Додаток 1
    до рішення Міжвідомчої комісії
    з питань державних закупівель
    від 16 листопада 2007 р. № 01/24рш
           
           
Річний план закупівель
    на 2017рік    
  Жолоб'янська сільська рада  
(найменування замовника - розпорядника державних коштів)
Дані щодо кожного окремого предмета закупівлі
N з/п Загальне найменування предмета закупівлі Джерело фінансування Очікуваний строк здійснення закупівлі  Очікувана вартість предмета закупівлі Примітка
1 2 3 4 5 6
1 КЕКВ 2210 Придмети,матеріали,обладнання та інвентар місцевий на протязі року 18042,00 Під дію Закону України "Про закупівлю товарів і послуг за державні кошти не підлягає"
  папір офісний     4000,00
  папки та скоросшивачі     500,00
  ручки     300,00
  зошити     400,00
  файли     300,00
  обігові відомості     500,00
  Підписка газет     2000,00
  Краска     1000,00
  Розчинник     200,00
  Водоемульсія     1000,00
  Цемент     1000,00
  Щітки     200,00
  Шпалери     4000,00
  Клей для шпалер     642,00
  Закупка книг     2000,00
2 КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) місцевий на протязі року 7500,00 Під дію Закону України "Про закупівлю товарів і послуг за державні кошти не підлягає"
  Оплата послуг інтернету     3600,00
  Програмне забеспечення     2700,00
  Заправка і ремонт катриджів     600,00
  Оплата послуг зв'язку     600,00
3 КЕКВ 2273 Оплата електроенергії місцевий на протязі року 4256,00 Під дію Закону України "Про закупівлю товарів і послуг за державні кошти не підлягає"
  Разом     29798,00  
           
  Голова тендерного комітету В.гол.бухг.   Миколишена К.В.  

 

Все новости