Звіт голови районної ради про діяльність в 2012 році

Доповідь Олійника А.Д. – голови районної ради

«Про звіт голови районної ради про діяльність в 2012 році»

 

Шановні депутати, запрошені!

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропонується до вашої уваги звіт голови районної ради про роботу, проведену  з грудня 2011 року по грудень 2012 року.  Те позитивне, що зроблено нами, – це колективна праця кожного депутата, кожної постійної комісії, президії, сесійна робота і, безумовно, робота виконавчого апарату районної ради. Основна мета звіту - не тільки проаналізувати діяльність ради за звітний період, а й разом визначитись щодо основних напрямків та пріоритетів  в подальшій роботі.

Незважаючи на те, що районна рада делегувала ряд своїх повноважень районній державній адміністрації, всі важливі питання, і зокрема, ті, що стосуються соціально-економічного розвитку, бюджету, земельних відносин, утримання та використання об’єктів комунальної власності  тощо вирішуються спільно.  

  Робота районної ради в звітному періоді була спрямована на удосконалення роботи виконавчого апарату районної ради, організацію ефективної роботи депутатського корпусу районної ради та діяльність ради як органу місцевого самоврядування (в тому числі і на перспективу).

Відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада проводить свою роботу сесійно. За звітний період проведено 7 сесій районної ради, на яких розглянуто 130 питань, по кожному з яких прийнято відповідні рішення.

Районною радою в поточному році ухвалено низку програм, які стосуються всіх аспектів життєдіяльності району, зокрема, районну програму «Здоров’я нації на 2012 рік», районну програму скорочення споживання природного газу та максимального використання енергоресурсів місцевого та вітчизняного походження на 2012-2015 роки, районну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки та інші.

Всі 40 районних програм спрямовані на зростання економічного потенціалу району, вирішення соціально-культурних потреб територіальних громад. Ці документи визначають основні напрямки нашої спільної роботи не лише   на   рік, а й на більш довгострокову перспективу. В більшості своїй вони продумані і обґрунтовані, залишилось навчитись їх виконувати з користю для громади, а для цього, на мою думку, нам важливо відпрацювати чітку систему моніторингу їх реалізації.

На пленарних засіданнях заслухано ряд планових питань, а саме:

- Про залучення інвестицій в розвиток району та заходи щодо покращення інвестиційного клімату.

- Про хід реформування медичної галузі району та завдання щодо покращення функціонування медичних закладів.

- Про стан комунальних доріг в територіальних громадах району.

 - Про сучасний стан та перспективи розвитку дошкільної освіти в районі.

- Про аналіз виконання районної програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2009-2012 роки.

Розглянуто і інші питання, що стосуються роботи постійних комісій районної ради, ряд питань у сфері управління комунальною власністю, земельних відносин та соціального захисту населення.

Слухання ряду питань зумовлене внесенням корективів у вже прийняті районні програми, та вирішенням деяких нагальних проблем життя району. Це такі питання як, наприклад: розподіл вільних залишків коштів районного бюджету, які утворились станом на 01.01.2012 року в сумі 1 734 231 грн. та додатково одержаних доходів районного бюджету у 2012 році в сумі 616 315 грн., внесення змін та доповнень до районного бюджету, до програми економічного та соціального розвитку району та до багатьох інших галузевих програм і рішень районної ради.

Це дало можливість профінансувати ряд галузевих програм:

- Програму розвитку фізичної культури і спорту у Томашпільському районі на 2010-2015 роки на загальну суму 121,715 тис. грн., в тому числі на придбання спортивного інвентарю на суму 26715 грн.

- Освітянські програми – 1 343 591,80 грн.

- Програми в галузі охорони здоров’я - 151 тис.грн. та 838 тис. грн. на ремонт Гнатківської сільської лікарської амбулаторії.

- Програма культури та духовного відродження на період до 2015 року49 986 грн.

Проте, робота депутатського корпусу не обмежується  винятково прийняттям сесійних рішень. Протягом звітного періоду депутати брали активну участь у проведені 7 засідань президії, на якій обговорювались та враховувались висновки постійних комісій, також вносились доповнення та зміни до проектів рішень районної ради. Крім того ряд важливих питань виносилось на розгляд сесії виключно за рішенням президії.

Практика показала, що левова частка роботи з розгляду питань відбувається на засіданнях постійних комісій, які діють згідно із загальним планом роботи ради, „Положенням про постійні комісії районної ради" та іншими нормативними актами. Саме там опрацьовуються проекти рішень і програм, готуються відповідні висновки, рекомендації з усіх питань, які виносяться на розгляд сесії, контроль за їх виконанням. Проекти рішень і довідкові матеріали на сесії готувалися постійними комісіями, управліннями та відділами райдержадміністрації, виконавчим апаратом районної ради, які не лише надавали аналітичну і методичну допомогу, а й безпосередньо приймали участь у їх підготовці. Слід об’єктивно визнати, що я, як голова районної ради разом з виконавчим апаратом завжди намагалися забезпечити виконання вимог Регламенту районної ради щодо вчасного подання документів на розгляд ради, якісної їх підготовки. Це питання особливо гостро постало сьогодні, адже згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» всі проекти рішень ради повинні оприлюднюватися за 20 робочих днів до дня їх розгляду.Засідання всіх 6-ти постійних комісій проводяться відкрито і гласно.З метою глибшого вивчення та обговорення питань, районною радою практикується проведення спільних засідань профільних комісій. За звітний період було проведено 48 засідань постійних комісій, основною функцією яких є вивчення, розгляд і підготовка проектів рішень на розгляд президії та сесій, розгляд питань, що не виносяться на пленарні засідання. В цілому організація роботи постійних комісій свідчить про те, що депутати районної ради у переважній більшості налаштовані на цілеспрямовану, конструктивну працю.

Згідно перспективного плану роботи, постійні комісії районної ради зосереджували свою увагу на проблемних питаннях життя громад району, зокрема розглянули:

  - Про реалізацію заходів з комплексного розвитку територій в частині участі територіальних громад району в конкурсних проектах, що фінансуються за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та коштів міжнародних грантів.

  - Про стан реалізації земельного законодавства в частині встановлення меж населених пунктів району та затвердження технічної документації нормативно-грошової  оцінки земельних ділянок.

Про стан злочинності серед школярів та підлітків району, шляхи подолання її причин.

- Про дотримання санітарних норм в навчальних закладах району щодо забезпечення теплового режиму

- Про стан матеріально-технічного забезпечення сільських закладів охорони здоров’я та заходи спрямовані на їх покращення.

  Кожен депутат має змогу ретельно вивчити всі запропоновані проекти рішень, отримати від фахівців необхідні роз’яснення, а в разі потреби – внести відповідні зміни, одержати підтримку інших депутатів. Обговорення в постійних комісіях ніколи не обмежується часом, а в разі неузгодженості – питання додатково вивчається , або взагалі знімається. Практика свідчить , що коли така підтримка-погодження є, на засіданні сесії питання ухвалюється практично без зайвих суперечок.

Одним із важливих інструментів роботи депутата районної ради, що допомагає належним чином реалізовувати свої права та виконувати передбачені законодавством обов’язки, є депутатський запит. За поточний період розглянуто 5 депутатських запитів, зокрема:

- депутатський запит Бойка М.Д. з приводу забезпечення належного температурного режиму у Вапнярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (14 сесія 6 скликання від 30.01.2012 року);

- депутатський запит Хмельницького А.І. з приводу упорядкування та благоустрою території кладовища, що прилегла до Томашпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів (14 сесія 6 скликання від 30.01.2012 року);

- депутатський запит Варича Р.М. з приводу законності відчуження майна спілки співвласників майна колишнього КСП ім.Черняховського с.Вербова Томашпільського району (16 сесія 6скликання від 14.06.2012 року);

- депутатський запит Могилівської Н.В. з приводу законності відчуження майна (металевих чанів 75м3, 25м3) спілки співвласників майна колишнього КСП «Україна» с.Олександрівка Томашпільського району (17 сесія 6 скликання від 23.08.2012 року);

- депутатський запит Чепурного А.І. з приводу вивезення отрутохімікатів з Джуринського могильника отрутохімікатів через село Велика Русава (18 сесія 6 скликання від 21.09.2012 року).

Усі депутатські запити були розглянуті відповідними органами у встановлені терміни, прийнято відповідні рішення. Так, по депутатському запиту Варича Р.М. справа щодо законності відчуження майна спілки співвласників майна колишнього КСП ім.Черняховського с.Вербова скерована до слідчого підрозділу Томашпільського РВ УМВС України у Вінницькій області для проведення розслідування.

Через районну раду депутат має можливість звернутись зі своїм запитом до будь-яких посадових осіб установ, організацій, зареєстрованих на території району. Я вдячний депутатам, які активно працювали в цьому напрямку.

Велику увагу районна рада у звітному періоді приділяла роботі зі зверненнями громадян. Робота була спрямована на забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення, а також попередження надходжень звернень громадян у вищі інстанції.

За цей період до нас звернулися 52 громадян, з них на особистий прийом 29 чоловік, 2 звернення – колективні, в яких порушені питання охорони здоров’я та земельних відносин, 3 звернення – з питань працевлаштування, 14 звернень з питань соціального захисту, 2 звернення з вирішення освітянських питань, 3 звернення з питань комунального господарства. Статистика показує, що в основному на прийом до голови районної ради звертались пенсіонери, учасники війни, ветерани праці, інваліди та інші малозабезпечені верстви населення. Продовжують турбувати людей питання комунального та дорожнього господарства, благоустрою, водопостачання, працевлаштування та інші. Всі звернення розглянуті в установлений термін, 12 вирішені позитивно, на 10 звернень дано роз’яснення, 8 звернень надіслано за належністю (звернення жительки с.Яришівки Прокоп’як І.О. щодо можливості переведення на посаду вчителя англійської мови з Вапнярської ЗОШ №1 в НВК Томашпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів –гімназія вирішено позитивно).

По наданню грошової допомоги малозабезпеченим хворим громадянам з фонду голови районної ради 13 особам даної категорії надано допомогу  на суму 2450 грн.

Головним у роботі зі зверненнями громадян є її результативність, тому районною радою і надалі будуть вживатися заходи, спрямовані на вдосконалення набутих та запровадження нових форм і методів роботи зі зверненнями громадян та організаційно – практичної роботи щодо посилення контролю за станом їх розгляду, підвищення персональної відповідальності керівників усіх рівнів за дотримання законодавства.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачена підпорядкованість між радами різних рівнів,  але життя диктує свої умови і підказує, що сьогодні слід об’єднувати зусилля органів місцевого самоврядування. За таких обставин районна рада приділяє велику увагу зміцненню зв’язків з селищними та сільськими радами.Однією з форм роботи з сільськими радами є проведення засідань Координаційної ради при голові районної ради з найбільш нагальних питань. Протягом звітного періоду було проведено 4 засідання Координаційної ради, на яких розглянуто ряд актуальних проблем органів місцевого самоврядування:

- Про визначення основних проблем та стратегічних цілей розвитку територіальних громад для формування Стратегії розвитку району до 2020 року.

- Про використання альтернативних видів палива для опалення об’єктів комунальної власності територіальних громад району.

- Про виконання вимог  Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Протягом звітного періоду відбулось 7 засідань міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти на яких розглянуто 21 питання, серед них:

- про стан організації право-освітньої та право-виховної роботи в навчальних закладах району,

- про роботу служби дітей РДА у напрямі профілактики дитячої злочинності та бездоглядності,

- про забезпечення право-освітньої роботи управлінням Пенсійного фонду України з питань нарахування та перерахування пенсій, в тому числі пільгових,

- про діяльність управління праці і соціального захисту громадян з питань висвітлення в засобах масової інформації правових питань.

Особливу увагу районна рада звертала на участь територіальних громад в різноманітних конкурсах та проектах. Наші територіальні громади виявили інтерес до проекту Європейського Союзу "Місцевий розвиток орієнтований на громаду". Проект має на меті сприяння сталому місцевому розвитку через соціальну мобілізацію громад, формування органів самоорганізації населення та реалізацію громадських ініціатив, спрямованих на покращення базової соціально-побутової та комунальної інфраструктури громади.

Учасниками даного проекту є Антонівська, Вилянська, Липівська, Пилипи-Борівська сільські ради та Томашпільська селищна рада. 5 сільських рад включено до резерву: Великорусавська, Комаргородська, Кислицька, Стінянська, Олександрівська.

В цьому році проведено будівельні роботи по капітальному ремонту та впровадженню енергозберігаючих технологій Антонівського дошкільного навчального закладу в рамках реалізації проекту ПРООН ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІ».

Подано документи на участь у конкурсі проектів із впровадження, вдосконалення децентралізованої моделі водопостачання на рівні сільських рад DESPRO. Відібрано лише 6 сільських рад з Вінницької області, в тому числі проект по с.Високе. Фінансування з боку фонду буде становити 240 тис.грн.

В районі практикується залучення коштів з обласного бюджету через участь в обласних конкурсах. Рішенням Конкурсної ради дев’ятого обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад у 2012 році від 21.06.2012 року переможцями ІІ етапу визнано проекти сільських рад району: Антонівська сільська рада «Зроби крок назустріч щасливому дитинству», сума гранту 23 тис. грн., Комаргородська сільська рада «Вода – джерело здоров’я народу», сума гранту 25 тис. грн., Стінянська сільська рада «Все найкраще - дітям», сума гранту 23 тис. грн., Височанська сільська рада «А люди черпають намул», сума гранту 50 тис. грн..

Рада Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування оголосила 15 вересня 2012 року Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2013 року. Останній термін подання проектних пропозицій – 15 березня 2013 року.

Впродовж шести років наш район плідно і тісно співпрацює з Голландією, зокрема, з благодійним фондом "Wilde Ganzen". Нагадаю, що результатом такої співпраці стало придбання спеціального автобуса для підвезення дітей з обмеженими фізичними можливостями до Гнатківського реабілітаційного центру, відновлення роботи  ліфта у центральній районній лікарні (дольова участь склала 224 тис.грн.), забезпечення реанімаційного відділення ліжками. І вже той факт, що цього року наш район відвідав сам голова правління голландського благодійного фонду "Wilde Ganzen" Лєкс Ван Ітерсон та керівник проекту співпраці з Україною Сільвія Ван ден Берг-Ортега, дає сподівання на те, що така праця буде лише розвиватися. Також наші гості відвідали Гнатківський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями та центральну районну лікарню, де гостинно приймав і знайомив з роботою закладу, з результатами співпраці з їхньою країною головний лікар Олександр Служивий. Благодійники ж цікавилися існуючими проблемами лікарні, зокрема, наданням медичної допомоги інфікованим та онкохворим  тощо, і переконані, що тільки разом можна долати будь-які проблеми.

Згідно з умовами Міжнародного договору, що укладений між Томашпільським та Резінським (Молдова) районами в рамках створеного Єврорегіону «Дністер» група наших школярів побувала в літньому оздоровчому дитячому таборі в Молдові, а діти з Резінського району у таборі «Веселка» с.Високе.

Ще одним кроком на шляху зміцнення демократії стало заснування обласної Асоціації органів місцевого самоврядування. Всі наші сільські, селищні ради у 2012 році стали членами даної Асоціації. Асоціація представляє інтереси всіх територіальних громад області, тому жодна справа, жодне питання, підняте громадою, не залишитися осторонь. Члени Асоціації мусять працювати над підвищенням активності територіальних громад шляхом утворення громадських організацій та участі у міжнародних, всеукраїнських та обласному конкурсах проектів розвитку. Це має відбуватися паралельно з налагодженням співробітництва з міжнародними організаціями, регіональними місцевими структурами самоврядування інших держав, їхніми асоціаціями. Мета – вивчення та впровадження європейських стандартів життя, залучення грантових коштів для розвитку територіальних громад Вінниччини.

В липні відбулося засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, де про умови та привілеї членства в Асоціації органів місцевого самоврядування присутніх інформував її голова Валерій Олексійович Рубан. Про Стратегічне планування розвитку територіальних громад на період до 2020 року розповів голова Вінницького обласного осередку міжнародного товариства «Україна-Польща-Німеччина», голова постійної комісії Вінницької обласної ради з питань євроінтеграції міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Олексій Валерійович Гаврилов.

Я, як голова районної ради, прийняв участь у з’їзді Української Асоціації обласних та районних рад,, який проходив з 11 по 14 вересня в смт.Чорноморське Одеської області. Головними питаннями для обговорення були: становлення і розвиток місцевого самоврядування в Україні, зокрема, його законодавчого забезпечення; формування місцевих бюджетів на 2013 рік; питань щодо конституційної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою України.

На 18 сесії районної ради 6 скликання прийнято рішення «Про Стратегічне планування розвитку територіальних громад  району на період до 2020 року». Над розробкою Стратегії працювала робоча група, створена розпорядженням голови районної ради. Обговорення проекту Стратегії відбулося на спільному засіданні робочої групи з підготовки Стратегії регіонального розвиту Томашпільського району до 2020 року та постійної комісії з питань бюджету, роботи промисловості, транспорту, зв’язку, енергозбереження, розвитку малого і середнього підприємництва та регуляторної політики. Дана робота проведена по всіх сільських, селищних радах, та 19 сільських, селищних рад затвердили свої Стратегії на сесіях.

В жовтні у м.Тиврові відбулося виїзне засіданні Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, на якому я виступив із доповіддю про етапи формування «Стратегії розвитку Томашпільського району до 2020 року», також взяв участь у робочій групі з питань вивчення досвіду роботи Бориспільської міської ради Київської області щодо впровадження ефективного механізму очистки  водопровідної та колодязної води. 

 В кінці травня делегація сільських рад нашого району взяла участь у Міжнародному форумі громадських ініціатив, який відбувся у Вінниці за підтримки обласної ради, ОДА, міжнародного товариства «Україна-Польща-Німечина». Після пленарного засідання сільські голови взяли участь в круглих столах по питанням запобігання та протидії корупції, розвитку місцевих рад, реформи системи охорони здоров’я, де виступили експерти з Польщі, Росії, Грузії і Молдови.

У своїй діяльності районна рада приділяла постійну увагу підвищенню професійного рівня керівників місцевих рад та працівників виконавчого апарату районної ради.

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради Закорченний О.Г., начальник відділу з питань спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату районної ради Стратій В.О., Томашпільський селищний голова Немировський В.Ф. та Гнатківський сільський голова Дубінчак Ю.І. взяли участь в семінарах-навчаннях, що проходили в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

Антонівський сільський голова Павлов О.Ф. взяв участь в навчанні для сільських, селищних голів (експериментальна група) за програмою: «Підготовка ефективного сучасного керівника територіальної громади» з 17 по 21 вересня 2012 року в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів області.

В жовтні в залі засідань Томашпільської районної ради відбувся короткостроковий семінар з питань запобігання та протидії проявам корупції в органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

З роз’ясненнями статей Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" виступив начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації Мельник Юрій Володимирович та завідуючий сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації Татарчук Євген Володимирович.

За результатами виконання програми, Мельник Ю.В. вручив усім присутнім сертифікати центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Також організовано участь секретарів сільських , селищних рад в семінарі на тему «правові аспекти запобігання та протидії корупції» який відбувся в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування , державних підприємств , установ та організацій Вінницької області.

 

За поданням районної ради Переможцями обласного конкурсу «Людина року» визнано Віталія Августа – голову фермерського господарства «Август В.А.» с.Марківка Томашпільського району в номінації «Сільськогосподарський товаровиробник приватного сектора» та в номінації «Жінка» – Мар’яна Шеремета – усиновлювач, опікун 5 неповнолітніх дітей с.Вапнярки, Томашпільського району. Також, до Дня Незалежності України відзнаки «За заслуги перед Томашпільщиною» отримали – Пеньківський Василь Омелянович, Сташук Ігор Панасович, Хмельницький Анатолій Іванович.

З метою надання різнопланової методичної допомоги посадовим особам місцевого самоврядування, зокрема, щодо впровадження проектів  працівниками виконавчого апарату районної ради здійснено виїзди у Антонівську, Яланецьку сільські ради.

Здійснюється облік, систематизація діючого законодавства України, забезпечується внесення пропозицій щодо відповідності до чинного законодавства підготовлених проектів рішень районної ради та висновків постійних комісій.

Відділ з питань спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату районної ради в тісній співпраці з профільною комісією провів непросту роботу по розподілу майна та приміщень між ЦРЛ та центром первинної медико-санітарної допомоги в рамках реформування медицини.

В рамках реформування та оптимізації мережі шкільних навчальних закладів прийнято рішення щодо реорганізації Томашпільської ЗОШ в школу-гімназію.

Продовжилась робота по приведенню у відповідність  до вимог Порядку передачі в оренду майна, що є об’єктом права спільної власності територіальних громад району та заключення договорів оренди комунального майна.

Також в 2012 році діяльність ради була направлена на вирішення проблем, які склалися в ТОВ «Райсількомунгосп» сума заборгованості на підприємстві досягла 178,9 тис.грн. в т.ч. 22,1 тис. грн. перед Пенсійним фондом та 8 тис. грн. за оренду землі. Стан справ на підприємстві розглядався на засіданні постійної комісії з питань будівництва, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів, охорони довкілля, регулювання комунальної власності та питань приватизації за участі засновників. Проводились збори засновників .

Хочу детальніше зупинитись на діяльності даного підприємства. ТОВ «Райсількомунгосп» було непрацююче, підприємство відновило свою роботу в 2007 році підприємством отримано ряд дозвільних документів для ведення господарської діяльності .

За підсумками 2010 року дане підприємство увійшло в 30 кращих будівельних Товариств за об’ємами виконаних робіт.

Причиною накопичення заборгованості стало зайнятість одним видом діяльності протягом останніх двох років це водопостачанням , відсутність виконання будівельних робіт та робіт на обслуговування тепло-технічного устаткування котелень та теплопунктів.

Тільки за 2 останні місяці внаслідок клопотання голови ради та постійної комісії з питань будівництва, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів, охорони довкілля, регулювання комунальної власності та питань приватизації ТОВ «Райсількомунгосп» виконав робіт по будівництву водогонів в с.Олександрівка та Жолоби на загальну суму 60 тис.грн., що дає можливість погасити заборгованість перед Пенсійним фондом та за оренду землі.

Тому вважаю, що потрібно більше приділяти уваги збереженню та розвитку комунальних підприємств району.

Посадовими особами виконавчого апарату виконуються вимоги статті 5, частини 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме ведеться систематичне та оперативне оприлюднення інформації, проектів рішень не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою їх прийняття, обговорення та внесення пропозицій.

Наповнено змістом сайт Томашпільської районної ради, адресу сайту доведено до депутатів через ЗМІ та інформаційний стенд районної ради. На даному сайті розміщено інформацію щодо діяльності районної ради, її персонального складу, постійних комісій, сесійна діяльність та новини району.

Керівництво районної ради прийняло участь у загальних зборах громадян за місцем проживання, надано організаційно-методичну допомогу в їх організації.

В листопаді 2012 року Томашпільську районну раду відвідала делегація з Піщанської районної ради, з метою обміну досвідом.

Депутати районної ради прийняли участь в зональних змаганнях з футзалу Обласної спартакіади серед депутатів районних рад, присвячених року спорту та здорового способу життя, які відбулися в м.Шаргород. Команду представили депутати Закорченний О.Г., Ставнійчук В.А., Сікал О.В., Семко О.М., Лунгол В.Г.

Також відбулася дружня зустріч з футболу між командами депутатів районної ради та Томашпільської селищної ради.

Як показує життя, діяльність ради в суспільно-політичному житті району стала суттєво помітною, бо рада самостійна в своїх рішеннях, що стосуються інтересів громади. Виконавчий апарат районної ради постійно працює над удосконаленням стилю і методів своєї роботи та головною діючою особою залишається депутат. Хочу подякувати колегам депутатам за проведену спільну роботу, за принциповість і високе почуття відповідальності за долю нашої Томашпільщини.          

На закінчення я хочу відмітити, що той фундамент, який вдалося закласти спільними зусиллями, є твердою гарантією подальших змін на краще у житті територіальної громади, кожної родини. Заради цього поступу до кращого, варто працювати. Хочеться, щоб у подальшій своїй діяльності ми зберегли курс, взятий на розбудову громади.

Дозвольте висловити слова вдячності керівникам органів місцевого самоврядування всіх рівнів, виконавчої влади за взаєморозуміння і взаємодію  по розв’язанню існуючих проблем. Сподіваюся, що нас і надалі буде об’єднувати спільна відповідальність перед кожною територіальною громадою району.

 

 

 

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація