Стратегія розвитку Томашпільського району до 2020 року

 

Стратегія розвитку Томашпільського району до 2020 року.

 

 

ВСТУП

 

   Стратегія соціально - економічного розвитку району визначає головні цілі та пріоритети соціально - економічного розвитку Томашпільського району, які спрямовані на довгострокове економічне зростання.

Одним із головних моментів Стратегії є те, що вона концентрується на ключових, перспективних напрямках, які були виявлені на основі аналізу потенціалу сильних та слабких сторін району.

Стратегія соціально-економічного розвитку району визначає пріоритетні напрями та стратегічні завдання економічного і соціального розвитку Томашпільського району, реалізація яких, насамперед, має на меті забезпечити нову якість життя людей. В Стратегії деталізовано основні заходи, спрямовані на досягнення стратегічних цілей.

Основною метою Стратегії розвитку району є утвердження Томашпільського району, як регіону з високим рівнем розвитку економіки. На це мають бути спрямовані всі інституційні перетворення, політика економічних та соціальних реформ.

Головним чинником та основою реалізації Стратегії є сталий та збалансований економічний розвиток як передумова збільшення доходів населення та забезпечення соціальних гарантій, підвищення якості послуг та покращення навколишнього середовища.

Перш, ніж надавати матеріальні блага, їх необхідно створити.

Цей постулат є визначальним принципом Стратегії і відображається у її цілях і завданнях.

Стратегія є основою для розроблення і формування щорічних програм економічного і соціального розвитку району, що визначають послідовні першочергові заходи та необхідні для цього витрати, які включаються до проекту бюджету району на черговий рік.

 

1. Тенденції соціально-економічного розвитку району.

 

 

Характеристика району

 

Томашпільський район утворено 07.03.1923р.

Загальна площа району  складає: 778,5 км2.

Адміністративно-господарчий та культурний центр смт. Томашпіль знаходиться на віддалі 98 км від обласного центру – м. Вінниці. Територію району пересікає залізнична колія з можливістю експлуатації електротяги. Залізничний вузол знаходиться в смт. Вапнярка і є важливим народногосподарським та стратегічним об’єктом.

Межує з Чернівецьким, Шаргородським, Тульчинським, Крижопільським, Ямпільським районами.

В межах району розташовано 34 населених пункти:

селищ міського типу – 2.

 сільських населених пунктів – 32.

Спільні інтереси громад представляють 22 сільських та 2 селищних ради.

В геометаморфічному відношенні територія району відноситься до Волино – Подільської височини і являє собою хвилясто – горбкувате плато, порізане долинами річок і глибокими ярами. Територія району розташована в зоні лісостепу. Абсолютні відмітки поверхні коливаються від 100 до 350 м. над рівнем моря.

По території району течуть річки Русава і Марківка з рядом приток, які належать до басейну Дністра. Клімат району помірно – континентальний, з вологою, часто постійною зимою і теплим літом. Район багатий на різні нерудні корисні копалини: вапняк, пісок, глину, які мають місцеве значення.

Ґрунти темно-сірі опідзолені. Майже 10 тис. гектарів займають лісонасадження, в основному листяних порід.

 

 

1.1.Промисловість.

В районі працює ряд підприємств: ТОВ «Вапнярський елеватор», Вапнярська філія ТОВ „ІНТЕРФУД”, ПП «Подільський хліб», Вапнярська дистанція колії, ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина».

Промисловими підприємствами району за січень - грудень 2011 року вироблено продукції: сиру - 2239 тонн, проти 1985 тонн у відповідному періоді 2010 року, темп росту - 112,8%, цукру - 31574 тонн, проти 23647 тонн у відповідному періоді 2010 року, темп росту 133,5%.

 

 

1.2.Сільське господарство.

Структури земельного фонду:

Територія, усього 77,8 тис. га.

у тому числі: сільськогосподарські угіддя 61,1 тис. га. 78,5 % від площі району

із них:

рілля 54,5 тис. га.

ліси і інші лісовкриті площі 9,8 тис. га.

забудовані землі 3,0 тис. га.

землі водного фонду 0,28 тис. га.

інші землі 2,2 тис. га.

 

            Площа сільськогосподарських угідь району за всіма категоріями власників та землекористувачів складає 61,1 тисячі гектарів, з них орної землі – 55,0 тис. га, пасовища – 4,7 тис. га, сіножаті – до 1 тис. га та сади – до 1тис. га.

В районі працює ряд сільськогосподарських підприємств, серед яких: ТОВ „Агрокомплекс „Зелена долина”, ПрАТ „Продовольча компанія „Поділля”, СТОВ „Кряж і К0”, ТОВ „Торговий дім „ФІНПРОМ”, ТОВ „Зернопродукт-Липівка”, ПСП „Перемога” та 38 фермерських господарств.

Вирощують озимі та ярі пшеницю, ячмінь, жито, горох, кукурудзу, гречку, буряки, озимий та ярий ріпак, сою, лікарські рослини (розторопшу), гірчицю, однорічні та багаторічні трави (люцерна, конюшина), кормові буряки, картоплю, овочі.

 

 

Господарства району співпрацюють з Миронівським інститутом пшениць, Одеським селекційно-генетичним інститутом, Українським інститутом кормів, Дослідним господарством НВО “Еліта”, Уладово-Люлинецькою дослідною станцією та фірмою КВС.

На сьогодні в районі працює 4 племінних заводи по розведенню ВРХ: ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» філія «Яланецьке» с. Яланець та „Колос” с. Нетребівка, ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» АФ «Племзавод «Вила», ПСП „Перемога” с. Високе і племрепродуктор ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» АФ «Гнатківське».

 

 

1.3.Споживчий ринок.

За січень – вересень 2011 року обсяг роздрібного товарообігу ( з урахуванням міжрайонного обміну) підприємств – юридичних осіб склав 44159,9 тис. грн. проти 38608,4 тис. грн. січня – вересня 2010 року. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту становить 104,1%.

 

 

Роздрібний товарооборот ресторанного господарства у звітному періоді 2011 року склав 2798,1 тис.грн., проти 3722,7 тис.грн. за 9 місяців 2010 року. Індекс фізичного обсягу становить 71,9 %.

Платні послуги в районі надають 14 самостійних підприємств та 2 відокремлені структурні підрозділи. Протягом січня –грудня 2011 року обсяг реалізованих платних послуг склав 42354,4 тис.грн. проти 24940,6 тис. грн. у січні – грудні 2010 року. Темп зростання обсягу реалізованих послуг у звітному періоді у фактичних цінах склав – 169,8%.

 Обсяг реалізованих послуг оплачених населенням у звітному періоді зріс у порівнянні з січнем – груднем 2010 року на 7,2 % або на 347,1 тис.грн. і склав 5168,1 тис.грн.

 

1.4.Мале підприємництво.

Станом на 01.01.2012 року на території району діє 1959 одиниць суб’єктів малого підприємництва. З них 103 з правом юридичної особи, 1818 фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності та 38 фермерських господарства.

 Протягом 2011 року зареєстровано 86 фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та 8 юридичних осіб, знято з державної реєстрації 176 фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та 4– юридичні особи.

 

1.5.Інвестиційна діяльність.

За січень – грудень 2011 року інвестиції в основний капітал склали 73940  тис.грн. проти 36349,0 тис.грн. у січні – грудні  2010 року. Темп росту  склав 203,4%. 

 

 

Обсяг будівельно-монтажних робіт за січень-березень 2012 року склав 2088 тис.грн., темп росту до відповідного періоду 2011 року – 138,7%.

 

 

За січень – грудень 2011 року введено в експлуатацію 1839 м.кв житла проти 726 м.кв у відповідному періоді 2011 року, темп росту 253,3 %. Вартість введених в дію основних фондів становить 3798 тис.грн.

 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій спрямованих в економіку району станом на 01.03.2012 року становить 2643,3  тис.дол.США і в порівнянні з   2011 роком зріс на  387,6 тис. дол.. США, іноземні інвестиції на одну особу у звітному періоді склали 75,7 дол.США, проти 63,9 дол. США у відповідному періоді минулого року, темп росту 118,5%.

 

2. Розвиток людських ресурсів.

 

2.1.Демографічна ситуація.

Чисельність наявного населення в Томашпільському районі, за оцінкою, на 1 січня 2012р. становила 35355 осіб, з яких 13289 осіб становить міське населення (37,8%) та 22066 осіб - це сільське населення (62,4%).

Виборців – 27778 чоловік.

В 2011 році народилось 374 , померло 646 осіб.

Порівнявши сільські ради за кількістю населення  динаміка складається слідуючим чином:

15 с/р з кількістю населення до тисяч.

5 с/р з кількістю населення  до 2 тисяч.

1 с/р з кількістю населення  до 3 тисяч.

3 с/р з кількістю населення  більше  3 тисяч в тому числі числі селища Вапнярка і Томашпіль.

 

2.2. Зайнятість та доходи населення.

 

         Зайнятість населення є однією з передумов які впливають на соціальний рівень життя населення , і залежить як від соціально-економічних процесів так і від розвиненості ринку праці .Ринок праці відображає всі економічні процеси , які відбуваються в районі.

            Стійкою є тенденція до скорочення чисельності працюючих на підприємствах , в установах та організаціях району.

 

 

 

Заробітна плата є основним джерелом зростання доходів населення , показником його добробуту . В остання роки намітилась позитивна тенденція зростання розміру заробітної плати .У 2009 році середня заробітна плата склала 1377 грн. тоді як у 2011 році 2027 грн. -  зросла  на 47% .

 

 

 

3. Природне середовище та технічна інфраструктура.

 

3.1. Навколишне природне середовище.

Сучасний стан навколишнього природного середовища у Томашпільському районі  можна охарактеризувати як відносно стабільний. Томашпіль характеризується як порівняно благополучний регіон із значно меншим, ніж в промислових регіонах, рівнем забруднення атмосферного повітря.

            Корисні копалини району представлені вапняками сарматського ярусу з ракушечниковими різновидностями , бурими та червоними глинами , кварцевими пісками, гранітом , який залягає на глибині до 70 м.

         Грунти всієї території району представлені лесими та лесовидними породами . Найбільш розповсюдженими є темносірі опідзолені грунти .В центральній та південній частині району опідзолені чорноземи різного ступення змитості .На південній території району на невеликих площах розміщені глибокі малогумусні чорноземи .В районі с.Стіна спостерігається вихід гірничих карбонатних порід.

Територія району знаходиться у сприятливих умовах для нагромадження підземних вод .Річки Русава та Марківка з великою кількістю притоків належать до бассейну Дністра .

Викликають занепокоєння стихіні складування побутових відходів і забруднення поверхневих вод. Очисні споруди в смт.Томашполі знаходяться в незадовільному стані.

Проблемними залишаються питання приведення в бепечний стан непридатних для використання , заборонених до застосування хімічних засобів в хімскладах колишніх сільськогосподарських підприємств району.

3.2. Дорожньо-транспортний комплекс.

На території району проходить 76,5 км відомчих автомобільних доріг, з них 45,5 км асфальтних та 31 км бруківки, які обслуговуються філією «Томашпільський райавтодор» та 31 км автомобільних доріг, що обслуговує Томашпільська дільниця філії «Тульчинської ДЕД». Основними автотранспортними шляхами є дорога загальнодержавного значення "Житомир – Кишинів" та дороги обласного значення "Вінниця – Крижопіль", "Томашпіль – Вінниця" та "Томашпіль – Чернівці".

Загальна довжина вуличної мережі комунальних доріг району складає 329,45 км, з них асфальтних 10 км, відсипних 234,75 км та 83,8 км з ґрунтовим покриттям, інші – 0,9 км.

Хочеться також відмітити роботу територіальних громад в 2011 році з реконструкції мереж зовнішнього освітлення в результаті якої освітлено 162,1 км, що становить 49% від загальної протяжності доріг в населених пунктах та роботи з освітлення населених пунктів продовжуються надалі. 

 

3.3. Житлово-комунальне господарство.

в районі функціонує 9 сільських комунальних підприємств, основними напрямками діяльності яких є надання послуг з водопостачання, вивезення сміття, ремонту доріг, виконання ряду с/г робіт, ритуальних послуг та інше.

Всіма сільськими комунальними підприємствами отримано ліцензії на централізоване водопостачання та дозволи на спец водокористування.

            З метою оновлення основних засобів сільських комунальних підприємств, районною комісією обстежено водогони, артсвердловини, каптажі визначено їх технічний стан, виготовлено  схематичні плани, визначено обсяги першочергових робіт та потребу в коштах.

                        На обслуговуванні та утриманні сільських комунальних підприємств знаходиться 7 артсвердловин , 18 каптажних колодязів та 140,7 км водогонів.

            Річний обсяг видобування води по сільських КП складає 306,2 тис. м3 .

Централізованим водопостачанням охоплено 41 організація та 3025 абонентів фізичних осіб.

            В сільських комунальних підприємствах району працевлаштовано – 32 особи.

Електрозабезпечення району промисловим струмом здійснюється за допомогою трьох ліній 110 КВ, шести ліній 35 КВ, 32 ліній 10 КВ, 470 ліній 0,4 КВ.

            Газифікація споживачів району забезпечена газопроводами високого тиску, зокрема: підвідний газопровід Тульчин – Томашпіль довжиною 48 км., 75 атм., діаметром 426-325 мм; ГРС Томашпіль - Липівка – Комаргород – Вапнярка довжиною 12,5 км, 12 атм., діаметром 219-325 мм.; Томашпіль – Паланка - Горишківка, Томашпіль – Антонівка – Рожнятівка, Томашпіль – Олександрівка – Голин ченці, Томашпіль – Гнатків. Окрім того, в стадії будівництва газопровід Томашпіль – Нетребівка – Яланець (залишилось прокласти до Нетребівки – 4 км, Яланця – 8 км газопроводу).

 

 

4. Соціальна інфраструктура.

 

4.1. Освіта.

В районі функціонує 24 загальноосвітні школи, в яких навчаються 3817 учнів та 23 дитячих дошкільних закладів, де виховується 879 дітей.

10 січня 2012 року школярі Томашполя перейшли навчатись в нову школу. З вересня 2012 року планується перепрофілювати її в гімназію та довозити школярів з Жолобів, Горишківки, Олександрівки та Пеньківки.

 

 

19 грудня 2011 р. у селі Олександрівка відкрито дошкільний навчальний заклад «Росинка», який розміщений у 2 класних кімнатах загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, розрахований на 20 місць.

20 грудня 2011 р. поновив свою роботу Вербівський садочок «Дзвіночок», який не працював з 2008 року. Розрахований на 20 місць.

Черга на влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів відсутня.

В районі працює 1 дитяча юнацько-спортивна школа, 2 спортивних комплекси, 23 спортивних зали, 3 стадіони. В смт. Томашпіль працює районний будинок дитячої творчості, Томашпільська та Вапнярська музичні школи.

Середню спеціальну освіту надає Комаргородський професійний аграрний ліцей, який готує трактористів-машиністів, електрогазозварників, кулінарів, плодоовочівників, бухгалтерів.

 

4.2. Охорона здоровя.

Система охорони здоров’я району включає:

Районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги – Вапнярська та Томашпільська амбулаторії загальної проктики – сімейної медицини, 4 сільські лікарські амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, 20 фельдшерсько-акушерських та 3 фельдшерських пунктів.

Центральна районна лікарня – поліклініка, хірургічне, реанімаційне, дитяче, гінекологічне, терапевтичне, інфекційне, стоматологічне, пологове відділення.

Також в районі є:

Томашпільська районна санітарно-епідеміологічна станція, , Антопільський будинок-інтернат для психічно хворих з порушенням опорно-рухового апарату (с. Антопіль), Рожнятівська наркологічна лікарня (с. Рожнятівка), Лінійна лікарня (смт. Вапнярка).

 

4.3. Культура і туризм.

Мережа закладів культури нараховує 28 клубів, центральна районна бібліотека та районна бібліотека для дітей, 30 сільських бібліотек, один любительський клуб (с.Комаргород), дві музичних школи.

В районі працюють три музеї: двічі Героя Радянського Союзу І.Д.Черняхівського (Вапнярська ЗОШ I-III ступенів № 1, с. Вербова), музей історії села (с.Яланець).

В районі працюють народні колективи: фольклорно-етнографічний ансамбль “Русава”, народна хорова капела “Відлуння”, жіночий вокальний ансамбль “Матіола”, ансамбль танцю “Подільські роси” і танцювальний дитячий колектив “Каприз”, народний аматорський вокальний ансамбль “Гармонія” Височанського сільського будинку культури та народний аматорський колектив “Оберіг” Вилянського сільського будинку культури. Ці колективи забезпечують діяльність галузі по збереженню та популяризації духовної спадщини, традицій, звичаїв народного мистецтва.

Не залишаються поза увагою діти з обмеженими функціональними можливостями, для яких щорічно проводиться конкурс “Повір у себе”.

Майже у кожному закладі культури створено куточки краєзнавства, які популяризують народну творчість, художні промисли, побут, культуру краю.

Серед культурно-історичних пам′яток привертають увагу палаци князів Четвертинських в селах Антопіль та Комаргород,

 

 комплекс Миколаївської церкви ХVIII-ХIХ ст. та козацьке кладовище на Замковій горі в селі Стіна,

 

 парк графині Бенет, заснований в кінці ХIХ століття в урочищі Благодатне.

Антопільський парк XVIII ст. в ландшафтному стилі, площа 27 гектарів. На підвищеному місці, посеред великої поляни, знаходиться палац. Вся територія обнесена муром.

Комаргородський, як і Антопільський парк, в минулому належав князям Четвертинським. Його площа складає 2,5 гектара. Основні насадження датуються XIX ст. Тоді ж було споруджено палац – нині корпус аграрного ліцею.

Олександрівський парк знаходиться за 15 кілометрів від райцентру Томашпіль, площа 11,3 гектара. На його території є ставок і фруктовий сад, закладений в кінці XIX ст. Парк відзначається майстерним добором деревно-чагарникових порід із місцевих та екзотичних видів, вдалою розбивкою з урахуванням особливостей рельєфу та грунтово-кліматичних умов.

 

 

Славиться район своїми церквами в селах Марківка, Жолоби, Колоденка та інших, котрі підкреслюють колорит району.

 

4.4. Соціальний захист населення.

У сфері соціального захисту політика спрямована на підвищення ефективності державної підтримки вразливих груп населення , удосконалення надання соціальних послуг , підвищення їх якості , посилення їх адресності .

Станом на 01.07.2012 року до відділу адресних грошових допомог та компенсаційних виплат управління праці та соціального захисту населення  звернулось 1756 сімей

в тому числі:

за призначенням допомог – 1739 сімей ;

за призначенням субсидій - 17 сімей;

Протягом шести місяців допомоги отримують  3241 сімейна суму 14580,0 тис.грн.

В управлінні праці та соціального захисту населення   перебувають на обліку 2265 ветеранів війни , а саме :

Інваліди Великої Вітчизняної війни 125, з них:

І група – 83

ІІ група – 16

ІІІ група – 26

Учасники бойових дій – 164

 Члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни – 408

 Учасники війни – 1568 чол.

Діти війни–  5144 чол..

Ветерани праці– 2893 чол.

Особи які мають особливі трудові заслуги– 1 чол.

Інваліди Армії( не прирівняні до інвалідів війни ) – 11 чол.

Інваліди загального захворювання–   1337 чол. з них:

І групи – 158

ІІ групи –  570

ІІІ групи –  609

Дитина-інвалід- 138

Інвалідів трудового каліцтва– 70чол.:

І групи-4,

ІІ групи-11,

ІІІ групи-55.

Особи які постраждали внаслідок ЧАЕС – 5386 чол.:

І категорії-154

ІІ категорії-31,                   вдови (ЧАЕС) – 19 чол.

ІІІ категорії-22,                  дитина (ЧАЕС) -1 чол.

ІVкатегорії- 5179,

Діти (ЧАЕС)- 1681

В районі функціонують :

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (с. Гнатків) в якому обслуговується 21 дитина, з них 12 дітей з фізичними вадами та 9 з ДЦП (візочники).

Стаціонарне відділення постійного та тимчасового перебування одиноких непрацездатних громадян Томашпільського територіального центру по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян (с. Комаргород) в якому перебувають 25 осіб крім того здійснюється догляд за 506 одинокими громадянами.

 

ІІ Результати SWOT-аналізу розвитку Томашпільського району

 

 

ІІІ СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАХОДИ

 

Стратегія розвитку Томашпільського району будується на трьох ретельно відібраних стратегічних напрямках. Економічний розвиток належить до основних чинників, що забезпечують розвиток території району, тоді як стратегічні напрямки, пов’язані з покращенням стану надання послуг населенню та забезпеченням високого соціально-духовного рівня життя населення є беззаперечно важливими та взаємозалежними між собою. Реалізація Стратегії базується на виконанні операційних планів впровадження.

 

 

 

Стратегічний напрямок 1.

Економічний розвиток території району

Стратегічна ціль 1.1. підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору  та особистих селянських господарств

Операційна ціль 1.1.1. Підвищення ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств, особистих селянських та фермерських господарств.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • створення сприятливих умов для розвитку особистих селянських та фермерських господарств, розробка комплексу заходів підтримки створення сільськогосподарських формувань відновлення роботи заготівельних пунктів в сільській місцевості які забезпечать процес ринкового товарообміну, при умовах надійності, прозорості та стабільності;
 • сприяння збільшенню валового виробництва сільськогосподарської продукції через створення с/г кооперативів та заключення з ними прозорих , рівноправних , договірних відносин ;
 • сприяння зростання прибутковості та ефективності господарської діяльностісільськогосподарських підприємств, особистих селянських та фермерських господарств;
 • забезпечення участі в проведенні інформаційно-освітніх заходів (ярмарок) щодо впровадження сучасних технологій обробітку землі та ведення сільськогосподарського виробництва;
 • впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій шляхом застосування високопродуктивної техніки т;
 • .

 

.

Операційна ціль1.1.2. Забезпечення  раціонального використання  земельних ресурсів сільськогосподарського призначення  сільських та селищних територіальних громад.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • забезпечення найбільш повного обробітку земель сільськогосподарського призначення району ефективними  інвесторами;
 • виведення з активного обороту малопродуктивних та деградованих земель з наступним їх залуженням і залісненням;
 • забезпечення  оптимального співвідношення культур в сівозмінах;
 • забезпечення збалансованого внесення органічних і мінеральних добрив;
 • відновлювання родючості ґрунтів шляхом застосування соломи, сидератів, засобів хімічної меліорації;
 • впровадження договірних відносин на вирощування необхідних культур для потреб соціальної сфери.

 

Операційна ціль1.1.3. Розвиток тваринництва та рослинництва.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • сприяння створенню великотоварних підприємств в напрямку молочного та м”ясного скотарства та   мініферм в особистих селянських господарствах (зокрема будівництву  молочно-товарних ферм,  а також виробництву свинини, м”яса птиці та ВРХ на базі діючих та новостворених суб”єктів господарювання);
 • удосконалення продуктивних якостей худоби, що належить  сільськогосподарським підприємствам та громадянам району, шляхом використання сучасних методів селекційно-племінної роботи, зокрема за допомогою відкриття  та ефективної роботи пунктів штучного осіменіння тварин;
 • збільшення виробництва безпечної, якісної  та конкурентноспроможної продукції тваринництва
 • удосконалення методів вирощування сільськогосподарських культур шляхом    використання перспективних сортів насіння;

 

 

Стратегічна ціль 1.2. Підтримка та розвиток суб’єктів господарювання на території району розвиток кооперації.

Операційна ціль1.2.1. Зміцнення промислового потенціалу.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:            

 • сприяння ефективній роботі всіх підприємств району, 
 • сприяння розвитку діючих та створення нових підприємств харчової промисловості, який би базувався на переробці виробленої сільськогоспо-дарської продукції, зокрема овочів та фруктів;
 • сприяння створенню на базі сільськогосподарських кооперативів міні переробних заводів;
 • сприяння створенню  та ефективній діяльності підприємств по виробництву будівельних матеріалів з місцевої сировини (вапняковий кар’єр с. Стіна);
 • сприяння  створенню та ефективній діяльності ТОВ «КП БЕНТА» по розробці Максимового родовища бентонітових глин ;
 • сприяння  створенню та ефективній діяльності «Ренджи Томашпіль» по будівництву та експлуатації електростанції з використанням енергії сонця .
 •  подальше впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій на виробничих підприємствах;

- сприяння залученню інвестицій для вивчення місцевих корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин;

- створення сприятливих умов для розвитку виробництва, модернізації виробничих процесів, впровадження наукомістких енергозберігаючих технологій та сучасних систем якості товарів, робіт, і послуг на діючих підприємствах, організаціях.

 • участь місцевих товаровиробників у постійно діючих місцевих та регіональних ярмарках, виставках товарів та послуг.

.

Операційна ціль1.2.2. Забезпечення підвищення поінформованості суб’єктів господарювання про діючі норми ведення підприємницької діяльності.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • надання кваліфікованих роз’яснень податкового та пенсійного законодавства, норм ведення підприємницької діяльності за допомогою “прямих” телефонних ліній та інформування через ЗМІ;
 • проведенняінформаційно-роз’яснювальної роботив трудових колективах, профспілкових організаціях;
 • організація та проведення навчально-роз’яснювальних семінарів, брифінгів, конференцій, “круглих” столів;
 • облаштування інформаційних куточків, розповсюдження буклетів, здійснення анкетування.

 

Операційна ціль1.2.3. Удосконалення роботи єдиного дозвільного центру за принципом „єдиного вікна”.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • забезпечення   видачі   (видача  оформлених  місцевими дозвільними  органами)  документів  дозвільного характеру виключно через дозвільний центр за принципом “єдиного вікна”;
 • впровадження автоматизованої системи електронного документообігу;
 • видача довідок, надання консультацій та видача інших документів, без наявності яких суб’єкт господарювання не  може провадити господарську діяльність.

 

Операційна ціль1.2.4. Популяризація підприємництва та фермерства, підвищення професійного рівня підприємців, підприємців-початківців.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • надання професійної консультаційної допомоги фізичним особам, які виявили бажання започаткувати підприємницьку діяльність, створити юридичну особу або провести інші реєстраційні дії;
 • розробка та впровадження системи пільг щодо місцевих податків та зборів на районному рівні та рівні сіл і селищ;
 • організація постійно діючої системи навчання та підвищення кваліфікації з організації та управління комерційною діяльністю в сфері виробництва, побутового обслуговування у сільській місцевості, зеленого туризму, залучати до роботи у цих сферах діяльності сільських жителів;
 • координація та методологічна підтримка розробки індивідуальних програм розвитку конкретних підприємств та господарств (бізнес-плани, маркетингова стратегія, програма навчання).

.

Стратегічна ціль 1.3. Підвищення інвестиційної привабливості району.

Операційна ціль1.3.1. Формування привабливого інвестиційного іміджу району в області та за її межами.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • висвітлення інформації про Томашпільський район як привабливого району для інвестування;
 • з метою розширення діючих та створення нових суб”єктів господарювання: забезпечити:
 • а) періодичне оновлення баз даних ресурсів району - нерухомості, промислових майданчиків та вільних земельних ділянок, об’єктів незавершеного будівництва, інвестиційних та інноваційних проектів тощо; оперативне висвітлення інформації на сайті районної ради;

б) створення та періодичне оновлення електронної бази земельних ресурсів району;.

 • сприяти максимальному освоєнню вільної нерухомості для реалізації інвестиційних пропозицій
 • проведення ефективної бюджетної політики;
 • впорядкування містобудівної документації району шляхом оновлення та виготовлення генеральних планів населених пунктів району.

 

Операційна ціль1.3.2. Формування ефективного інноваційно-інвестиційного середовища.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • проводити постійний моніторинг інвестиційної привабливості району;
 • виявляти та сприяти залученню нових компаній-інвесторів (як вітчизняних, так і зарубіжних) на територію району;
 • розробка та впровадження методики надання в оренду об’єктів комунальної власності (землі та приміщень) на пільгових умовах для початківців-підприємців та фермерів;
 • співробітництво із вітчизняними та іноземними підприємствами, установами і організаціями, які займаються залученням інвестицій;
 • систематична розробка інвестиційних  проектів та пропозицій;
 • поширення інвестиційних пропозицій та проектів через  спеціалізовані  організації та заходи (сайти, виготовлення буклетів, участь в Міжнародному інвестиційному Форумі, різних виставках та презентаціях).

 

Операційна ціль1.3.3. Формування партнерства між бізнесом, владою та громадою.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • забезпечення ефективного функціонування Ресурсного центру підтримки громад;
 • забезпечення створення  та ефективного функціонування Конкурсної комісії з питань компенсації відсоткових ставок за кредитами ,залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів;
 • проведення навчальних програм, конференцій та круглих столів із питань стимулювання інвестиційної діяльності з залученням суб’єктів підприємницької діяльності та представників громади;
 • розвиток партнерства з іншими регіонами України, Молдови, Польщі, Росії та іншими країнами, співпраця з Програмою розвитку ООН ЄС «МРГ ІІ», Швейцарським проектом DESPRO, Голландським благодійним фондом «Дикі гуси» іншими міжнародними проектами та програмами, висвітлення її результатів в ЗМІ.

 

 

 

 

Стратегічний напрямок 2.

 Покращення стандартів життя населення

Стратегічна ціль 2.1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг.

Операційна ціль2.1.1. Поліпшення технічного стану та підвищення енергоефективності системи водопостачання.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

реконструкція системи водопостачання смт. Томашпіль, с.Гнатків;

 • реконструкція  водогонів в  Липівка, П.Борівські,Олександрівка, Антонівка,В.Русава  ;
 • будівництво, відновлення та введення в експлуатацію водопроводів в с.Високе, с. Ракова,
 • встановлення побудинкових та поквартирних  засобів обліку води.

 

Операційна ціль2.1.2. Поліпшення технічного стану та підвищення енергоефективності системи водовідведення.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • реконструкція очисних споруд в с.Ракова;
 • реконструкція напірного колектору та каналізаційно-насосних станцій смт.Томашпіль
 • розробка схем  водовідведення в смт.Томашпіль.

 

Операційна ціль2.1.3. Розвиток та поліпшення стану інфраструктури на території району.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • завершення газифікації населених пунктів району с. Яланець , с. Нетребівка;
 • реконструкція ліній електропередач з метою поліпшення електропостачання населення та економіки у відповідності до потреб споживачів с.Стіна;
 • оснащення  населених пунктів району вуличним освітленням;
 • сприяння у збільшенні обсягів будівництва житла через надання пільгових кредитів в т.ч. через програму «Власний дім»;
 • облаштування дитячих майданчиків поблизу багатоквартирних будинків, у парках та скверах населених пунктів;
 • поточний та капітальний ремонт доріг комунального та державного значення;
 • удосконалення системи транспортних пасажирських перевезень;
 •  

 

Операційна ціль2.1.4. Підвищення ефективності управління житловим фондом.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • укладання договорів на утримання житла та прибудинкових територій будинків;
 • посилення роботи по створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в смт Томашпіль та смт Вапнярка;
 • розробка, затвердження, впровадження тарифів з врахуванням собівартості та якості наданих житлово-комунальних послуг;
 • поліпшення кадрового забезпечення підприємств житлово-комунального господарства.

 

Стратегічна ціль 2.2. Покращення медичного обслуговування.

Операційна ціль2.2.1. Поліпшення якості надання медичної допомоги.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • поліпшення доступності надання медичної допомоги населенню, особливо у сільській місцевості;
 • покращення первинної ланки надання медичної допомоги та якості надання невідкладної допомоги;
 • сприяння у створенні на базі Томашпільської ЦРЛ госпітального округу;
 • зниження плинності медичних кадрів лікарсько-профілактичних закладів району, особливо у сільській місцевості;
 • сприяння у направленні на навчання за фахом сімейних лікарів ;
 • сприяння у забезпеченні житлом сімейних лікарів в сільській місцевості.

 

Операційна ціль2.2.2. Лікарня доброзичлива до дитини.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • сприяння у реорганізації акушерського відділення для проведення сучасних перинатальних технологій (палата для спільного перебування матері та дитини);
 • покращення показників народжуваності;
 • зменшення дитячої та материнської смертності.

 

Операційна ціль2.2.3. Рання діагностика та зниження захворюваності серед населення.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • зниження інфекційної захворюваності серед населення;
 • зниження смертності населення внаслідок серцево-судинних захворювань, їх  рання діагностика;
 • зниження онкологічної захворюваності серед населення району;
 • покращення надання медичної допомоги хворим з хірургічною та травматологічною патологією;
 • покращення рівня своєчасного виявлення хворих на цукровий діабет та підвищення рівня компенсації цукрового діабету;
 • забезпечення заходів щодо протидії туберкульозу серед населення району;
 • забезпечення репродуктивного здоров’я нації.

 

Операційна ціль2.2.4. Поліпшення матеріально-технічної бази лікарсько-профілактичних закладів району.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • сприяння у створенні  палат підвищеної комфортності у всіх відділеннях;
 • створення централізованої системи  киснепостачання і встановлення кисневих генераторів;
 • сприяння у поліпшенні матеріально-технічної бази ЦРЛ, укомплектування апаратурою та інструментарієм
 • поліпшення матеріально-технічної бази АЗПСМ та ФАП, ФП .

 

Стратегічна ціль 2.3. Вдосконалення розвитку внутрішнього ринку.

Операційна ціль2.3.1. Подальший розвиток мережі об’єктів торгівлі.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • впорядкування ринкової торгівлі, перетворення ринку в смт.Томашпіль на сучасний торгівельний комплекс із наданням різноманітних послуг;
 • реалізація продукції місцевого сільськогосподарського виробництва та широкого асортименту товарів від виробника безпосередньо для жителів у спеціально облаштованих місцях;
 • розширення мережі фірмових магазинів;
 • забезпечення ефективної перевірки об’єктів торгівлі з метою контролю за дотриманням правил торгівлі, сприяння легалізації робочих місць та дотримання чинного законодавства в галузі торгівлі.

 

 

Операційна ціль2.3.2. Забезпечення співпраці з суб’єктами підприємницької діяльності щодо надання торгівельних та побутових послуг у населених пунктах, особливо в сільській місцевості.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • з метою заохочення суб’єктів підприємницької діяльностідо надання торгівельних та побутових послуг проведення маркетингового дослідження щодо попиту на дані послуги та висвітлення результатів в ЗМІ;
 • при оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності сфери побуту ініціювання винесення на розгляд сесій місцевих рад питання щодо застосування зменшення розмірів податків для суб’єктів підприємницької діяльності сфери побуту, які надають соціально необхідні види послуг;
 • покращення якості надання послуг закладів громадського харчування;
 • проведення семінарів за участю фахівців обласного управління із захисту прав споживачів по питанню захисту прав споживачів та дотриманню законодавства по ціноутворенню;
 • створення комунальних підприємств у відомствах сільських рад (надання послуг з розпилювання деревини, обслуговування водогонів, сільськогосподарських робіт, транспортних ,ритуальних послуг тощо);

 

 

 

 

 

 

Стратегічний напрямок 3.

Забезпечення духовного та культурного розвитку жителів району

 

Стратегічна ціль 3.1. Удосконалення системи освіти.

Операційна ціль3.1.1. Забезпечення доступності та безперервності освіти.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • вживати заходів щодо забезпечення стовідсоткового охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку;
 • обов’язкове здобуття усіма дітьми і молоддю шкільного віку повної загальної середньої освіти в обсягах, визначених Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами;
 • забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та підтримку дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 • створення належних умов для розвитку  груп для дітей з вадами розвитку, надання соціально-педагогічної підтримки дітям з обмеженими фізичними можливостями для адаптації серед однолітків;
 • збереження, поліпшення матеріальної бази, розвиток мережі позашкільних навчальних закладів для надання освітніх послуг.

 

Операційна ціль3.1.2. Подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних закладів усіх типів і форм власності.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • налагодження системи прогнозування та розвитку варіативної мережі освіти, оптимізація діяльності навчальних закладів незалежно від типів і форм власності відповідно до освітніх запитів населення та демографічних прогнозів;
 • забезпечення подальшого розвитку мережі дошкільних навчальних закладів шляхом реорганізації загальноосвітніх закладів у навчально-виховні комплекси “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”;
 • збільшення потужностей функціонуючих та створення нових дошкільних закладів за рахунок використання резервних приміщень закладів освіти;
 • забезпечення ефективної реконструкції інфраструктури освіти, у тому числі шляхом створення та функціонування освітніх округів;
 • інформатизація освіти та посилення кадрового потенціалу системи освіти.

 

Операційна ціль3.1.3. Створення належних умов для навчання та комфортного перебування дітей у навчальних закладах, забезпечення якісного функціонування навчального процесу.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • заміна меблів, технологічного обладнання, продовження робіт по поліпшенню санітарно-гігієнічних та побутових умов безпечної життєдіяльності закладів освіти, здійснення заходів по пожежній безпеці ;
 • забезпечення стовідсоткового підвозу дітей та педагогічних працівників до шкільних закладів; оновлення та належне утримання шкільного автотранспорту”;
 • придбання спортивного інвентаря та обладнання, забезпечення сучасними технічними засобами навчання всіх освітніх закладів району;
 •  впровадження енергозберігаючих заходів, переведення закладів освіти на альтернативні види опалення.

 

Стратегічна ціль 3.2. Розвиток туризму та підвищення рівня культури.

Операційна ціль3.2.1. Розвиток різних видів туризму.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • розвиток історичного, пізнавального туризму (палаци князів Четвертинських в селах Антопіль та Комаргород,фестиваль «Одвічна русава»);

розвиток екологічного і спортивного туризму, рибальства (природний ландшафт на території району, Сонна поляна сСтіна,парк графині Бенет, заснований в кінці ХIХ століття в урочищі Благодатне. ,Антопільський парк XVIII ст. в ландшафтному стилі);

 • розвиток сільського зеленого туризму;
 • розробка та реалізація туристичного маршруту “Перлини Томашпілля”.

 

Операційна ціль3.2.2. Розвиток туристичної інфраструктури.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • створення та ефективне функціонування  районного туристично-інформаційного центру;
 • формування та постійне поповнення бази даних про садиби сільського зеленого туризму;
 • організація для голів сільських рад та власників сільських  садиб виїзних семінарів за участю тренерів кластеру сільського туризму.;
 • сприяння проведенню ремонтних і реставраційних робіт на пам’ятках місцевого значення та об’єктах культурної спадщини району;
 • озеленення району, розчистка водоймищ, покращення благоустрою населених пунктів;
 • забезпечення збору фольклорно-етнографічних матеріалів  по району та видання матеріалів з досвіду роботи фольклорних колективів та виконавців;
 • сприяння проведенню знакування і маркування туристичних маршрутів до об’єктів сільського зеленого туризму та туристичної інфраструктури.

 

Операційна ціль3.2.3. Покращення матеріально-технічного стану закладів культури та розширення напрямків роботи з метою залучення більш широкого кола жителів.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • здійснення капітальних і поточних ремонтів закладів культури та покращення їхнього матеріально-технічного стану;
 • покращення умов діяльності центральної бібліотечної системи, сільських бібліотек;
 • вживати заходів щодо залучення майстрів народного мистецтва до вишивки, ткацтва, плетіння, різьблення, гончарства та ін. для проведення майстер-класів;
 • підтримка діяльності творчих колективів, забезпечення їхньої участі в районних, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних заходах та фестивалях.

 

Стратегічна ціль 3.3. Поліпшення демографічної ситуації і стимулювання  здорового способу життя.

Операційна ціль3.3.1. Забезпечення національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • забезпечення доступу цільових груп до соціальних послуг у територіальній громаді та підтримка сімей, дітей та молоді;
 • втілення в усіх ланках системи освіти району ідей національного виховання, спрямованих на виховання моральної, духовної й життєво компетентної особистості, громадянина, сім'янина, професіонала;
 • організація районного форуму молодіжних та дитячо-юнацьких громадських організацій;
 • формування у молоді загальнолюдських цінностей шляхом активної пропаганди волонтерського руху в молодіжному середовищі, співпраці з районною ветеранською організацією, проведення районних фестивалів;
 • формування ефективної та дієвої системи профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності та безпритульності;
 • недопущення шкідливого інформаційно-психологічного впливу засобів медіа-індустрії на дітей.

 

Операційна ціль3.3.2. Всебічна підтримка формування самодостатньої сім’ї.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • створення системи психолого-педагогічної та медико-соціальної реабілітації сім’ї;
 • забезпечення індивідуальної та групової роботи серед підлітків та молоді щодо збереження репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, відповідального батьківства та безпечної статевої поведінки;
 • попередження раннього соціального сирітства  шляхом поліпшення соціальної роботи в консультаційному пункті при пологовому будинку, зменшення кількості випадків відмов від новонароджених дітей;
 • передача дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку громадян, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
 • забезпечення соціально-психологічної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та підготовка їх до самостійного життя;
 • проведення роз’яснювальної роботи серед населення району щодо всіх форм насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми;
 • розповсюдження серед населення соціальної рекламної інформації, проведення районних свят, які пропагують родинні цінності.

 

Операційна ціль3.3.3. Розвиток фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у виробничій та невиробничій сфері.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • покращення матеріальної та спортивної бази усіх навчальних закладів району;
 • сприяння створенню та функціонуванню спеціалізованих спортивних класів у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • підтримка розвитку учнівських спілок фізкультурно-спортивної спрямованості;
 • щорічне проведення спортивних фестивалів серед підприємств, організацій району,
 • розвиток масового спорту серед сільського населення;
 • активна позиція в розвитку фізкультурно-оздоровчої роботи ;
 • попередження поширення наркоманії та ВІЛ/СНІДу в молодіжному середовищі.

 

Стратегічна ціль 3.4. Забезпечення продуктивної зайнятості населення.

Операційна ціль3.4.1. Збереження та розвиток трудового потенціалу.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • організація роботи щодо професійної орієнтації молоді з метою формування професійних намірів учнів та побудови професійної кар’єри;
 • укладання угод між районним центром зайнятості та сільськими (селищними) радами щодо розв’язання проблемних питань зайнятості населення;
 • забезпечення організації тимчасових оплачуваних громадських робіт, які мають суспільно корисне значення;
 • забезпечення формування банку вакансій, його постійне оновлення та оперативне доведення інформації про актуальні вакансії до шукачів роботи;
 • організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних за професіями та спеціальностями, яких потребує ринок праці, в тому числі під конкретне замовлення роботодавців та за професіями, орієнтованими на самозайнятість;
 • надання одноразової допомоги безробітним для започаткування власної справи та фінансової підтримки роботодавцям для працевлаштування безробітних громадян на новостворені робочі місця.

 

Операційна ціль3.4.2. Соціальний захист та соціальна підтримка населення.

Термін реалізації:

2012-2020 рр.

Заходи:

 • детінізація трудових відносин, підвищення рівня заробітної плати;
 • недопущення виникнення заборгованості на економічно активних підприємствах району;
 • створення нових робочих місць та виконання районної програми зайнятості;
 • соціальна підтримка незахищених верств населення, призначення і виплата всіх видів допомог, своєчасне призначення субсидії за спрощеним порядком;
 • підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення.

 

 

V   РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ

 

Реалізацію Стратегії передбачається здійснювати в два етапи.

На першому етапі (2012-2013 роки)

- визначити структурні проблеми по видах економічної діяльності району, які мають негативний вплив на конкурентоспроможність і потенціал зростання, та розробити заходи щодо їх розв’язання;

 • узгодження пріоритетних напрямів розвитку району на середньо- та довгострокову перспективу;
 • проведення моніторингу показників розвитку району.

На другому етапі (2014-2020 роки)передбачається:

 • реалізація заходів довгострокової перспективи стратегічного значення з коригуванням строків та обсягів фінансування відповідно до виконання прогнозних показників розвитку Томашпільського району;
 • впровадження органами місцевого самоврядування дієвих заходів щодо зміцнення фінансово-економічної основи територіальних громад;
 • посилення повноважень та відповідальності органів місцевого самоврядування за надання послуг населенню.

            Про хід реалізації Стратегії, на протязі її дії, районній державній адміністрації щорічно надавати узагальнену інформацію, яку виносити на розгляд сесії районної ради у першому кварталі поточного року за попередній рік..

           

Очікувані результати реалізації Стратегії:

 • продовження формування інвестиційного потенціалу та збільшення обсягу інвестицій в основний капітал;
 • зміцнення промислового потенціалу району та нарощування обсягів промислового виробництва;
 • створення умов для сталого розвитку району, підвищення рівня життя населення, подолання бідності та безробіття;
 • своєчасне і комплексне розв’язання проблем охорони довкілля;
 • поліпшення демографічної ситуації в районі.

Основними принципами реалізації стратегії є:

 1. Програмування.Реалізація Стратегії здійснюватиметься на основі  взаємопов’язаних середньо- та короткострокових програм економічного і соціального розвитку району. Цей принцип також передбачає щорічне планування та реалізацію відповідних заходів.
 2. Концентрація.Під час виконання завдань, визначених цією Стратегією, фінансові ресурси будуть концентруватися на вирішенні стратегічних завдань, що відповідають пріоритетним напрямкам розвитку району.
 3. Синхронність дій.Передбачається узгодження пріоритетів та дій райдержадміністрації із органами виконавчої влади вищого рівня та органами місцевого самоврядування щодо розвитку району.
 4. Партнерство.Необхідною умовою стає тісна співпраця з органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, суб’єктами господарювання в процесі реалізації Стратегії, проведення моніторингу та оцінки виконання визначених завдань.

Фінансове забезпеченняреалізації пріоритетних напрямів Стратегії формується за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів, вітчизняних та іноземних інвестицій, благодійних коштів та інших джерел фінансування.

Для виконання (фінансування) завдань Стратегії органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування розробляють щорічні Програми соціально-економічного розвитку та відповідні регіональні програми, укладають угоди щодо регіонального розвитку, в яких у межах бюджетних призначень передбачаються обсяги фінансування, що є підставою для врахування їх в державному та місцевих бюджетах на відповідний рік.

Під час фінансування заходів з реалізації Стратегії усі виконавці повинні забезпечити виконання запланованих завдань із залученням мінімального обсягу бюджетних коштів та досягненням максимального результату від їх використання.

Передбачається запровадження механізму фінансування районних програм відповідно до пріоритетів Стратегії.

Місцеві органи виконавчої влади, які беруть участь в реалізації Стратегії, передбачають відповідні кошти за своїми бюджетними програмами.

Фінансування заходів з реалізації Стратегії здійснюватиметься також за рахунок коштів інвесторів, які залучаються для реалізації конкретних інвестиційних проектів та виконання програм, інших джерел.

Моніторинг і оцінка результатівреалізації Стратегії визначаються шляхом контролю за виконанням показників Програм економічного і соціального розвитку Томашпільського району району, галузевих районних цільових програм, а також спільних заходів Томашпільської районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування щодо реалізації стратегічних завдань розвитку району.

Основними завданнями моніторингу реалізації Стратегії є збір, узагальнення, періодичний аналіз показників соціально-економічного розвитку району та визначення ефективності реалізації Стратегії.

Моніторинг проводиться на підставі даних органів статистики, податкових органів, структурних підрозділів райдержадміністрації.

Контроль за реалізацією Стратегії покладається на районну державну адміністрацію та районну раду.

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація