молоді та спорту, освіти, виконавчі  комітети сільських і селищних рад.

Районний бюджет,

50,0

Удосконалення існуючих та пошук нових форм підтримки багатодітних , молодих та інших соціально-вразливих категорій сімей.

 Тісний контакт даної категорії населення з владою

Підтримка творчої та обдарованої молоді

Залучати молодь до участі в обласних , районних конкурсах та заходах «Молода людина року», «День молоді», «Серце до серця» та інших

2017рік

Відділ сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських і селищних рад.

Районний бюджет

20,0

Розвиток творчих здібностей молоді району.

Попередження торгівлі людьми. Підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб та відповідальне батьківство 

Здійснення заходів з первинної профілактики торгівлі людьми, профілактичних заходів серед представників вразливих верств населення та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

2017 рік

Відділ сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських і селищних рад.

Районний бюджет 3,0

Підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що використовуються торгівцями людьми

Підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтації на шлюб та відповідальне батьківство

Стимулювання розвитку сімейного дозвілля, спортивних заходів, сімейного оздоровлення та відпочинку

2017 рік

Відділи райдержадміністрації: сім’ї,молоді та спорту,освіти, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет 2,0

Забезпечення належних умов для гармонізації взаємовідносин між подружжям, батьками та дітьми

Розробка та впровадження корекційних та реабілітаційних програм для осіб, які постраждали від насильства в сім’ї

2017 рік

Відділи райдержадміністрації: сім’ї,молоді та спорту, освіти, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  РВ УМВС України у Вінницькій області

Районний бюджет 2,0

Забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків

Залучення до діяльності установ, підприємств та організацій керівників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2017 рік

Відділ сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет 1,0

Підвищення компетентності осіб, уповноважених на виконання функцій держави щодо використання гендерних підходів у роботі

Підтримка сім’ї та демографічний розвиток

Надання фінансової допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям, в яких  виховуються діти інваліди, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування для придбання житла, побутової техніки та предметів першого вжитку

2017 рік

Відділ сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі  комітети сільських і селищних рад

Районний бюджет 70,0

Покращення матеріального стану сім’ї

Пріоритет 3. Зміцнення законності і правопорядку, належне забезпечення конституційних прав та інтересів громадян і держави. Посилення боротьби з корупцією.

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні

джерела

фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Забезпечення дотримання норм законності та правопорядку всіх сфер суспільного життя

Розглядати на засіданнях колегії райдержадміністрації питання  “Про стан боротьби з організованою злочинністю та правопорушеннями, забезпечення законності і правопорядку”, “Про стан протидії корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним з корупцією”

2017 рік

 

Сектор правового забезпечення райдержадміністрації, Томашпільське відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, прокуратура району

Не потребує коштів

Зменшення кількості злочинів та правопорушень, зміцнення громадського порядку

Проводити профілактичні заходи серед населення спрямовані на попередження порушень законодавства

2017 рік

Томашпільське відділення полі-ції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій об-ласті

Місцевий бюджет 7,0

Забезпечити проведення профілактичних заходів спрямованих на запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності

2017 рік

Служба в справах дітей та відділ освіти райдержадміністрації, Томашпільське відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області

Районний бюджет 7,0

Надавати  безоплатну правову допомогу населенню, захищати їх права, свободи та законні інтереси

2017 рік

Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги,

сектор

правового забезпечення райдержадміністрації,редакція районної газети та місцевого радіомовлення

Не потребує коштів

Пріоритет 4. Проведення аналізу ефективного використання бюджетних коштів в ході виконання районних програм

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні джерела фінансування (тис. грн.)

Очікувані результати

Аналіз фінансування та ефективного використання бюджетних коштів на виконання районних програм

Проведення аналізу звітів, що подають головні виконавці

районних програм

2017 рік

Районна рада, виконавці

районних програм

Не потребує коштів

Підвищення ефективності районних програм, налагодження контролю за використанням бюджетних коштів

Пріоритет 5. Залучення територіальних громад до розробки програм з комплексного розвитку територій, які реалізуються за кошти, які незабороненні чинним законодавством України

Завдання

Шляхи вирішення

Часові межі

Відповідальні за виконання

Орієнтовні

джерела

фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Підготовка та реалізація заходів з комплексного розвитку територій

Розроблення комплексних програм розвитку територіальних громад

 2017 рік

Виконавчі комітети сільських, селищних рад

Не потребує коштів

Підвищення рівня життя населення в територіальних громадах району, отримання фінансової допомоги для реалізації проектів

 

Підготовка проектів з розвитку територіальних громад і прийняття участі в конкурсних програмах

2017 рік

Виконавчі комітети сільських, селищних рад, управління відділи райдержадміністрації

Місцевий бюджет, згідно умов конкурсу

Співфінансування проекту «Розвиток можливостей кооперативу для захисту правових і економічних інтересів особистих селянських господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району» згідно угоди про співпрацю сторін.

2017 рік

Районна рада

Районний бюджет, 1000,0

Співфінансування проекту «Створення умов для захисту правових і економічних інтересів особистих селянських господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району-

Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні-цех х переробки молока по вул. Гагаріна,42 в с. Антонівка, Томашпільського району, Вінницької області для КП «Архітектурно-планувальне бюро»»

2017 рік

Районна рада

Районний бюджет, 1050,0

Співфінансування Проекту ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» по територіальних громадах району

2017 рік

Виконавчі комітети сільських, селищних рад,

Місцевий бюджет,

згідно умов конкурсу

Співфінансування на виконання проектів територіальних громад в рамках Проекту DESPRO,

2017 рік

Виконавчі комітети сільських, селищних рад,

Місцеві бюджети згідно умов конкурсу

Співфінансування проектів з розвитку територіальних громад в рамках обласних, державних та міжнародних конкурсних програм

2017 рік

Виконавчі комітети сільських, селищних рад,

Місцевий бюджет,

згідно умов конкурсу

 

Членство Томашпільської районної ради у Вінницькій обласній асоціації органів місцевого самоврядування зі сплатою членських внесків

2017 рік

Районна рада

Районний бюджет,

10,0

Сприяння місцевому і регіональному розвитку та ефективному здійсненню місцевими радами своїх повноважень

 

Членство Томашпільської районної ради у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування зі сплатою членських внесків

2017 рік

Районна рада

Районний бюджет,3,0

 

РИЗИКИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРЕШКОДИ:

1.Неврегульованість окремих суспільно-економічних та господарських питань чинним законодавством.

2.Нестабільна фінансово-кредитна політика.

3.Зростання цін на енергоносії.

4.Зниження доходівнаселення через посиленняінфляційнихпроцесів.

5.Відсутність фінансування по затверджених державних  галузевих програмах.

6.Виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                     В.О.Стратій         

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація