ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЗА 2016 РІК

Рослинництво

 

На території району налічується  54,5 тис.га сільськогосподарських угідь,   з них  53,4 тис.га. ріллі.   
На  яких працюють шість  великих  вертикально- інтегрованих структури
які обробляють  32 тис.га землі, що становить  60% від загальної кількості  землі, 5 сільськогосподарських підприємств які працюють самостійно і обробляють  4,3тис. га землі,  8%,  52 фермерських господарств обробляють 5,3тис.  га землі, що становить 10%, 7658 господарств населення обробляють 11,7 тис. га земля, це 22%.  
Результатом злагодженої роботи та професіоналізму аграріїв Томашпільчини у 2016 році, стали вагомі здобутки в галузі рослинництва. 
 
 
Валовий збір зернових 2014-2016 р. (тис. тон.)
Рекордний валовий збір всієї групи зернових становить 193 тис.тон (для порівняння у 2014 році вал становив 175 тис. тон) при урожайності 66.4 ц/га 
 
Середня урожайність зернових культур  2013 – 2016 роки 
ТОВ « Агрокомплекс « Зелена долина»» виробничим підрозділом «Цукровий завод» у 2016 році вироблено 40 664 тони цукру. 
 
Ціни на зернові культури 2014-2016 роки (тис.грн./тону
 
)
 
Затрати на виробництво сільскогосподарської  продукції на 1га. 
( тис. грн.)
 
 
Розроблена та сформована структура посівних площ на 2017 рік.
 
 
Тваринництво
 
Розвитком тваринництва в районі займаються такі господарства як ТОВ АК «Зелена долина» , ТОВ «Торговий дім «Фінпром» с. Комаргород ,   ПрАТ ПК  «Поділля» с. Яланець,  ПСП «Перемога» с. Високе, ПП «Фатіма – агро» с. Липівка.
На 01 січня 2017 року чисельність ВРХ по сільськогосподарських підприємствах становить 5291 гол., в т. ч. корів  2364 гол., (район займає шосту позицію по чисельності ВРХ в області) у господарствах населення - 5847 гол. в т. ч. корів  3771 гол. 
    - Валове виробництво молока склало 13900 тон  (п’тий показник серед районів)
 
Продуктивність корів
 
 
Надій молока з розрахунку на 1 корову становить 5766 кг. Середньодобовий надій на 1 корову 19кг., середньодобовий привіс ВРХ 618 гр. 
 
Вирощено  худоби та птиці в живій масі (ц.)
 
 
Загалом в усіх господарствах, які займаються молочним скотарством, корівники обладнано молокопроводами.
В селі Стіна працює  фермерське господарство Чопик 0.0.,  яке займається молочним скотарством. 
Завдяки державній програмі підтримки фермерських господарств, підприємство отримано 180 тис. бюджетних коштів на поворотній основі і придбало 8 корів чорно-рябої  та червоно-рябої породи.
Приватним сектором щоденно реалізується до 23 тон молока , а кількість молокоздавачів становить 1630 чоловік.
Томашпільський район повністю забезпечений молоко пунктами (загальна потужність яких 62 т.) з чисельністю 26 одиниць .
Що стосується реконструкцій тваринницьких приміщень, то за звітний період ТОВ «АК «Зелена долина» с. Паланка була проведена реконструкція молочно товарної ферми потужністю 150 гол. з безприв’язним утриманням    та доїльним залом «Ялинка» на 16 гол. Загальний об’єм коштів витрачений  на дані роботи становить близько 1,5 млн. грн.  
 
Виконання соціальних угод
Інформація щодо співпраці сільгосптоваровиробників та органів територіальних громад по  використанню коштів,які направлені на соціально-економічний розвиток села за 2014-2016 рр. (тис.грн)
 
 
      Всього сільськогосподарськими виробниками різних форм власності  на території району орендується майже 42 тис. га. земельних угідь. Протягом 2016 року, в рамках виконання соціальних угод , територіальними громадами  отримано допомоги коштами, транспортними послугами, робочою силою, матеріалами на суму 2 млн. 227тис. грн. Жоден ремонт шкіл, дитячих садочків , закладів охорони здоровя та закладів культури району, не проходить без фінансової підтримки наших сільгоспвиробників як вертикально інтегрованих так і самостійних (в тому числі фермерських господарств).
    За ініціативи управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації протягом 2016 року з сільськогосподарськими виробниками проведено 10 практичних семінарів з залученням науковців із Вінницького інституту кормів, обласного департаменту АПР та інших спеціалістів. Також проведено день поля на базі ФГ «Август» с. Марківка. 
   У 24 – х населених пунктах району пройшла інформаційна компанія щодо розвитку кооперації на селі та переваг створення сімейних фермерських господарств.
 
Проведення розрахунків за оренду земельних часток (паїв) в Томашпільському районі
Власниками земельних часток (паїв) у 2016 році в районі укладено 14452 договорів оренди  землі з товаровиробниками сільськогосподарської продукції на суму 44,41млн грн. Розрахунок проведено в повному обсязі.   Відсоток нарахування орендної плати від грошової вартості  орендованих земель  по району становить   4.1%    при середньообласному   3.9% .            
 
Придбання сільськогосподарської  техніки аграріями  району
Аграріями  Томашпільського  району  за    2016  рік  оновленно машино-тракторной  парк  та придбано виробничого обладнання  на  суму 20 млн.грн. Використання високопродуктивної техніки дає змогу  з мінімальними затратами та в оптимальні строки проводити  комплекс польових робіт 
Якщо проаналізувати увесь сектор аграрного розвитку Томашпільщини – то ми входимо до лідируючих районів  Вінницької області, а Вінничина є лідером серед областей України.                                       
Кошти витрачені на придбання с/г техніки ( млн.грн.)