Стратегія розвитку до 2020 року

 

26 сесія 6 скликання

 

 

Порядок  денний

1. Про вступ Паланської територіальної громади до Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування.

                           Інформує  Резнік Г.І.

 

2.Про внесення змін до рішення 20 сесії 6 скликання від 11 січня 2012 року №127 „Про місцевий бюджет на 2012 рік”.

                            Інформує Кулик Л.Д.

 

3. Про затвердження стратегічних цілей розвитку Паланської територіальної громади до 2020 року.

                           Інформує Резнік Г.І.

 

                            

Р І Ш Е Н Н Я

 

15.08.2012 р. №  183                            

     с. Паланка                                                            26 сесія  6 скликання

 

Про затвердження стратегічних цілей

розвитку Паланської територіальної

громади до 2020 року.

 

Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Резнік Г.І „Про затвердження стратегічних цілей розвитку Паланської територіальної громади до 2020 року” на підставі  ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  сільська рада

 

   В И Р І Ш И Л А:

    1. Затвердити стратегічні цілі розвитку Паланської територіальної громади до 2020 року (Стратегічні цілі розвитку Паланської  територіальної громади додаються).

     2. Постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів, регулювання земельних відносин, розвитку особистих селянських господарств, благоустрою, регуляторної політики та головному бухгалтеру сільської ради Кулик Л.Д. на майбутній період при плануванні бюджету сільської ради передбачити кошти  для проведення заходів, передбачених у вищезгаданій стратегії розвитку територіальної громади.

     3. Закріпити за членами робочої групи окремі напрямки роботи  та аналіз їх виконання.

     4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти напостійну комісію з питань планування бюджету та фінансів, регулювання земельних відносин, розвитку особистих селянських господарств, благоустрою, регуляторної політики.

 

 

 

          Сільський голова:                                   Г.І.Фурманюк

 

 

 

                                                        Затверджено

                                                            рішенням сільськоїради

                                                            на двадцять шостійсесії

                                                            шостогоскликання

                                                             від 15серпня2012року

                                                             № 183.

 

 

 

 

СТРАТЕГІЧНІ  ЦІЛІ  РОЗВИТКУ ПАЛАНСЬКОЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

до 2020 року

 

 

 

З М І С Т

 

1.Загальні відомості про Паланську територіальну громаду  ...

1.2. Географічне розташування та рельєф місцевості…………

2. ПроблемиПаланської територіальної  громади …………

(за аналізом анкетування мешканців)…………………………………

3. Бачення майбутнього та місія територіальної громади ………

4. Аналіз сильних та слабких сторін, загроз та можливостей

розвитку Паланської територіальної громади……………..………

5. Стратегічні напрямки розвитку Паланської територіальної громади………

6. Завдання із реалізації стратегічних напрямків……………………

7. Механізм моніторингу, контролю та підготовки плану дій щодо виконання плану розвитку територіальної громади……………..

8. Операційний план реалізації стратегічних цілей розвитку Паланської територіальної громади…………………………………………………….

 

1.Загальні відомості про Паланську територіальну громаду

 

     Територія Паланської сільської ради розташована  в північно-східній частині Томашпільського району. Загальна площа земель населених пунктів складає 432,4га а саме:

 • Касянівка –23,8га
 • Паланка – 184,8га
 • Вапнярки –223,8га

    Наявність населення і кількість садиб складає:

c.Касянівка : кількість населення –15чол; кількість садиб –11.

c.Паланка: кількість населення –390чол; кількість садиб –223.

c.Вапнярки: кількість населення –634чол; кількість садиб –311.

Населення

 

На

01.01.2008р.

На

01.01.2009р.

На

01.01.2010р.

На

01.01.2011р.

На

01.01.2012р.

Всього, чол.

1120

1086

1067

1055

1039

дітей дошкільного віку

75

76

69

64

56

дітей шкільного віку

134

129

121

114

107

громадян пенсійного віку

480

425

392

388

380

працездатне населення

431

456

485

489

498

кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання

307

302

300

290

276

 

 

На території Паланської сільської ради найбільшою підприємницькою структурою є АФ «Паланка» с.Паланка ТОВ  АК «Зелена долина».

До послуг мешканців громади-  4 продуктових магазини,  кафе.

 

 

1.2. Географічне розташування та рельєф місцевості

 

 

   Рельєф с.Паланка так як і інших сіл даної сільської ради є вузькохвилястим із переважанням схилових земель над землями плато. Село Паланка балочною мережею ділиться на дві нерівновеликих частин – північну, яка займає близько 1/3 площі села і південну, де знаходиться вся інфраструктура села. В крайній південно- західній частині села поширене вузьке (до 600м)плато, від якого в різні сторони простягаються схили незначної крутизни (в основному 3-4*, протяжність яких сягає близько 1,0км ).Північна частина села  - це також пологий схил протяжнстю до 1,0км.

     с.Вапнярки  балочною мережею розділяється на дві частини – північну, більшою за площею та найбільш вирівняною  та південну, більш припіднятою над рівнем моря та переважанням схилових земель над землями плато. В північній частині села досить обширну площу займає широке плато (ширена до 1,5 км). Пологі схили тут  мають протяжність до 300-500м. В південній частині села ширина плато всього 100-120м. Пологі схили мають протяжність до 250м, круті прибалкові схили крутизною більше 5-6*, мають протяжність всього 50-70м.

     Рельєф с. Касянівка  - це по суті пологі схили крутизною до 3-4*. Балочна мережа в усіх населених пунктах має сумарну протяжність близько 5км. Ширина цих балок коливається в межах 30-150м, днища їх здебільшого заболочені, хоча трапляються суходільні ділянки цього елемента рельєфу. Грунтові води в балочній мережі знаходяться на глибині 0,5-2,0м, в умовах плато та схилів – глибше 10м. Переважаючими грунтоутворюючими породами в межах сіл є леси, в балочній мережі грунтоутворять алювіально-делювіальні відклади. Набережні геологічні процеси в усіх селах відсутні.

     Село Паланка знаходиться в центральній частині Паланської сільської ради. Село Паланка електрифіковане, радіофіковане, є газопровід і телефонна мережа. В селі відсутнє централізоване теплопостачання, каналізація. Cело Паланкає адміністративно-територіальним центром Паланської  сільської ради, так як на даній території розміщений громадський центр села. Тут є неповна середня школа, спортивний майданчик, дитячий садок, фельдшерсько-акушерський пункт, клуб, магазин,  церква. Місця масового відпочинку в селі практично відсутні. Основною структурно-планувальною одиницею населеного пункту є квартали з одно,- дво-, -сторонньою забудовою. Забудова садибного типу, малоповерхова. Зони обмеження забудови в межах села за ступенем забрудненості атмосферного повітря, рівнем напруження електромагнітного поля, за рівнем перевищення рівня шуму та інші обмежувальні фактори в населеному пункті відсутні. Вулично – дорожна мережа в межах села переважно поліпшена. 4,99 км вулично-дорожньої мережі мають тверде покриття, із яких 1,0км-бруківка, 3,09км-жорства, 0,9км-асфальт.

      Село Вапнярки знаходиться в центральній частині Паланської сільської ради. Село Вапнярки електрифіковане, радіофіковане, є газопровід і телефонна мережа. В селі відсутнє центролізоване теплопостачання, каналізаця. Тут є школа, стадіон, фельдшерсько-акушерський пункт, клуб, магазин, кафе, церква. Основною структурно- планувальною одиницею населеного пункту є квартали з одно,- дво,- сторонньою забудовою. Забудова садибного типу, малоповерхова. Зони обмеження забудови в населеному пункті відсутні. Вулично-дорожна мережа в межах села представлена бруківкою-0,8км; жорствою-1,3км; асфальтом-2,3км.

     Село Касянівка знаходиться в північній частині Паланської сільської ради. Село Касянівка електрифіковане, радіофіковане, є телефонна мережа. В селі відсутнє газопостачання, централізоване теплопостачання, каналізація. Основною структурно-планувальною одиницею населегного пункту є квартали з односторонньою забудовою. Забудова садибного типу, малоповерхова. Зони обмеження та обмежувальні фактори в населеному пункті відсутні.     

 

                      3. Проблеми Паланськоїтериторіальної громади

                   (за аналізом анкетування мешканців)

Аналіз анкетного опитування мешканців територіальної громади  щодо основних проблем в економічній, суспільній та екологічній

 сферах показав, щонайбільш вагомими з них є такі:

 

- в економічній сфері:

§ мала кількість підприємств та робочих місць – 33,3 %;

§ недостатнє фінансування бюджетних установ села – 18,7 %;

§ низькі зарплати та пенсії мешканців села – 16,0 %;

§ відсутність інвестицій у розвиток соціальної сфери села - 12,1 %

§ недостатнє фінансування освіти – 10,7 %;

§ високі ціни на товари і послуги – 4,0 %

§ інше – 5,2 %

 

 

 

 

 

 

- в суспільній сфері:

§ відсутність достатньої кількості спортивних площадок чи

спортивного-оздоровчого комплексу – 9,0%;

§ низький культурний та духовний рівень мешканців села – 8,5;

§ відсутність можливостей для організації змістовного дозвілля та

відпочинку мешканців села ( в т.ч. молоді) -27,0 %;

§ пасивність мешканців села - 14,2 %.

§ відсутність доріг з твердим покриттям - 24,3 %.

§ Інші – 17,0

 

 

Проблеми суспільної сфери Паланської територіальної громади

                                               Відсутність                                    

                                               достатньої кількості                                                                                                                                                                           

                  Низький                  спортивних площадок          Відсутність можливостей

                 культур                 чи спортивно-оздоровчого   для організації змістовного

                духовний рівень             комплексу                        дозвілля та відпочинку

                 мешканців села                   9,0%                                мешканців села

Пасивність     8,5%                                                                         (в т.ч. молоді)

мешканців                                                                                              27,0%

    села

   14,2%                                             

   Відсутність доріг                                                             Інші

      з твердим                                                                         17.0%

     покриттям

        24.3%                                                                                          

  

                                                                                                                                                                            

 

 

Мал. 2. Проблеми суспільної сфери Паланської територіальної громади

 

- в  екологічній сфері:

§ засміченість території та стихійні сміттєзвалища – 24 %;

§ забруднення води, відсутність центрального водопостачання –

26%;

§ недостатня організація збирання та вивозу побутових відходів від

господарств мешканців села – 16,5 %;

§ недостатнє озеленення села – 14,3 %;

§ очистка ставків - 12,2 %;

§ інше – 7,0%

 

Проблеми екологічноїсфери Паланської територіальної громади

 

Недостатнє                                                                          Забруднення води,

озеленення                             Очистка                                    відсутність

    села              Інше                ставків                                   центрального

   14,3%            7,0%                 12,2%                                 водопостачання

                                                                                                       26%

     

Недостатня організація                                 Засміченість  території

  збирання та вивозу                                    та стихійні  сміттєзвалища

побутових відходів від                                              24%

господарств мешканців

            села

           16,5%

 

 

 

Мал. 3. Проблеми екологічної сфери Паланської територіальної громади

 

 

 

4. БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ТА МІСІЯ

 ПАЛАНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 

 

БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО

 

 

 


ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДАОСЕРЕДОК  ВИСОКОЇ КУЛЬТУРИ

ТА РІВНЯ ЖИТТЯ

 

 

МІСІЯ

 

 


СУЧАСНІСЕЛАЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ

З РОЗВИНУТОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ,

ВИСОКИМ КУЛЬТУРНИМ ТА ДУХОВНИМ

РОЗВИТКОМ НАСЕЛЕННЯ,

ЗІ ЗБЕРЕЖЕНОЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ЦІЛІСНІСТЮ

 

                                       

 

4. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ ТА СЛАБКИХ СТОРІН, ЗАГРОЗ ТА

МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУПАЛАНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Сильні сторони:

 

· Близьке розташування біля залізничної станції;

· Можливість розбудови соціальної інфраструктури села;

· Бажання позитивних змін;

· Мешканці села: професійні кадри – вчителі, лікарі, підприємці,

службовці, працівники;

· Добре транспортне сполучення із обласним та районним центрами;

· Можливості реалізації інвестиційних проектів;

· Можливості розвитку відпочинкових зон;

· Пропозиції робочої сили (вільний ринок праці).

 

 

Слабкі сторони:

 

· Вісутність генерального плану територіальної громади;

· Відсутність стратегічного плану сталого розвитку;

· Пасивність частини депутатів, інтелігенції села та сільської громади;

· Відтік робочої сили в інші міста;

· Низька загальна культура населення, рівень моралі, почуття

патріотизму, здатність поступитися власними інтересами задля добра

громади;

· Недостатнє фінансування освіти, культури та спорту;

· Відсутність в селі спортивних гуртків та секцій;

· Відсутність обладнаних відпочинкових зон;

·  Поганий стан доріг;

·  Недостаністьцентральноговодопостачання;

· Засміченість території та стихійні сміттєзвалища;

·  Недостатня кількість закладів побутового обслуговування населення;

· Недостатнє освітлення вулиць;

· Низький рівень сфери послуг.

 

Загрози:

 

· Втрата цілісності території  громади;

· Нестабільна економічна ситуація країни.

· Соціальна незахищеність населення;

· Фінансова залежність від районного та обласного бюджетів

· Недостатність бюджетного фінансування;

· Складність в залученні інвестицій;

· Втрата сільськогосподарського виробництва.

· Потрапляння в село неякісної продукції;

. Зниження чисельності населення

 

 

Можливості:

 

· Покращення інфраструктури села;

· Економічний розвиток та залучення інвестицій;

· Створення нових робочих місць;

· Розвиток підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу;

· Розвиток сфери комунальних послуг;

· Розвиток освітніх та культурних інституцій, спорту;

· Налагодження міжнародних економічних та культурних стосунків;

· Розбудова соціальної інфраструктури села.

 

 

5. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУПАЛАНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 

 Подальший збалансований розвитокгромади можливий при:

 • високому рівні розвитку соціальної інфраструктури;
 • забезпеченні високого рівня послуг у комунальній сфері;
 • забезпеченні високого рівня лікувального обслуговування;
 • розвитку програм культурного та духовного розвитку.

 

    Головна мета Стратегічного планурозвиткутериторіальної громади

 – забезпечення добробуту мешканців на основі підвищення духовно-

культурного рівня мешканців, розвитку інфраструктури, підвищення

соціально-економічних стандартів та забезпечення високого рівня лікувального обслуговування.

 

   Пріоритети та ресурси територіальної громади дозволили окреслити

головні стратегічні напрями розвитку.Поєднаннята взаємодія напрямів стратегічного плану сталого розвитку села сприятиме  активізації громади на покращення соціально-економічного

стану території, забезпеченнясприятливого екологічного стану тазбереження національних традицій, щопризведе до підвищення добробуту та рівня життя мешканців.

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИРОЗВИТКУ

ПАЛАНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 

 

Напрям 1:

Високий рівень розвитку

соціальної

інфраструктури

   

 

Напрям 2:

Забезпечення високого

рівня послуг у

комунальній сфері

                                                      

 

 

Напрям 3:

Забезпечення високого

рівня лікувального

обслуговування

 

 

Напрям 4:

Розвиток програм

культурного та

духовного розвитку

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ЗАВДАННЯ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ

 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ 1: ВИСОКИЙ РІВЕНЬ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 

Операційна ціль 1.1.

Формування системи водопостачання та водовідведення, відновлення вуличного освітлення села Паланка та села Вапнярки

 

Завдання:

 • відновлення ефективної роботи водопроводу;
 • провести поетапний капітальний ремонт водопроводів;
 • систематично проводити аналіз якості питної води у водогоні та криницях;
 • виготовлення проектно-кошторисної документації на освітлення вулиць села Паланка;
 • освітлення вулиць населених пунктів.
 •  

 

 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ 2: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ПОСЛУГ У КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ

 

Операційна ціль 2.1.

Створення між сільського комунгоспу по наданню послуг між територіальними громадами Паланки, Жолобів, Горишківки.

 

Завдання:

 

 • розробити комплексну програму зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства;
 • постійно розширювати та поліпшувати якість надання комунальних послуг населенню;
 • придбання комунальної техніки;
 • проводити заходи із ефективного використання комунальної техніки;
 • відкриття комунального автобусного маршруту «Вапнярка-Паланка-Горишківка-Жолоби-Томашпіль»

 

 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ 3: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ЛІКУВАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

Операційна ціль 3.1.

Підвищення медичного обслуговування та охорони здоров’я

 

Завдання:

 

 • в межах проведення медичної реформи створення на базі Паланського фельдшерсько-акушерського пункту амбулаторії;
 • визначити потреби вдосконалення медичного обслуговування;
 • перепрофілювання фельдшерсько-акушерського пункту в амбулаторію;
 • провести ремонт приміщення;
 • додаткове забезпечення медичним обладнанням.

 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ 4: РОЗВИТОК ПРОГРАМ КУЛЬТУРНОГО ТА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ

 

Операційна ціль 4.1.

Розвиток програм культурного та духовного розвитку

 

  Завдання:

 

     - розробити комплексну програму культурного та духовного

        розвитку;

     - проводити культурно-масові заходи до Дня незалежності, Дня    

       молоді, Різдва Христового, Івана Купала, Новорічних свят;

     - сприяти створенню і становленню гуртків художньої   

       самодіяльності;

     - провести  ремонт Паланського сільського клубу та

        Вапнярківської бібліотеки;

     - забезпечувати фінансування бібліотек на придбання нових видань

        літератури та періодичних видань;

 • вивчати питання встановлення комп’ютера та налагодження    зв’язку  Інтернет

 

7. Механізм моніторингу, контролю та підготовки плану дій щодо

виконання плану розвитку територіальної громади 

 

 

У відповідності до протоколу засідання робочої групи з розроблення стратегічних цілей розвитку територіальної громади

 від  «___» ___________  20___  р.  №  ___,  було  запропоновано  визначити відповідальних  за реалізацію кожного  з пріоритетних напрямків по однійособіз числа членів робочої групи .

Після  обговорення  відповідальними  за  пріоритетні  напрямки розвитку громади визначено:

 • високий рівень розвитку соціальної інфраструктури-
 • забезпечення високого рівня послуг у комунальній сфері-
 • забезпечення високого рівня лікувального обслуговування-

 -    розвиток програм культурного та духовного розвитку  -

Паланська  сільська  рада  визначає  відповідальних  з  числа  членів

виконкому та депутатів села за реалізацію стратегічних цілей і заходів плану та розробляє і затверджує план дій сільської ради.

Визначені  відповідальні  сприяють  реалізації  стратегічних  напрямків на  громадських  засадах  та  інформують  про  спільну  проведену  роботу  та проблемні питання  на загальних зборах селян щороку. 

Оцінка  ефективності  впровадження  Плану  розвитку Паланської територіальної  громади    визначається  мешканцями  села  і  оформляється  відповідним протоколом загальних зборів селян.

 

 

8.ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ПАЛАНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Терміни виконання стратегічних напрямків розроблено спираючись на : ресурсні можливості села, програми розвитку регіону, роботу органів місцевого самоврядування та активність мешканців громади.

Операційний план реалізації стратегічних напрямків

 

Стратегічні напрямки

Виконання стратегічних напрямків

Відповідальність

Бачення

 

 

 

 

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

високий рівень розвитку соціальної інфраструктури

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Мешканці громади, органи місцевого самовдядування

Село високих соціальних

стандартів життя

2

забезпечення високого рівня послуг у комунальній сфері

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Мешканці громади, органи місцевого самовдядування

Економічно розвинуте село з

високим рівнем добробуту

мешканців 

3

забезпечення високого рівня лікувального обслуговування

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Мешканці громади, органи місцевого самовдядування

Село із високим рівнемсоціальних послуг

4

розвиток програм культурного та духовного розвитку 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Мешканці громади, органи місцевого самовдядування

Село із високим рівнем культури,

духовного розвитку, збереженими

національними традиціями, новітніми закладами культури, освіти та

дошкільного виховання

 

 

 

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація