Додаткова угода №____

 про зміну  терміну дії

до договору оренди№_____________________ від _______________р.

 

смт./с. ___________________                                                           «_____» __________ 20___р.

__________________ (далі за текстом „ОРЕНДОДАВЕЦЬ"), в особі ______________________ ,

що діє на підставі __________, з одного боку, та______________ (далі затекстом „ОРЕНДАР"), в особі__________, що діє на підставі_________, з другого боку, ________________(далі затекстом „БАЛАНСОУТРИМУВАЧ"), в особі_____________, що діє на підставі______________, з третього боку, (надалі Сторони) домовились про наступне:

1. Внести зміни до договору оренди №___ від ___________20__ р.

________________________________________________________________________________

(повна назва об’єкта оренди)

розташованого за адресою: ____________загальною площею____ м2, в т. ч. на ___ поверсі ___м2, напівпідвал __ м2, підвал ___ м2, інше ___м2, що знаходиться на балансі ___________яке передане в оренду з метою використання ___________

в частині строку чинності договору, а саме: п.11.1. Договору викласти в такій редакції:

Цей Договір укладено строком на________, що діє з___________ до _____________р. включно.

2.    Інші умови договору оренди майна залишаються незмінними.

3.  Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання і є невід’ємною частиною договору оренди № __________ від “____” _____ 200_ р.

4.    Ця додаткова угода укладена в 4-х (чотирьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендаря, Орендодавця, Балансоутримувача та районної ради.

5.    Додатки додаються і є невід’ємною частиною додаткової угоди:

Додаток № 1    -     (рішення районної ради або інший  документ, який є підставою укладання додаткової угоди),

Юридичні адреси сторін:

«Орендодавець»:

 

«Орендар»:

 

 

 

 

 

 

М.П.  

 

 

М.П.

                                                                      

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ*

Реквізити:

 

*Примітка:У разі, якщо орендодавець не є балансоутримувачем укладається трьохстороння угода, та відповідно коригуються обов’язки сторін.

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                 О.Закорченний

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація