Порядок передачі в оренду майна, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад району

Порядок передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад району, розроблений у відповідності до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», інших нормативно-правових актів, що регулюють орендні відносини, з метою створення ефективної системи управління та контролю за наданням в оренду і використання орендованого майна.

1. Порядок визначає:

2. Орендодавців.

3. Об'єкти оренди.

4. Порядок надання дозволу підприємствам, установам, організаціям бути орендодавцями нерухомого майна та отримання дозволів на укладення договорів оренди нерухомого майна.

5. Порядок проведення конкурсу на право укладення договору оренди майна, що є об'єктом права спільної власності територіальних громад району.

6. Порядок надання дозволів орендарям на право передачі в суборенду.

7. Порядок надання дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень об'єкта оренди за рахунок власних коштів орендаря, врахування цих витрат та способи їх відшкодування.

8. Порядок нарахування та використання амортизаційних відрахувань.

 

1. Орендодавці

 1. Від імені територіальних громад району повноваження орендодавця щодо цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, що знаходиться на її балансіздійснює Томашпільська районна рада.
 2. Від імені територіальних громад району повноваження орендодавця здійснюють підприємства, установи та організації – щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

З дозволу сесії районної ради орендодавцями щодо нерухомого майна, загальна площа якого перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію є – балансоутримувачі майна, що є спільною власністю територіальних громад району.

1.3. Від імені територіальних громад району повноваження орендодавця нерухомого майна, термін оренди яких складає меншедоби (погодинний термін чи декілька діб на місяць) без права продовження договору оренди та іншого індивідуально визначеного майна здійснюють підприємства, установи, організації на балансі яких знаходяться об’єкти оренди.

 

2. Об'єкти оренди

Об'єктом оренди є:

 1. Цілісний майновий комплекс - господарський об'єкт із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання.
 2. Нерухоме майно (будівля, споруда, приміщення (чи його частина), за умови, що воно вільне і на нього є:

- інвентарна справа (для  споруд  некапітального характеру та твердого покриття відкритих майданчиків і частини приміщень бюджетних установ план-схема, завірена балансоутримувачем);

- незалежна (експертна) оцінка майна;

         - свідоцтво про власність (на всю будівлю чи тільки на об'єкт оренди) - при укладанні договору оренди терміном на три роки і більше.

 1. Інше окреме індивідуально визначене майно.
 2. Виготовлення інвентарних справ на майно, що є об'єктом права спільної власності територіальних громад району, оформлення на них свідоцтв про право власності, їх державна реєстрація здійснюються за рахунок балансоутримувачів цього майна.
 3. При укладанні договорів оренди нерухомого майна (крім споруд некапітального характеру і таке ін.) терміном на три роки і більше, проводиться нотаріальне посвідчення договорів оренди. Оплата робіт, пов'язаних з оформленням відповідних матеріалів (нотаріальне посвідчення, довідка характеристика, держмито та ін.), здійснюється орендарем.

 

3. Порядок укладення договорів оренди нерухомого майна

3.1.         Орендодавці для отримання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна (крім договору погодинної оренди але не більше п’яти діб без права продовження строку його дії) звертаються до районної ради у порядку, визначеному Регламентом районної Ради, з відповідним листом-клопотанням із зазначенням бажаного строку оренди.

До листа додаються:

 • копія заяви до орендодавця від фізичної або юридичної особи, яка має намір укласти договір оренди (у разі, якщо лист-клопотання викликаний їх зверненням, а не ініціативою орендодавця);
 • звіт про незалежну (експертну) оцінку нерухомого майна, яку здійснює балансоутримувач;
 • рецензія на звіт про незалежну (експертну) оцінку нерухомого майна
 • розрахунок орендної плати, здійснений відповідно до затвердженої Методики;

- висновок галузевого управління (відділу) районної державної адміністрації;

-витяг з інвентарної справи (для споруд некапітального характеру та твердого покриття відкритих майданчиків і частини приміщень бюджетних установ - план-схема), завірений балансоутримувачем;

 • копія свідоцтва про власність (на всю будівлю чи тільки на об'єкт оренди), при бажанні укласти договір оренди терміном на три роки і більше;
 • погодження органу управління у сфері охорони культурної спадщини, якщо об'єкт оренди є об’єктом культурної спадщини.

3.2.        Зазначені матеріали розглядаються у порядку, визначеному регламентом районної ради.

3.3.За результатами розгляду може бути запропоновано прийняття рішення про:

 • надання дозволу на укладання договору оренду нерухомого майна орендареві, якого буде визначено за відповідною процедурою;
 • мотивовану відмову.

У разі надходження заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, структурного підрозділу підприємства від господарського товариства, утвореного трудовим колективом цього підприємства, структурного підрозділу підприємства, може бути запропоновано прийняття рішення про укладення договору оренди із зазначеними заявниками відповідно до вимог чинного законодавства.

3.4. Оцінка об'єкта оренди передує укладенню договору оренди. Після укладення договору  оренди відшкодовуються витрати на проведення експертної оцінки.

3.5. Договір на проведення оцінки укладається у письмовій формі та може бути двостороннім або багатостороннім. Стороною багатостороннього договору, крім замовника, може бути особа-платник (орендар, претендент на оренду чи інша особа), якщо оплату послуг суб'єкта оціночної діяльності здійснює інша особа, а не замовник.

3.6. Звіт про оцінку майна підлягає рецензії у порядку, визначеному статтею 13 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність".

3.7. У випадку, якщо рецензія звіту про оцінку майна є негативною, проводиться повторна оцінка майна іншим суб'єктом оціночної діяльності з врахуванням вимог цього Положення.

3.8. Компенсація витрат Орендодавця, або іншої сторони, яка була учасником договору пов'язаних з проведенням незалежної (експертної) оцінки, відбувається в порядку, визначеному договором оренди, за рахунок Орендаря.

3.9. Дозвіл бути орендодавцем нерухомого майна та укласти договори оренди оформляється у вигляді рішення сесії районної ради або розпорядженням голови районної ради виданим в міжсесійний період за погодженням з профільною постійною комісією районної ради.

3.10. Зазначене рішення сесії районної ради або розпорядження голови районної ради є підставою для проведення наступної процедури:

- Орендодавець  протягом п’яти днів після отримання дозволу на укладання договору оренди від районної ради, а в разі якщо заява про оренду майна не потребує узгодження (щодо оренди нерухомого майна не більше п’яти днів без права продовження строку оренди), протягом 15 днів після дати її реєстрації розміщує в комунальних офіційних друкованих засобах масової інформації оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника;

- Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна;

- Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди;

- У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником;

- У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

 

У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації  для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечить підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення  про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

3.11. Укладання договору оренди із суб’єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів ( зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії здійснюються без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.

3.12. Орендна плата  за оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів без права продовження строку дії договору оренди)визначається за домовленістю сторін на основі калькуляції витрат необхідних для утримання приміщення за період оренди.

3.13. Після укладення договору оренди орендодавець у п’ятиденний термін надає районній радіодин примірник договору оренди. Балансоутримувач щоквартально надає звіт про діючі договори оренди, з відображенням своєчасності надходження коштів за оренду.

3.14. Продовження терміну дії договору здійснюється з дозволу районної ради.

3.15.Для отримання дозволу на продовження терміну дії договору оренди орендодавець (балансоутримувач)надає до районної ради своє клопотання, із зазначенням у ньому адреси, площі, бажаного строку оренди, мети використання об'єкту, копію звернення орендаря та довідку про відсутність заборгованості орендаря з орендної плати, комунальних платежів та експлуатаційних витрат, звіт про незалежну (експертну) оцінку нерухомого майна, розрахунок розміру орендної плати.

У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження договору оренди проводиться незалежна оцінка об’єкта оренди.

При продовженні договору оренди орендна плата визначається із застосуванням орендних ставок, які діють на дату продовження договору, але не менше розміру орендної плати за останній місяць оренди.

Вказані матеріали повинні бути направлені районній раді у такий термін, щоб, у разі відмови в продовженні терміну дії договору оренди, орендодавець мав змогу своєчасно попередити орендаря про не продовження договору оренди.

Орендар, який відмовляється від виконання вимог цього Порядку, повинен повернути об'єкт оренди орендодавцю у визначений договором термін.

3.16. Об’єкти оренди, які є пам'ятками архітектури, історії та культури передаються в оренду при погодженні умов використання цих об'єктів з органом охорони культурної спадщини.

 

4. Порядок проведення конкурсу на право укладення договору оренди майна, що є об'єктом права спільної власності територіальних громад району

4.1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини першої статті 7 та частини 6 статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що є об'єктом права спільної власності територіальних громад району, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.2. Цей Порядок поширюється на такі об'єкти оренди: цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) та нерухоме майно - будівлі, споруди, приміщення, частини приміщень, що є об'єктом права спільної власності територіальних громад району.

4.3. Конкурс на право оренди об'єкта (далі - конкурс) проводить конкурсна комісія, утворена орендодавцем.

4.4. Конкурс Полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату, при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

І. Оголошення конкурсу

4.5. Конкурс оголошується орендодавцем.

4.6. Оголошення про конкурс на право оренди публікується в комунальних засобах масової інформації у вигляді оголошення не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

 • інформацію про об'єкт (назва, місцезнаходження; у разі оренди цілісного майнового комплексу - обсяг та основну номенклатуру продукції, у т. ч. експортної, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об'єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);
 • умови конкурсу;
 • дату, час і місце проведення конкурсу;

-кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про
оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу);

-іншу інформацію.

II. Умови конкурсу

4.7. Умовами конкурсу є розмір орендної плати, а також інші умови, залежно від специфіки об’єкта оренди, а саме:

-ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);

- дотримання вимог експлуатації об'єкта;

-компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних засобів масової інформації;

-здійснення певних видів ремонтних робіт;

 • збереження/створення нових робочих місць;

-вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою
дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

 • створення безпечних та нешкідливих умов праці;
 • інші умови, з урахуванням пропозицій конкурсної комісії.

4.8. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати, при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

4.9. Стартова орендна плата визначається за Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду майна, затвердженими сесією районної ради, зі змінами та доповненнями.

4.10.       Для участі в конкурсі учасник конкурсу не пізніше як за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

4.10.1.Заяву про участь у конкурсі в якій зазначається найменування заявника, юридична адреса(місце проживання), об’єкт, на який претендує учасник, мета використання об’єкту, вказуються дані про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

4.10.2. Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

-  завірені копії установчих документів;

-  довідку органу статистики про включення до ЄДРПОУ;

 • відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу, з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

-довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;

б)для учасників, які є фізичними особами:

-свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності;

 • довідку про взяття на облік платника податку;
 • довідку фінансової установи щодо наявності розрахункового рахунку.

4.10.3.   Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, які відображаються у проекті договору оренди.

4 10.4. Додаткові пропозиції до договору оренди (у разі оренди цілісного майнового комплексу - обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела сировини і матеріалів, тощо; у разі оренди нерухомості -варіанти поліпшення орендованого майна).

4.10.5. Пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія, тощо) , які відображаються у проекті договору оренди.

ІІІ. Конкурсна комісія

4.11. Конкурсна комісія утворюється орендодавцем у кількості 5 осіб.

4.12. Основними завданнями та функціями комісії є:

 • визначення умов та терміну проведення конкурсу;
 • розгляд пропозицій учасників конкурсу;
 • визначення переможця конкурсу;
 • складання протоколів та подання їх на затвердження орендодавцю.

4.13.      Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців органу управління майном, що є об'єктом права спільної власності територіальних громад району.

4.14. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її створення.

4.15. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях та організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

4.16. Прийняття рішення про визначення переможця конкурсу здійснюється комісією у закритому режимі. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення інформації:

 • про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції учасників (до визначення переможця);
 • яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;
 • про режим роботи та склад конкурсної комісії.

4.17.Засідання комісії є правомочними за умови участі в них не менше З чол.

 

ІV. Процедура проведення конкурсу

4.18. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.

4.19. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умов м конкурсу, переможець конкурсу визначається конкурсною комісією на підставі аналізу пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою, яка її надала, укладається договір оренди.

У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.

4.20.Пропозиції надаються у конвертах з написом „На конкурс", запечатаних печаткою учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії.

Пропозиції, надані в конвертах, неоформлених належним чином або розкритих (розпечатаних), з неправильними даними про учасника конкурсу не розглядаються і повертаються секретарем комісії заявнику. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу.

4.21. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:

 • відомості про учасників;
 • пропозиції і зобов'язання учасників;
 • обґрунтування рішення про визначення переможця.

Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії і залишається в орендодавця.

4.22. Протокол про результати конкурсу затверджує орендодавець.

4.23. За результатами конкурсу з переможцем конкурсу орендодавець укладає договір оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата у розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.

4.24. У разі, коли конкурс не відбувся, орендодавець, з дозволу районної ради, вправі змінити умови конкурсу та оголосити конкурс знову.

4.25. Діяльність комісії припиняється у разі:

- проведення конкурсу - з дати укладення договору оренди, або на підставі наказу, виданого орендодавцем.

 

5. Порядок надання дозволів орендарям на право передачі в суборенду

5.1. Орендар може передати в суборенду частину орендованого нерухомого майна та інше окреме індивідуально визначене майно з дозволу-орендодавця. Для цього орендар та заявник, що претендує на суборенду, подають на ім'я орендодавця заяву – клопотання та документи, передбачені п.4.10.2. цього Порядку.

5.2. Орендодавець ( за згодою балансоутримувача) для отримання згоди для надання дозволу на укладення договорів суборенди частини нерухомого майна звертається до районної радиу порядку, визначеному регламентом районної ради, з відповідним листом-клопотанням та аргументованими висновками щодо доцільності передачі майна в суборенду.

5.3. Згода районної ради на передачу в суборенду нерухомого майна оформляється у вигляді рішення районної ради або розпорядження голови районної ради.

5.4. Після отримання згоди районної ради орендодавець надає орендарю дозвіл на право передачі частини нерухомого майна в суборенду.

5.5. Термін суборенди не повинен перевищувати терміну оренди.

5.6. Плата за суборенду цього майна не повинна бути меншою, ніж орендна плата орендаря за відповідну площу.

Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати і погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за суборенду та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується суборендарем до бюджету

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за визначенням розміру плати за суборенду та перерахуванням зазначеної різниці до бюджету здійснюється орендодавцем (балансоутримувачем).

5.7.Орендар після отримання дозволу зобов'язаний у п'ятиденний термін надати орендодавцю один примірник договору на суборенду, укладеного між орендарем та суборендарем, та акт приймання-передачі майна.

5.8. При припиненні основного договору суборендар зобов'язаний повернути орендарю майно за актом приймання-передачі на протязі 5-ти календарних днів з дати повідомлення.Один примірник акту приймання-передачі (між орендарем та суборендарем) надається орендодавцю (балансоутримувачу). У разі його відсутності (ненаданні) питання продовження оренди майна за основним договором не розглядається.

 

6. Порядок падання дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень об'єкту оренди за рахунок власних коштів орендаря, врахування цих витрат та способи їх відшкодування

6.1. Цей Порядок розроблений з метою визначення процедури надання орендарю згоди орендодавця майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна, врахування витрат орендаря на їх здійснення та способи відшкодування.

6.2.Рішення щодо дозволу орендодавцю надати згоду орендарю на здійснення поліпшень приймається районною радою. Доцільність здійснення невід'ємних поліпшень визначає постійна комісія районної ради з питаньбудівництва, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів, охорони довкілля, регулювання комунальної власності та приватизації, із залученням, у разі необхідності, фахівців, на підставі:

а)письмового звернення орендаря з проханням надання згоди орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого приміщення за власні кошти, із зазначенням своїх пропозицій щодо подальшого способу відшкодування понесених ним витрат.

б)           дефектного акту технічного стану об'єкту, затвердженого орендодавцем;

в)інформації про стан об'єкта оренди;

г) розрахунку вартості здійснення невід’ємних поліпшень.

6.3.Орендар після отримання згоди розробляє проектну документацію та затверджує (погоджує) її в установленому порядку. Завірену копію затвердженої (погодженої) проектної документації та графік виконання робіт надаються орендодавцю.

6.4. Орендар, після надання матеріалів, зазначених в п.6.3, здійснює ремонтно-будівельні роботи, складає акт приймання виконаних робіт, який затверджується орендодавцем (балансоутримувачем), приймає їх до експлуатації в установленому законом порядку, складає відомість фінансування витрат з проведення ремонтно-будівельних робіт та передає документацію орендодавцю.

6.5. Понесені витрати компенсуються:

 • при приватизації об'єкта оренди (крім об'єктів оренди, які не підлягають приватизації);
 • шляхом зарахування їх в рахунок орендної плати (по об'єктах, які не підлягають приватизації).

6.6. Зарахування невід'ємних поліпшень орендованого майна в рахунок орендної плати проводиться орендодавцем після завершення ремонтно-будівельних робіт та введення об'єкту в експлуатацію шляхом безоплатноїпередачі вартості робіт до спільної власності територіальних громад області, на баланс балансоутримувача майна.

Після здійсненої передачі проводиться:

а)незалежна (експертна) оцінка об'єкту оренди;

б)розрахунок орендної плати з урахуванням вартості об'єкту;

в)розрахунок терміну звільнення орендаря від орендної плати за рахунок здійснених ним невід'ємних поліпшень здійснюється відповідно до розрахунку орендної плати.

6.7. Рішення про відповідне звільнення орендаря від орендної плати приймає районна рада.

6.8. Вартість невід'ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів орендаря не підлягає відшкодуванню повністю або частково у разі:

 • закінчення дії договору оренди, відмови від продовження договору оренди або його дострокового припинення з ініціативи орендаря;
 • розірвання договорів оренди внаслідок неналежного виконання орендарями умов договорів;
 • здійснення невід'ємних поліпшень, без дозволу орендодавця;
 • якщо виконання робіт з невід'ємних поліпшень об'єкта оренди не відповідає проектно-кошторисній документації;

-відсутності підтвердження виконання невід'ємних поліпшень за рахунок власних коштів орендаря.

 

7. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань

7.1. Передача майна в оренду не припиняє право власності на це майно.

7.2. Амортизаційні відрахування на орендовані цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи, будівлі та споруди нараховує та залишає у своєму розпорядженні орендар.

7.3. Амортизаційні відрахування на орендовані приміщення, частини будівель і споруд та інше окреме індивідуально визначене майно нараховує і залишає у своєму розпорядженні підприємство (крім бюджетних установ, закладів), на балансі якого знаходиться це майно.

7.4. Амортизаційні нарахування на об'єкти оренди, балансоутримувачами яких є бюджетні установи (заклади) не нараховуються.

7.5. Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань, належить власнику орендованого майна.

 7.6. Амортизаційні відрахування використовуються на відновлення орендованих основних фондів.

Орендар щоквартально подає звіт орендодавцю(балансоутримувачу) щодо нарахування та використання амортизаційних відрахувань.

Відновлення орендованих основних фондів за рахунок амортизаційних відрахувань збільшує вартість основних фондів та є спільною власністю територіальних громад району.

 

Прикінцеві положення

Питання, що можуть виникнути в процесі орендних відносин і не обумовлені цим Порядком, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                 О.Закорченний

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація