Розпорядження сільського голови

 

                                                      

 

                                 УКРАЇНА

 

                                      КИСЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                    ТОМАШПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

                                                      ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                 

                                                 РОЗПОРЯДЖЕННЯ       

від 02  січня  2013р. №4

 

Про затвердження   

Положення про преміювання

працівників Кислицької сільської ради

 

         Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 року  №77 „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”,  інших законодавчих та нормативних актів:

  

 

1. З метою забезпечення системного підходу до преміювання працівників Кислицької сільської ради залежно від їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних іпрофесійних свят, підвищення зацікавленості працівників Кислицької  сільської ради у виконанні заходів, передбачених планами роботи , забезпечені належного  рівня   виконавчої  та трудової   дисципліни, забезпечення диференціації заробітної плати працівників, за рахунок встановлення премій  затвердити  Положення  про  преміювання  працівників Кислицької  сільської ради, що додається.

 

2. Дане розпорядження набирає чинності з 02  січня  2013 року .

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

Сільський голова        __________________        О.В.Слюсарчук

                                                                                                                    (підпис)                                                           (П.І.П.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                    

Голова профспілкового                            

комітету                                  

________      О.Г.Чорна                  

„02” січня  2013 року         

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників  Кислицької сільської ради

1. Загальні положення

 1. Положення про преміювання працівників Кислицької  сільської ради (далі Положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України „Про державну службу” та „Про службу в органах місцевого самоврядування”,постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”та інших нормативно-правових актів.
 2. Працівники Кислицької  сільської ради преміюються за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання функцій (обов'язків), встановлених посадовими інструкціями, а також з урахуванням особистого вкладу в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць або квартал.
 3. Працівникам сільської ради може бути виплачена премія з нагоди державних і професійних свят в межах коштів, передбачених у кошторисі  Кислицької  сільської ради на оплату праці.
 4. Преміювання сільського голови здійснюється лише при наявному дозволі  сесії  сільської ради .

 

2. Визначення фонду преміювання

 

 1. Видатки на преміювання передбачаються у фонді заробітної плати.

3. Показники та підстави преміювання

3.1.При преміюванні працівників відповідно до їх особистого вкладу у
загальні результати роботи за підсумками місяця  або кварталу враховуються такі показники:

 1. Виконання заходів, передбачених планом роботи;
 2. Дотримання виконавчої дисципліни;
 3. Якісне та своєчасне виконання посадових обов'язків, доручень сільського голови;
 4.  Дотримання трудової дисципліни;
 5.  Своєчасну та якісну здачу звітності.
 6. При преміюванні працівників за виконання особливо важливої роботи, особливих доручень враховуються досягнення кінцевих результатів роботи та своєчасність її виконання.
 7. Преміювання працівників з нагоди державних і професійних свят здійснюється з фонду преміювання  Кислицької  сільської ради.
 8. Преміювання сільського голови здійснюється лише при наявному дозволі  сесії  Кислицької  сільської ради .
 9. Сільський голова має право на позбавлення премії частково або повністю за:
 10. Упущення в роботі в результаті поверхневого ставлення до виконання службових обов”язків .
 11.  Невиконання або неналежне виконання  розпоряджень та  доручень сільського голови.
 12. Порушення трудової дисципліни.
 13. Порушення норм культури спілкування, етики поведінки,  яке може  негативно вплинути на репутацію працівників органу місцевого самоврядування.

      3.6. У разі застосування до працівника сільської ради дисциплінарного стягнення або заходу дисциплінарного впливу преміювання не проводиться за місяць, коли таке стягнення було застосовано, якщо інше не зазначено у відповідному наказі.

4. Розмір і порядок преміювання

 

       4.1. Розмір премії працівникам сільської ради встановлюється до посадового окладу за фактично відпрацьований час  та  визначається  сільським головою (залежно від їх особистого вкладу в загальні результати роботи, без обмеження індивідуальної премії максимальним розміром, у межах фонду  оплати праці ).

 1. Розмір премії сільського голови встановлюється до посадового окладу за фактично відпрацьований час без обмеження індивідуальної премії максимальним розміром, у межах фонду  оплати праці. Премія сільському голові виплачується лише при наявному дозволі  сесії  Кислицької сільської ради.
 2. Премія за підсумками кварталу працівникам сільської радиможе встановлюватися в розмірі середньомісячної заробітної плати та визначається сільським головою (залежно від їх особистого вкладу в загальні результати роботи, у межах фонду оплати праці ).
 3. Премія за підсумками кварталу сільському голові може нараховуватися в розмірі середньомісячної заробітної плати.
 4. Розмір премії з нагоди державних і професійних свят визначається сільським головою.

        4.7. Премії не виплачуються працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, а також в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати проводяться із розрахунку середньої заробітної плати.

       4.8. Працівникам, які звільнилися з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються.

 

5. Прикінцеві положення

 1. Премія працівникам сільської ради виплачується після її узгодження в установленому порядку
 2. Усі спори, що виникають при  нарахуванні  та   виплаті   премій, вирішуються у порядку, встановленому законодавством.