ПОРЯДОК використання коштів обласного бюджету на часткове відшкодування витрат

 
ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету на часткове відшкодування витрат за закуплені фізичними особами установку індивідуального доїння або (та)  холодильну установку для зберігання і охолодження молока
 
Документи від фізичних осіб приймаються щомісяця до 1 числа наступного місяця та до 1 грудня поточного року у Департаменті агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації (к.212), тел. для довідок: 670837., також телефон для довідок 21534 або 21057 управління агропромислового розвитку.
Виплата часткового відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння або (та) холодильну установку для зберігання і охолодження молока (далі – часткове відшкодування витрат на установку) здійснюється у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою в поточному році для власного користування нову установку індивідуального доїння та холодильну установку (ларі) вітчизняного виробництва, за умови утримання у власному домогосподарстві 3 (три) і більше голів корів молочного напряму продуктивності, ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку, в розмірі 50 % вартості установки. 
Фізична особа має право на отримання часткового відшкодування витрат  на установку один раз на 5 років. 
Для отримання часткового відшкодування витрат на установку фізичні особи подають в Департамент щомісяця до 1 числа наступного місяця та до   1 грудня поточного року наступні документи:
1)довідку, видану сільською, селищною чи міською радою про кількість корів, які утримуються в домогосподарстві;
2) копії паспортів великої рогатої худоби; ветеринарних карток до них (за їх наявності);
3) копію технічної документації на установку (інструкція або паспорт);
4) оригінал платіжного документу (товарний чек або квитанція про оплату);
5) копію паспорта особи; 
6) копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
7)довідку про відкриття поточного рахунку в банку.
Документи розглядаються в порядку черговості їх подання. 
Документи, прийняті від фізичних осіб та не включені до реєстру осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат на установку, в зв’язку з недостатнім фінансуванням, в т. ч. прийняті у 2017 році, розглядаються на   першому засіданні Комісії в межах обсягу виділених асигнувань на відповідні цілі на умовах, визначених у поточному році.