Пам’ятка щодо порядку першочергових дій в сільськогосподарському підприємстві у разі виникнення надзвичайної ситуації (НС)

Пам’ятка
щодо порядку першочергових дій в сільськогосподарському підприємстві у разі виникнення надзвичайної ситуації (НС) або надзвичайної події (НП) природно-кліматичного характеру, що призвели до матеріальних збитків внаслідок загибелі або пошкодження сільськогосподарських культур
 
1. На кожному сільськогосподарському підприємстві, що займається вирощуванням сільськогосподарських культур повинна бути призначена уповноважена особа або окрема штатна одиниця з питань цивільного захисту, яка відповідальна, в тому числі і за облік надзвичайних подій (далі - НП) або надзвичайних ситуацій (далі - НС) на підприємстві  (суб’єкті господарювання).
 
2. Відповідальна особа з питань цивільного захисту та керівник підприємства зобов’язані пройти спеціальне навчання в навчально-методичному центрі цивільного захисту та отримати відповідне посвідчення.
 
3. На підприємстві ведеться Журнал реєстрації протоколів засідань комісії з питань НС/НП господарства (суб’єкта господарювання).
 
4. При виникненні НП або НС необхідно в 5-ти денний строк:
 
- отримати довідку Гідрометеоцентру не пізніше ніж за 5 днів з дати настання НС або НП;
- повідомити про подію фахівця з питань цивільного захисту райдержадміністрації, ОТГ або структурний підрозділ облдержадміністрації з питань цивільного захисту про виникнення НС/НП;
- оформити протокол засідання комісії підприємства з питань виникнення НС/НП;
- скласти акт обстеження нанесених збитків природно-кліматичними умовами на полях сільськогосподарських культур;
- подати документи на розгляд районної комісії з питань ТЕБ та НС.
 
Для віднесення надзвичайної події до надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру проводиться попередня класифікація, яка здійснюється відповідно до статті 5 Кодексу цивільного захисту України, з урахуванням класифікаційних ознак, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 6 серпня 2018 року № 658 та державного стандарту ДК 019-2010 (Класифікатор надзвичайних ситуацій).
 
Остаточна класифікація НС техногенного та природного характеру за їх рівнями здійснюється експертною комісією Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України) відповідно до порядку класифікації НС техногенного та природного характеру за їх рівнями, затверджених постановою КМУ від 24 березня 2004 року № 368.
 
* Примітка: до надзвичайних ситуацій природно-кліматичного характеру на полях сільськогосподарських культур відносяться такі події:
 
- водна та вітрова ерозія ґрунту;
- різкі зміни температурного режиму (приморозки);
- надмірна кількість опадів (град, злива), що спричинила ряд подій на сільськогосподарських угіддях (вимивання грунту, вилягання посівів, пошкодження посівів градобоєм і т.д.);
- високий рівень температурного режиму без істотних опадів, що призводить до висихання сільськогосподарських культур та втрати врожаю.
- пожежі на сільськогосподарських угіддях;
- шквальний вітер та буревії.
 
Всі новини