ТОМАШПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

В І Н Н И Ц Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

 

Р І Ш Е Н Н Я  №158

 

від 29 грудня 2011 року                                                                            12 сесія 6 скликання

 

Про Порядок передачі в оренду майна, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад Томашпільського району

 

Відповідно до частини 2 статті 43, частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України „Про оренду державного та комунального майна". Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з метою підвищення ефективності управління спільною власністю територіальних громад району, враховуючи погодження постійних комісій районної ради з питань бюджету, роботи промисловості, транспорту, зв’язку, енергозбереження розвитку малого та середнього підприємництва, регуляторної політики та будівництва, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів, охорони довкілля, регулювання комунальної власності та питань приватизації, районна рада ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Порядок передачі в оренду майна, що є об'єктом права спільної власності територіальних громад району (додаток 1).

 

2. Затвердити Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого та іншого) майна, що є об'єктом права спільної власності територіальних громад району (додаток 2).

 

3. Затвердити Типові додаткові угоди до договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого та іншого) майна, що є об'єктом права спільної власності територіальних громад району, що додаються:

3.1. Типову додаткову угоду про зміну розміру орендної плати (додаток 3);

3.2. Типову додаткову угоду про зміну розміру орендованої площі (додаток 4);

3.3. Типову додаткову угоду про зміну цільового використання (додаток 5);

3.4. Типову додаткову угоду про зміну реквізитів (додаток 6);

3.5. Типову додаткову угоду про зміну терміну дії (додаток 7).

 

4. Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору суб`єктів оціночної діяльності для  здійснення незалежної експертної оцінки майна, що є об'єктом права спільної власності територіальних громад Томашпільського району(додаток 8).

 

5. Для визначення розміру плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад Томашпільського району користуватися пунктами 1-18 ( крім пунктів 10,17) Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна та орендними ставками, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» із змінами та доповненнями.

 

6. Встановити, що розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціямита установами, що не надають платних послуг, підприємствами, установами та організаціями, що належать до спільної власності територіальних громад району, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, які  утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

Розмір місячної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціямита установами, що надають платні послуги становить 2 гривні за один квадратний метр площі.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим та другим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру;

- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

- в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

- заснованих за участю юридичних та фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

 

7. Встановити, що орендна плата за цілісні майнові комплекси у розмірі 100% спрямовуються до районного бюджету. Орендна плата за інше нерухоме майно спрямовується:

- 80 % – орендодавцю (балансоутримувачу);

- 20%  – до бюджету району.

 

8. Договори оренди, строк яких закінчується після прийняття цього рішення, можуть бути продовжені у порядку, визначеному законодавством, за умови проведення незалежної експертної оцінки об’єкта оренди та перерахунку розміру орендної плати за новими ставками.

 

9. Орендодавцям майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району:

- переглянути раніше укладені договори оренди та привести їх у відповідність із даним рішенням (крім договорів укладених з бюджетними установами, організаціями);

- при укладенні договорів оренди та додаткових угод до договорів оренди майна керуватися даним рішенням.

 

10.Визнати такими, що втратили чинність рішення 12 сесії районної ради 4 скликання № 15 від 23 червня 2004 року „Про порядок надання в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад району», рішення 20 сесії районної ради 4 скликання від 1 грудня 2005 року №97 «Про внесення змін до рішення 12 сесії районної ради 4 скликання №15 від 23 червня 2004 року «Положення проведення конкурсу на право укладання договору оренди комунального майна», рішення 20 сесії районної ради 4 скликання від 1 грудня 2005 року №98 «Про внесення змін до додатку 1 рішення 12 сесії районної ради 4 скликання №15 від 23 червня 2004 року «Орендні ставки за використання нерухомого комунального майна (у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом)», рішення 2 сесії районної ради 5 скликання від 24 травня 2006 року №21 «Про внесення доповнень до рішення 20 сесії районної ради 4 скликання від 1 грудня 2005 року «Про внесення змін до рішення 12 сесії районної ради 4 скликання від 23 червня 2004 року «Орендні ставки за використання нерухомого комунального майна (у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеного експертним шляхом)», рішення 5 сесії районної ради 5 скликання від 20.12.2006 року №59 «Про внесення змін до додатку 1 рішення 12 сесії районної ради 4 скликання від 23.06.04 року «Орендні ставки за використання нерухомого комунального майна (у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеного експертним шляхом)»,  рішення 15 сесії районної ради 5 скликання від 28 лютого 2008 року №172 „Про внесення зміни в додаток 3 «Положення проведення конкурсу на право укладання договору оренди комунального майна» рішення 12 сесії районної ради 4 скликання від 23 червня 2004 року №15 «Про порядок надання в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад району», рішення 19 сесії районної ради 5 скликання №227 від 30 вересня 2008 року «Про затвердження Типового договору оренди майна», рішення 3 сесії районної ради 6 скликання від 30 грудня 2010 року №37 «Про районну конкурсну комісію по наданню в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад району» із змінами.

 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, роботи промисловості, транспорту, зв’язку, енергозбереження розвитку малого та середнього підприємництва, регуляторної політики (Чорногуз В.А) та будівництва, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів, охорони довкілля, регулювання комунальної власності та питань приватизації (Затирка В.І.).

 

Голова районної ради                                                                    А.Олійник

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація