Рішення сільської ради

 

У К Р А Ї Н А

РАКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТОМАШПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ   ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 33

 

Від 17 лютого 2016 року                              5 сесія 7 скликання

с. Ракова

 

Про перейменування вулиць,

розташованих на території

Раківської сільської ради

Керуючисьп.41 ч.1.,ст..26, п.1 ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України « Про присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, Законом України « Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів в Україні за заборону пропаганди їхньої символіки», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, спорту, духовного відродження, соціального захисту, зайнятості населення, розвитку особистих підсобних господарств, роботи з ветеранами Швеця М.П, з метою встановлення порядку найменування або перейменування вулиць села Ракова, враховуючи підсумки громадського обговорення та протоколу засідання комісії сільська рада

                                                              В И Р І Ш И Л А :

1. Перейменувати вулиці , розташовані на території  Раківської сільської   

     ради.

2.Виконавчому органу Раківської сільської ради здійснити організаційно-  

   правові заходи  щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3.Рішення Раківської сільської ради оприлюднити в засобах масової  

   інформації (газета«Томашпільський вісник») та на сайті сільської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з

    питань охорони здоров’я, освіти, спорту, духовного відродження, соціаль-  

    ного захисту, зайнятості населення, розвитку особистих підсобних  

    господарств, роботи з ветеранами (Голова комісії Швець М.П.)

                               Сільський голова:                                 /Н.С. Пацюк/

 

                                                                        ДОДАТОК № 1

                                                                        До рішення 5 сесії

                                                                        7 скликання № 33

                                                                        Від 17.02.2016 року

                                                Список

           Перейменованих вулиць по селі Ракова:

1.Вулиця Радянська – вулиця Центральна

2.Вулиця Жовтнева -  вулиця Лісова.

 

РІШЕННЯ 27

27.01.2016року                                                                                4 сесія 7 скликання

Про встановлення транспортного податку

Враховуючи вимоги ст. 267 Податкового кодексу України зі змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 № 909-VIII, керуючись пунктами 4, 7 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України  від 24.12.2015 № 909-VIII, пунктом  24 частини 1 статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада         ВИРІ Ш И Л А

1. Встановити в межах ради транспортний податок.

            1.1Платники податку

1.1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому  

числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пп. 267.2.1 п. 267.2 ПКУ є об’єктами оподаткування.

1.2. Об'єкт оподаткування

1.2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою  Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі,  року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля та розміщується на його офіційному веб-сайті.

          1.3. База оподаткування

1.3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 ПКУ.

            1.4. Ставка податку:

1.4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 ПКУ.

 

1.5. Податковий період

1.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

1.6. Порядок обчислення та сплати податку

1.6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

1.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (роком).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

1.6.3. Органи внутрішніх справ, зобов'язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ, зобов'язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

1.6.4. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

1.6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

1.6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

1.6.7.У разі спливу п'ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року, податок сплачується за період  з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) 5 років.

1.6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легкового автомобіля, який відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті є об'єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного  заволодіння легкового автомобіля, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора, чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

1.6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легкового автомобіля, який відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2  цієї статті є об'єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня  внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня  складення постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

1.6.10 Фізичні особи-платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

   а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, які підтверджують право власності на об'єкт оподаткування, перехід права власності на об'єкт оподаткування, документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування.

            1.7. Порядок сплати податку

1.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

1.8. Строки сплати податку

1.8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

1.9. Контроль за сплатою податку здійснюється контролюючими органами відповідно до Податкового кодексу України.

            2. Встановити, що дане рішення набирає чинності  з  01.01.2016 р.

            3. Секретарю ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та копію рішення направити до Крижопільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області у паперовому та електронному вигляді.

            4.Вважати рішення №375 позачергової 57 сесії  Раківської сільської ради 6 скликання від 26.01.2015 року «Про встановлення транспортного податку» таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету і фінансів та соціально-економічного та культурного розвитку, комунальної власності, реформування земельних відносин, регуляторної політики  (голова комісії  Дарморос Т. П. ).  

 

Сільський голова :                                                                          /Н.С. Пацюк/

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я№ 28

 

27.01.2016 року                                                                                       4 сесія 7 скликання

 

Про затвердження Порядку  залучення  замовниківбудівництва

до пайової участі у розвиток інфраструктуринаселених пунктів.

 

Розглянувши лист головного архітектора начальника відділу містобудування та архітектури  райдержадміністрації ,на виконання факсограми Міністерства регіонального розвитку,  будівництва та житлово-комунального господарства України № 7/15-3754 від 13.03.2013 року  щодо вжиття заходів з розроблення та затвердження органами місцевого самоврядування всіх  рівнів Порядків залучення замовників будівництва до пайової участі у розвиток інфраструктури  населених пунктів та прискорення запровадження положень с.40 Закону України «Про  регулювання містобудівної діяльності»,сільська рада В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Порядок залучення замовників будівництва до пайової участі у розвиток    інфраструктури населених пунктів.(Додаток №1)

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань   планування бюджету,фінансів та соціально-економічного та культурного розвитку комунальної власності,реформування земельних відносин , регуляторної політики.    

   (гол.Дарморос Т.П.)

 

          Сільський голова :                                                           /Пацюк Н.С.

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 29

 

27.01.2016 року                                                                                                                            4 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення  57 сесії 6 скликання Раківської

сільської ради  від 26.01.2015 року «Про встановлення земельного податку»

 

Відповідно до ст.. 26 п. 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи норму пункту 284.1. статті 284 Податкового кодексу України із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 28.12. 2014 року № 71-VІІІ, сільська рада  В И Р І Ш И Л А :

 Внести зміни до рішення 57 сесії 6 скликання  № 376 Раківської сільської ради  від 26.01. 2015 року «Про встановлення земельного податку».

1.      Редагувати підпункти 1.7.1.; 1.7.2.; 1.6.1. викласти в такій редакції :

1.7.1.      Ставка податку за земельні ділянки, нормативно-грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 0.035 відсотка – для будівництва та обслуговування сільськогосподарських угідь та земельного користування  – 0,1 відсоток, для інших земель 3 відсотка від їх  нормативно-грощової оцінки.

1.7.2.      Ставка  податку встановлюється у розмірі 6 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які  перебувають у постійному користуванні суб’єктів  господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

1.8.1.   Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених  

пунктів, для сільськогосподарських угідь- 0.15 відсотків, для інших земель 5  

відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

2.      Пункт 1.10. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб, доповнити підпунктом:

-1.10.4. Звільнити від земельного податку органи місцевого самоврядування, заклади  

 культури, освіти, охорони здоров’я, установи та організації, які повністю  

 утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного та культурного розвитку, комунальної власності, реформування земельних відносин , регуляторної політики.

 

Сільський голова :                     /Н.С. Пацюк/

 

 

 

                                                                                                                Додаток № 1 до рішення

                                                                                                                4 сесії 7 скликання

                                                                                                                від 27.01.2016 року

 

Порядок

пайової участі замовників у  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Раківської сільської ради

 

 1.Загальні положення:

1.1 Порядок пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

     Раківської  сільської ради встановлює порядок та умови участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури  Раківської сільської ради та визначає:

- коло суб’єктів, які залучаються до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури Раківіської сільської ради;

 - об’єкти, при будівництві яких забудовник зобов’язаний взяти пайову участь у розвитку Інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури  Раківської сільської ради;

- розмір пайової участі.

1.2 Порядок діє на всій території сільської ради і є обов’язковим для всіх замовників, незалежно від їх форм власності, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, інших організацій.

 

2. Визначення термінів:

2.1 У цьому Порядку терміни та визначення вживаються в такому значенні:

- будівництво –спорудження нового об’єкту, а також реконструкція (у тому числі зміна  функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові) розширення, добудова  існуючих об’єктів, реставрація і  капітальний ремонт об’єктів, технічне переоснащення;

- об’єкт будівництва –об’єкт нового будівництва, добудова до існуючих будівель як житлово-громадського, так і виробничого призначення, на будівництво якого повинні бути складено окремо проект і кошторис,  фінансування якого здійснює інвестор або забудовник та який підлягає прийняттю в експлуатацію в  уста новленому чинним законодавством порядку;

- замовник –фізична або юридична особа, яка має у власності або користуванні земельну ділянку і подала в  становленому законодавством порядку заяву щодо її забудови  для здійснення  будівництва.

- пайова участь –кошти, що вносяться замовниками до сільського цільового фонду створення і  розвитку  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  Раківської сільської ради (далі  Фонд);

- фонд – сільський цільовий фонд створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури  Раківської сільської ради з метою концентрації коштів для цільового фінансування заходів направлених на  створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури  Раківської сільської ради;

- договір про пайову участь – договір який укладається між замовником і сільською радою(сільський голова)  з метою участі замовників у інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Раківської сільської  ради;

- інженерно-транспортна інфраструктура –комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій призначених  для забезпечення стійкого розвитку та функціонування населених пунктів сільської ради;

-  соціальна інфраструктура –комплекс закладів та інших об’єктів загального користування  призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян;

- інженерні мережі –сукупність енергетичних, трубопровідних та кабельних мереж, установок, обладнання та пристроїв, що сприяють інженерному забезпеченню об’єктів будівництва;

-  уповноважений орган–виконавчий орган Раківської сільської ради, уповноважений нею здійснювати реєстрацію звернень замовників про укладання договору про пайову участь у  інженерно-транспортній та соціальній інфраструктурі  Раківської сільської ради готувати відповідні договори для укладання від імені сільської  ради та здійснювати контроль за виконанням  замовниками умов цих договорів.

3. Порядок залучення і використання пайової участі:

3.1 Замовник,  який має намір здійснити будівництво об’єкта, на території  Раківської сільської ради, зобов’язаний  взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  Раківської сільської ради (далі інфраструктура) крім випадків  передбачених п.3,5 цього Порядку.

3.2 Замовники залучаються до участі у розвитку на підставі договору про пайову участь.

3.3 Пайова участь замовника у розвитку інфраструктури села полягає у відрахуванні замовником, доприйняття  об’єкта в експлуатацію коштів (без ПДВ) до сільського цільового фонду створення і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури  Раківської сільської ради в порядку та розмірі встановленому цим  Порядком.

3.4 Кошти отриманні як пайова участь у розвитку інфраструктури, можутьвикористовуватися для створення і розвитку інфраструктури села згідно з Положенням про Фонд.

3.5 До пайової участі у розвитку інфраструктури села не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення органів державної влади за рахунок коштівдержавного або  місцевих бюджетів;

- будинків житлового фонду соціального призначення;

- будівель навчальних закладів,з акладів культури, спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- індивідуальних житлових, дачних будинків загальною площею  до 300 кв.м. господарських споруд на  відповідних земельних ділянках;

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій.

 

4. Розмір пайової участі:

4.1 Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури села з урахуванням інших відрахувань встановлений  сільською радою не може перевищувати граничного розміру пайової участі інженерно-транспортної та соціальної   інфраструктури населених пунктів встановленого діючим законодавством України.

4.2 Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури Раківської сільської ради становить:

-1 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта для нежитлових будівель та  споруд;

- 0.5відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта для житлових будівель.

4.3 Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури  Раківської сільської ради визначається не пізніше десяти  робочих днів з дня реєстрації уповноваженим органом звернення замовника про укладання  договору про пайову  участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівельних робіт.

4.4 Величина пайової участі визначається у договорі з урахуванням загальної кошторисної вартості визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами, правилами, без урахування витрат на придбання та   оформлення  земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель,споруд, влаштування   інженерних мереж та комунікацій.

4.5 У випадку внесення змін до законодавства щодо граничного розміру пайової участі розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, розмір пайової участі у розвитку  інфраструктури  Раківської сільської ради встановлюється на рівні граничного розміру пайової участі, встановленого  законодавством для відповідних об’єктів.

 

5. Договір про пайову участь

5.1 Пайова участь у розвитку інфраструктури  Раківської сільської ради здійснюється на підставі договорупро пайову   участь,  який укладається між сільської радою та замовником.

5.2 Договір про пайову участь укладається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника  про його укладання, але до прийняття об’єкта в експлуатацію.

5.3 Договір про пайову участь від імені сільської ради підписує сільський голова.

5.4 Істотними умовами договору про пайову участь є:

- розмір пайової участі;

терміни оплати пайової участі;

- відповідальність сторін.

5.5 Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури  Раківської сільської ради.

5.6 Розрахунок величини пайової участі проводиться уповноваженим органом не пізніше десяти робочих днів з дня  реєстрації звернення замовника про укладання договору та доданих до нього документів,що підтверджують вартість будівництва.

5.7 Кошти пайової участі перераховуються замовником  у грошовій безготівковій формі на рахунок  зазначений у договорі. Оплата здійснюється замовником виключно у грошовій формі і не може  здійснюватись у вигляді надання  будь яких послуг.

5.8 Договором може бути визначена можливість оплати пайової участі частинами лише у разі прийняття сільською радою відповідного рішення. У такому випадку коштисплачуються частинами згідно графіку про що укладається   відповідна додаткова угода.

5.9 Кошти пайової участі перераховуються у терміни, встановлені договором, але до прийняття об’єкта вексплуатацію.

5.10 Замовники мають право на відстрочення сплати пайової участі про що треба не пізніше ніж за 15 днів до настання   терміну сплати подати заяву.  Рішення про відстрочення сплати приймається сільськоюрадою про що укладається  відповідна додаткова угода.

5.11 Довідка про повну сплату пайової участі видається замовнику  бухгалтерією  Раківської сільської ради після остаточного розрахунку по укладених договорах про пайову участь. Копія довідки належним чином завірена  надається замовником  у 10 денний термін уповноваженому органу.

 

6. Заключні положення

6.1 Уразі несплати пайової участі передбаченої договором, замовник несе відповідальність згідно з умовами договору  та відповідно до діючого законодавства.

6.2 Контроль за своєчасним укладанням і виконанням договорів  про пайову участь здійснюється уповноваженим  органом.

6.3 Відсутність довідки про повну оплату пайової участі є підставою для не продовження договору оренди земельної  ділянки, яка знаходиться в користуванні в замовника.

6.4 Цей Порядок набирає чинності з дня опублікування рішення про його затвердження  дія його положень поширюється на всі об’єкти  на території  Раківської сільської ради будівництво яких розпочато, але які до дня набрання чинності Порядку не введено в експлуатацію.

6.5 Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури села, вирішуються в судовому порядку.

 

 

   Секретар сільської ради :                                                          /В.А. Болган/

 

 

 

РІШЕННЯ №30

27.01.2016 року                                                                   4 сесія 7 скликання

 

Про внесення змін до рішення 57 сесії 6 скликання Раківської  сільської ради від 26.01.2015 року

«Про встановлення податку на нерухоме майно відмінне відземельної ділянки»

 

Відповідно до ст.. 26 п. 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи норму пункту 284.1. статті 284 Податкового кодексу України із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 28.12. 2014 року № 71-VІІІ, керуючись пунктом  24 частини 1 статті 26 та статтею 59 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська радаВ И Р І Ш И Л А :

Внести зміни до рішення 57 сесії 6 скликання  № 373  Раківської сільської ради  від 26.01. 2015 року «Про встановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки»

1.      Доповнити пункт  1.4.  підпунктом 1.4.3 та  викласти в такій редакції :

1.4.3.      Не оподатковуватимуться об’єкти , що належать багатодітним та прийомним сім’ям,  сім’ям де виховуються діти-інваліди, дитбудинкам сімейного типу, сім’ям опікунів та піклувальників дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, учасникам АТО, чорнобильцям, учасникам бойових дій за умови, що сім’я володіє одним таким об’єктом.

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного та культурного розвитку, комунальної власності, реформування земельних відносин , регуляторної політики.

Голова комісії Дарморос Т.П.

 

Сільський голова :                                                        /Н.С. Пацюк/

 

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 373

     26 січня 2015 року                                                                           57 сесія 6 скликання

Про встановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

Враховуючи вимоги статей 7, 8, 10, пунктів 12.3, 12.4 статті 12, підпункту 14.1.129 та 14.1.1291 пункту 14.1 статті 14,  статті 266 розділу XII, пункту 33 підрозділу 10 розділу XX  Податкового кодексу України зі змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII, пункту 4 розділу IIцього ж Закону, керуючись пунктом  24 частини 1 статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада     В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити в межах      територіальної громади податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

1.2.1. Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які не є об’єктами оподаткування визначені п.п.266.2.2. п.266.2. ст.266 Податкового кодексу України.

1.3. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

1.3.1. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

1.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

1.4. Пільги із сплати податку.

1.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи -платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості -на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх
кількості -на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), -на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

1.4.2. Встановити, що пенсіонери  пенсія яких становить до трьох мінімальних заробітних плат та інваліди I-II груп звільняються від сплати податку для таких об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб:

а) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

б) індивідуальні гаражі, які знаходяться на земельних ділянках для гаражного будівництва, незалежно від їх кількості загальною площею до            24 кв. метрів включно.

1.5. Ставки податку: 

1.5.1. Встановити ставку податку для об’єктів  житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в розмірі 1 відсотку розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

1.5.2. Встановити ставку податку для об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в розмірі 1 відсотку розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування крім таких об’єктів  житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб:

а) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо в розмірі 0,1 відсотку розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

б) індивідуальні гаражі, які знаходяться на земельних ділянках для гаражного будівництва, незалежно від їх кількості загальною площею до 24 кв. метрів включно в розмірі 0,1 відсотку розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

в) будівлі промислові та склади в розмірі 0,5 відсотку розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

г) будівлі готельні в розмірі 0,5 відсотку розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

д) будівлі офісні в розмірі 0,5 відсотку розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

е) будівлі торговельні в розмірі 0,5 відсотку розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. 

1.6. Порядок обчислення податку

1.6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості здійснюється контролюючим органом відповідно до умов визначених Податковим кодексом України.

1.6.2. Платники податку -юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

1.7. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

1.8. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами -протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами -авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

1.9. Контроль за сплатою податку здійснюється контролюючими органами відповідно до Податкового кодексу України.

2. Встановити, що дане рішення набирає чинності  з  дня  його  прийняття.

3. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення в межах чинного законодавства та копію рішення направити до Крижопільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області у паперовому та електронному вигляді.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади та з питань управління комунальною власністю територіальної громади, торгівельного і побутового обслуговування населення та підприємницької діяльності.  

 

            Сільський голова :                                         /Н.С. Пацюк/

  

РАКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТОМАШПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 51

 

   Від 23 березня 2016 року                                             7 сесія 7 скликання

   с. Ракова

 

 

Про збільшення лімітів споживання електроенергії в натуральних обсягах вуличного освітлення на території Раківської сільської ради. 

Згідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з зв’язку з збільшення кількості лічильників, сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.            Збільшити ліміт електроенергії на 1390 кВт. на 2016 рік для вуличного освітлення на території Раківської сільської ради ( в травні на 695 кВт., червні на  695 кВт., липні на 220 кВт. ).

 

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань

       планування бюджету, фінансів та соціально-економічного та культурного   розвитку,

       комунальної власності, реформування земельних відносин регуляторної політики.

       (Голова комісії Дарморос Т.П.)            

 

                    Сільський голова                             /Н.С. Пацюк/

 

 

Україна

Раківська сільська рада

Томашпільського району Вінницької області

Рішення № 54

 14 квітня 2016 р.                                           8 сесія 7 скликання

с. Ракова

Про вилучення із постійного

користування гр. Голубович Людмили Феофанівни

земельну ділянку 0,24 га для будівництва

індивідуального будинку по вулиці

Миру.

 

 

На підставі ст.. 140,141 земельного КодексуУкраїни, ст.. 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, заяви громадянки Голубович Людмили Феофанівни про вилучення 0,24 га для будівництва індивідуального будинку по вулиці Миру сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Вилучити із користування гр. Голубович Людмили Феофанівни земельну ділянку площею 0,24 га земель присадибного фонду відповідно заяви.

2.     Вилучену земельну ділянку зарахувати до вільних земель присадибного фонду сільської ради.

3.     Обліковцю земельних ресурсів сільської ради внести відповідні зміни в земельно-кадастровій документації.

Сільський голова:                       Пацюк Н.С.

 

 


 

Україна

Раківська сільська рада

Томашпільського району Вінницької області

Рішення № 55

 14 квітня 2016 р.                                       8 сесія 7 скликання

с. Ракова

 

Про виділення земельної ділянки

гр. Румянцеву Валерію Івановичу

під будівництво індивідуального

житлового будинку в с. Ракова

по вул. Миру

            На підставі ст.. 12,40,81,118,120,121 Земельного Кодексу України, ст.. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» заяви гр. Румянцева Валерія Івановича про виділення земельної ділянки під будівництво індивідуального житлового будинку в с. Ракова по вул. Миру  сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Виділити гр. Румянцеву Валерію Івановичу  земельну ділянку розміром 0,24 га із земель присадибного фонду сільської ради на новобудовах під будівництво індивідуального будинку відповідно заяви.

2.     Дозволити гр. Румянцеву Валерію Івановичу будівництво індивідуального житлового будинку на виділеній земельній ділянці.

3.     До одержання у відділі містобудування та архітектури будівельного паспорта та дозволу на виконання будівельних робіт будівництво індивідуального житлового будинку не розпочинати.

4.     Після закінчення індивідуального житлового будинку пред’явити його державній технічній комісії для прийняття в

  Сільський голова:                       Пацюк Н.С.

 

 

 

Україна

Раківська сільська рада

Томашпільського району Вінницької області

Рішення № 56

 14 квітня 2016 р.                                  8 сесія 7 скликання

с. Ракова

 

Про виділення земельної ділянки гр. Афанасьєвій Аллі Олексіївні під будівництво індивідуального житлового будинку в с. Ракова по вул. Травнева

            На підставі ст.. 12,40,81,118,120,121 Земельного Кодексу України, ст.. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» заяви гр. Афанасьєвої Алли Олексіївни про виділення земельної ділянки під будівництво індивідуального житлового будинку в с. Ракова по вул. Травнева  сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Виділити гр. Афанасьєвій Аллі Олексіївні  земельну ділянку розміром 0,24 га із земель присадибного фонду сільської ради на новобудовах під будівництво індивідуального будинку відповідно заяви.

2.     Дозволити гр. Афанасьєвій Аллі Олексіївні будівництво індивідуального житлового будинку на виділеній земельній ділянці.

3.     До одержання у відділі містобудування та архітектури будівельного паспорта та дозволу на виконання будівельних робіт будівництво індивідуального житлового будинку не розпочинати.

4.     Після закінчення індивідуального житлового будинку пред’явити його державній технічній комісії для прийняття 

   Сільський голова:                       Пацюк Н.С.

 


 

Раківська сільська рада

Томашпільського району Вінницької області

Рішення57

 14 квітня  2016 р.                                         8 сесія 7 скликання

   с. Ракова

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки гр. Очеретному Олегу Леонідовичу  по вул. Центральна 87. 

   На підставі ст.. 12,33,38,40,116,118,121 Земельного Кодексу України закону України

 « Про землеустрій», ст.. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» заяви гр. Очеретного Олега Леонідовича    про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою на встановлення меж земельної ділянки по вул. Центральна 87  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Надати гр. Очеретному О.Л.  дозвіл на виготовлення технічної документації  

      із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  

      орієнтовною площею 0,44 га із земель присадибного фонду сільської ради. Із них  

      0.25 га  для    будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських   

      споруд  та 0.19 га для ведення особистого селянського господарства по  вул. 

      Центральна 87  у власність.

 

  1. Гр. Очеретному О.Л.   (за власні кошти) замовити в землевпорядних органах технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки по вул. Центральна 87.
  1. Виготовлену технічну документацію із землеустрою подати на затвердження сесії Раківської сільської ради.
  2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів та соціально-економічного та культурного розвитку, комунальної власності, реформування земельних відносин, регуляторної політики.
  3. Сільський голова:                       Пацюк Н.С.

 

 

 

 

Україна

Раківська сільська рада

Томашпільського району Вінницької області

 

Рішення № 58

 14 квітня  2016 р.                          8 сесія 7 скликання

   с. Ракова

 

 

Про внесення доповнень до «Програми економічного і соціального розвитку територіальної громади села Ракова на 2016 рік», затвердженої рішенням 3 сесії 7 скликання від 09.12.2015 року № 20.

    Відповідно до пункту 22 статті 26 Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням   3 сесії 7 скликання від 09.12.2015 року «Про програму економічного і соціального розвитку територіальної громади села Ракови на 2016 рік»     № 20, сесія сільської ради

 

                                                          В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести до Програми економічного і соціального розвитку територіальної громади села Ракова на 2016 рік, затвердженої рішення 3 сесії  7 скликання від 09.12.2015 року № 20   в Пріоритет № 2 такі доповнення :

  - Збільшити план на «Субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» на капітальні видатки для облаштування ЦНАП на 2016 рік в сумі 1291 грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів та соціально-економічного та культурного розвитку комунальної  власності, реформування земельних відносин, регуляторної політики. /Дарморос Т.П./

                     Сільський  голова :                                 /Пацюк Н.С./

 

 

 

Україна

Раківська сільська рада

Томашпільського району Вінницької області

 

Рішення  № 60

 13 травня  2016 р.                            9сесія 7 скликання

   с. Ракова

 

Про затвердження Єдиної комплексної правоохоронної програми профілактики злочинності територіальної громади села Ракова Томашпільського району на 2016 рік.

    Відповідно до пункту 22 статті 26 Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  клопотання Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області від 12.05.2016 року № 2077/225/01-2016, сесія сільської ради

 

                                                          В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити Єдину комплексну правоохоронну програму профілактики злочинності

            територіальної громади села Ракова Томашпільського району на 2016 рік.(додаток).

2.      Зосередити зусилля органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, керівників підприємств і організацій на забезпечені безумовного виконання основних показників Програми та програмних заходів.

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів та соціально-економічного та культурного розвитку комунальної  власності, реформування земельних відносин, регуляторної політики. /Дарморос Т.П./

                     Сільський  голова :                      /Пацюк Н.С./

 

 


 

Україна

Раківська сільська рада

Томашпільського району Вінницької області

 

Рішення № 61

 13 травня  2016 р.                              9сесія 7 скликання

   с. Ракова

 

Про внесення доповнень до «Програми економічного і соціального розвитку територіальної громади села Ракова на 2016 рік», затвердженої рішенням 3 сесії 7 скликання від 09.12.2015 року № 20

    Відповідно до пункту 22 статті 26 Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням   3 сесії 7 скликання від 09.12.2015 року «Про програму економічного і соціального розвитку територіальної громади села Ракови на 2016 рік»     № 20, сесія сільської ради

 

                                                          В И Р І Ш И Л А :

1. Внести до Програми економічного і соціального розвитку територіальної громади села Ракова на 2016 рік, затвердженої рішення 3 сесії  7 скликання від 09.12.2015 року     № 20   в Пріоритет № 1 такі доповнення :

-          Збільшити план на виконання основних програмних  заходів, в п. сплата членських внесків в Асоціацію органів місцевого самоврядування в сумі 200 грн.

2. Внести до Програми економічного і соціального розвитку територіальної громади села Ракова на 2016 рік, затвердженої рішення 3 сесії  7 скликання від 09.12.2015 року     № 20   в Пріоритет № 2 такі доповнення :

-      Збільшити план на «Субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на

        виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» в 

         сумі 6000 грн.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів та соціально-економічного та культурного розвитку комунальної  власності, реформування земельних відносин, регуляторної політики. /Дарморос Т.П./

                     Сільський  голова :                                                   /Пацюк Н.С./

 


 

У К Р А Ї Н А

РАКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТОМАШПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 62

 

   Від 13 травня 2016 року                            9 сесія 7 скликання

   с. Ракова

 

Пророзгляд пропозиції Томашпільської селищної ради щодо добровільного об’єднання територіальних громад та затвердження Порядкупроведення громадського обговорення з питань, передбачених Законом України«Про добровільне об’єднання територіальнихгромад».                                                           

        Керуючись частиною 2 статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію європейської хартії місцевого самоврядування», пунктом 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»та враховуючи пропозицію Томашпільської селищної ради щодо добровільного об’єднання територіальних громад від 10.05.2016 р. лист № 292 сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА :

 

1. Затвердити Порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» ( додається ).

2. Визначити:  місцем проведення зборів - 

приміщення   Раківської ЗОШ І – ІІ ступенів, дату — 17 травня 2016 року, година проведення — 14.00;

приміщення  Раківського будинку культури, дату —   9 червня 2016 року, година проведення — 16.00.

                     Сільський  голова :                   /Пацюк Н.С./                                                                                      

 

 

                                                     

 

У К Р А Ї Н А

РАКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТОМАШПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я № 63

 

Від 17 червня 2016 року              10 сесія 7 скликання

 С.Ракова

 

Про хід виконання «Програми економічного і соціального розвитку територіальної громади с. Ракова на 2016 рік» в частині «Програма благоустрою Раківської сільської ради на 2015 рік»

Сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Депутатам сільської ради проводити на своїх округах роз’яснювальну роботу по

          наведенню прядку біля своїх садиб.

             2.   Зобов’язати сільського голову Пацюк Н. С.

-    заключити договір з райавтодором на грейдерування насипних доріг;

                          -     замінити не справні лампи вуличного освітлення;

-          провести роботи по благоустрою автобусної зупинки по вулиці Центральна;

-          чистка греблі від заростів біля Садової;

-          зробити ремонт площадки перед сільською радою та ФАПом;

-          організувати обкошування бур’янів біля Миморіалу Слави.

 3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань

охорони природи, благоустрою, законності і правопорядку, депутатської

діяльності і етики, регламенту.

        Сільський   голова  :                                                /Н.С.Пацюк / 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

РАКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТОМАШПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 64

 

   Від17 червня 2016 р.                                                               10 сесія 7 скликання

   с. Ракова

 

Звіт депутатів сільської ради Олійник О. М. та Богайчук О. М. про виконання депутатських обов’язків на своїх виборчих  округах .     На виконання   Закону України “ Про статус депутатів сільських  рад”, частини 1 пункту 12 статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “,   сільська   рада                        

 

                                                           В И Р І Ш И Л А :

 

1.  Депутатам    сільської  ради  Олійник О. М. та Богайчук О. М. відзвітувати  про свою роботу перед виборцями  відповідного виборчого округу  та проінформувати виборців  про роботу   сільської  ради.

2. Проінформувати  секретаря   сільської  ради  про результати обговорення його звіту, зауважень та пропозицій , висловлених  виборцями на адресу Раківської сільської ради ради, а також про доручення, дані депутатові  у зв’язку з його депутатською діяльністю.

 

                     Сільський  голова :                 /Пацюк Н.С./

 

 

Україна

Раківська сільська рада

Томашпільського району Вінницької області

 

Рішення № 66

 Від17 червня 2016 р.                          10 сесія 7 скликання

   с. Ракова

 

Про внесення доповнень до «Програми економічного і соціального розвитку територіальної громади села Ракова на 2016 рік», затвердженої рішенням 3 сесії 7 скликання від 09.12.2015 року № 20.

    Відповідно до пункту 22 статті 26 Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням   3 сесії 7 скликання від 09.12.2015 року «Про програму економічного і соціального розвитку територіальної громади села Ракови на 2016 рік»     № 20, сесія сільської ради

 

                                                          В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести до Програми економічного і соціального розвитку територіальної громади села Ракова на 2016 рік, затвердженої рішення 3 сесії  7 скликання від 09.12.2015 року     № 20   в Пріоритет № 3 такі доповнення :

- пункт «заміна ламп вуличного освітлення» доповнити сумою – 3500 грн. (бюджетні)

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів та соціально-економічного та культурного розвитку комунальної  власності, реформування земельних відносин, регуляторної політики. /Дарморос Т.П./

 

                     Сільський  голова :               /Пацюк Н.С./

 

 
   

 

У К Р А Ї Н А

РАКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТОМАШПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 67

 

   Від17 червня 2016 р.                           10 сесія 7 скликання

   с. Ракова

 

Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представників до спільної робочої групи

        Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,статей 42, 59  Закону  України «Про  місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши ініціативу (пропозицію)Томашпільської селищної ради щодо добровільного об’єднання територіальних громад, розпорядження та рішення Раківської сільської ради щодо об’єднання територіальних громад, результати опитування та громадських обговорень, сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

1.                       Дати  згоду  на  добровільне  об’єднання  територіальних  громад Томашпільської селищної ради (смт.Томашпіль, с.Горишківське), Комаргородської сільської ради (с.Комаргород, с.Комаргородське),  Липівської сільської ради (с.Липівка, с.Яришівка), Нетребівської сільської ради (с.Нетребівка), Яланецької сільської ради (с. Яланець), Гнатківської сільської ради (с.Гнатків, с.Русава), Раківської сільської ради (с.Ракова), Вилянської сільської ради (с.Вила), Стінянської сільської ради (с.Стіна), Антонівської сільської ради (с.Антонівка), Пилипи-Борівської сільської ради (с.Пилипи-Борівські, с.Калинка), Рожнятівської сільської ради (с.Рожнятівка), Пеньківської сільської ради (с.Пеньківка), Великорусавської сільської ради (с.Велика Русава), Олександрівської сільської ради (с.Олександрівка, с.Благодатне, с.Забіляни), Горишківської сільської ради (с.Горишківка), Жолоб`янської сільської ради (с.Жолоби), в Томашпільську територіальну громаду з центром у селищі міського типу Томашпіль

2. Сільськму голові на підставі висновків робочої групи звернутися до Томашпілської селищної ради з пропозицією про доцільність добровільного об’єднння територіальних громад                                                                                                         

3. Делегувати сільського голову – Пацюк Ніну Степанівну, головного бухгалтера сільської ради – Побережнюк Ніну Василівну, директора Раківської ЗОШ І-ІІ ступенів – Потуторовську Оксану Василівну, депутата Томашпільської районної ради – Гаврилюка Володимира Андрійовича   до складу робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

                     Сільський  голова :             /Пацюк Н.С./