Положення про сектор цивільного захисту

 
 
      
1. Сектор цивільного захисту, оборонної роботи  та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації (далі – Сектор) є структурним підрозділом райдержадміністрації, відповідальним за організацію роботи районної ланки  Вінницької обласної територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі – ланка територіальної підсистеми цивільного захисту) та вирішення питань пов’язаних з діяльністю правоохоронних органів і оборонною роботою,  підпорядкований голові райдержадміністрації, а також підзвітний та підконтрольний  Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації.  
               
2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Кодексом цивільного захисту України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України,  наказами ДСНС, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, регламентом районної державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативно - правовими актами. 
                
3. Основними завданнями Сектору є:
 
3.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій  району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
 
3.2. Аналітичне, консультативне, інформаційне та організаційне забезпечення здійснення визначених чинним законодавством повноважень райдержадміністрації щодо реалізації державної політики з питань дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян та оборонної  роботи. 
 
4. Сектор у своїй діяльності виконує такі завдання:
 
4.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.
 
4.2. Забезпечує, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.  
 
4.3. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.
 
4.4. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі     в межах  району та вживає заходів до усунення недоліків.
 
4.5. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.
 
4.6. Вносить пропозиції щодо проекту районного  бюджету. 
 
4.7. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.
 
4.8. Розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках.
 
4.9. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.
 
4.10. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.
 
4.11. Бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної Ради.
 
4.12. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації.
 
4.13. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції. 
 
4.14. Розглядає, в установленому законодавством порядку, звернення громадян.
 
4.15. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної та місцевої рад.
 
4.16. Постійно інформує населення з питань цивільного захисту.
 
4.17. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.  
 
4.18. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
          
4.19. Забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.  
 
4.20. Здійснює збирання інформації та обмін нею у сфері захисту населення і територій  району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
 
4.21. Розробляє заходи цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території району і реагування на них.
 
4.22. Сприяє організації та забезпеченню роботи районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та здійснює  методичне керівництво роботою цих комісій  на об’єктах, організовує роботу спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій.
 
4.23. Забезпечує організацію і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
 
4.24. Розробляє і організовує виконання заходів щодо забезпечення готовності органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми до дій за призначенням у мирний час і в особливий період.
 
4.25. Координує діяльність комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту.
 
4.26. Організовує оповіщення керівного складу райдержадміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій району, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.
 
4.27. Забезпечує готовність пунктів управління.  
 
4.28. Контролює підтримання у постійній готовності до застосування регіональної системи централізованого оповіщення, її сталого функціонування у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
 
4.29. Забезпечує отримання і доведення  до органів місцевого самоврядування, об’єктів, організацій і установ розпоряджень про переведення територіальної підсистеми у вищі ступені готовності.
 
4.30. Забезпечує організацію та здійснює визначені законодавством заходи радіаційного, хімічного, біологічного та медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій.
 
4.31. Веде облік і здійснює контроль за утриманням захисних споруд, приймає участь у роботі комісій з визначення їх технічного стану, організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах. 
 
4.32. Здійснює планування, організацію та проведення відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), забезпечує роботу евакуаційної комісії району.
 
4.33. Розробляє плани цивільного захисту та заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків.
 
4.34. Контролює створення, накопичення, збереження, розподіл матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного та хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення і надання йому матеріальної та фінансової допомоги.
 
4.35.  Контролює завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.
 
4.36. Організовує проведення оцінки радіаційної (хімічної) обстановки на територіях, забруднених унаслідок радіаційних (хімічних) аварій, і проведення радіологічного (хімічного) моніторингу та координує роботу з визначення радіаційної (хімічної) обстановки на таких територіях.
 
4.37. Розробляє та забезпечує реалізацію   програм і планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.
 
4.38. Визначає обсяги та оформляє замовлення на  навчання посадових осіб   органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, керівників та їх заступників з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, погоджує План комплектування слухачами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області.
 
4.39. Організовує підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях.  
 
4.40. Готує голові райдержадміністрації пропозиції щодо:
 
- включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту району;
 
- віднесення суб’єктів господарювання до категорій з цивільного захисту міст та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
 
- утворення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій;
 
- оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення; 
 
- розподілу коштів резервного фонду  районного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій.
 
4.41. Організовує взаємодію з розташованими на території  району   структурами і підрозділами Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Служби безпеки України, Міністерства доходів і зборів України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної прикордонної служби України, правозахисними і громадськими організаціями та сприяє їх діяльності.    
         
4.42. Проводить моніторинг стану забезпечення законності і 
правопорядку та вжиття невідкладних заходів з метою недопущення 
порушень громадського порядку і ускладнення криміногенної ситуації.
         
4.43. Забезпечує взаємодію  райдержадміністрації у питаннях здійснення, спільно  з правоохоронними органами району, цільових   заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин і умов, що сприяли їх учиненню. 
 
4.44.  Готує пропозиції з питань удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності у сфері забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і  свобод громадян.       
4.45. Ініціює розгляд на засіданнях колегії райдержадміністрації питань цивільного захисту, оборонної роботи та стану боротьби із злочинністю і правопорушеннями, забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян.
 
4.46. Сприяє діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, активізації профілактичної роботи з питань боротьби  із злочинністю та охорони громадського порядку. 
 
4.47. Забезпечує, разом з правоохоронними органами району, проведення спільних  міжвідомчих  нарад, семінарів, конференцій, засідань  за круглим столом,  заходів за участю громадськості з актуальних проблем боротьби із злочинністю, незаконною міграцією, пошуку шляхів їх розв'язання та механізму взаємодії, зокрема з підготовки і навчання кадрів та підвищення їх кваліфікації.
 
4.48. Забезпечує проведення постійного моніторингу оцінювання діяльності правоохоронних органів, на основі аналізу основних статистичних показників, вивчення громадської думки, якісної характеристики стану боротьби із злочинністю в районі та інформування населення з цих питань через засоби масової інформації. 
 
4.49. Сприяє практиці залучення представників громадськості до  формування державної політики у сфері забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян, проведення профілактично-роз'яснювальної роботи, утворення для цього громадських рад та колегій, висвітлення їх роботи у засобах масової інформації.  
 
4.50. Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню відбору та призову на строкову військову й альтернативну службу. 
 
4.51. Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями.
 
4.52. Планує здійснення заходів, пов'язаних із діяльністю на території району військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань, створених згідно із законодавством
 
4.53. Приймає участь у розробці та здійснює контроль за якістю відпрацювання документів плану територіальної оборони зони та районів.
 
4.54. Забезпечує виконання заходів реформування Збройних Сил України покладених на місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування.
 
4.55. Контролює додержання відповідними управліннями, відділами, службами районної державної адміністрації законодавства щодо соціального захисту ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також щодо пільг і допомоги сім'ям військовослужбовців строкової служби. 
 
4.56. Координує і контролює проведення заходів щодо забезпечення потреб оборони держави. 
 
4.57. Готує звіти про хід виконання правоохоронних та оборонних заходів.
 
4.58. Приймає участь у межах своїх повноважень в:
 
- організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 
- контролі за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту інших господарських об'єктів, інженерних та транспортних комунікацій;
 
- проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;
 
- перевірці наявності та утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, що підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій;
 
- перевірці наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту;
 
- перевірці готовності органів управління та сил ланки територіальної підсистеми до виконання покладених на них завдань;
         
- організації та проведенні підготовки органів управління та сил ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період;
 
- розгляді райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю органів управління і сил ланки територіальної підсистеми   цивільного захисту, стану оборонної роботи та підтримання правопорядку;
 
- в заходах щодо забезпечення підвищення рівня правової освіти населення; 
- у підготовці узгоджених пропозицій та прийняття, в межах наданих повноважень,  рішень  щодо  недопущення  ускладнення  криміногенної 
ситуації в області.
 
4.59. Здійснює інші передбачені законом повноваження.
 
5. Сектор  для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
 
5.1. Одержувати, в установленому порядку, від   органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
 
5.2. Вносити, в установленому порядку, пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у сфері цивільного захисту.
 
5.3. Користуватись, в установленому порядку, інформаційними базами  спеціалізованих служб цивільного захисту, їх системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами. 
 
5.4. В роботі з органами місцевого самоврядування, підприємствами організаціями та установами порушувати перед їх керівництвом питання щодо поліпшення правоохоронної діяльності, а також питання їх взаємодії з місцевими правоохоронними структурами, належне виконання покладених на них обов’язків в питаннях запобігання злочинності та зміцнення правопорядку.
 
5.5. Визначати ефективність проведення заходів щодо розв’язання поточних проблем оборонної роботи органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ. 
 
5.6. Порушувати клопотання перед головою райдержадміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил ланки територіальної підсистеми   цивільного захисту згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів   державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань.
 
5.7. Надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, їх особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків таких ситуацій.
          5.8. Брати участь у розгляді райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту.
 
6.  Сектор, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 
7.  Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з  Департаментом цивільного захисту  в установленому законодавством порядку.
 
           8. Завідувач Сектору:
 
8.1. Здійснює керівництво Сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.
 
8.2. Подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про  Сектор.
 
8.3. Затверджує посадові інструкції працівників та розподіляє обов’язки між ними.
 
8.4. Планує роботу Сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.
 
8.5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектору.
 
8.6. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Сектор завдань та затверджених планів роботи.
 
8.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації та сесіях районної ради питань, що належать до компетенції Сектору, та розробляє проекти відповідних рішень.
 
8.8. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
 
8.9. Представляє інтереси Сектору  у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації з правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації. 
 
8.10. Забезпечує дотримання працівниками Сектору  правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
 
8.11. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.