Щодо тривалості відпустки для працівників з інвалідністю - дотримуємося законодавчих норм

У загальному порядку для найманих працівників тривалість щорічної основної відпустки, що надається за відпрацьований робочий рік, має бути не менше, ніж 24 календарних дні, відповідно до статті 6 Закону України «Про відпустки» та статті 75 Кодексу законів про працю. Тривалість відпрацьованого робочого року обчислюється з дня укладення трудового договору.
Разом з тим, для осіб з інвалідністю законодавством встановлено більшу тривалість щорічної основної відпустки. Тривалість відпустки залежить від встановленої групи інвалідності. Зокрема, особам з інвалідністю I та II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а особам з інвалідністю III групи – 26 календарних днів. При цьому, працівники з інвалідністю мають право на щорічну основну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві. Також за бажанням працівника з інвалідністю, роботодавець повинен надати відпустку в будь-який зручний для нього час. Слід зазначити, що законодавче право на щорічну відпустку більшої тривалості як для осіб з інвалідністю, працівник отримує з моменту встановлення йому цього статусу. Як правило, про статус працівники повідомляють одразу (або під час прийняття на роботу, або протягом місяця після отримання довідки МСЕК). Але, якщо з будь-яких причин працівник не повідомив про свій статус одразу, на підприємстві повинні зробити перерахунок днів відпустки за минулі роки.
Якщо працівника з інвалідністю переводять на інше підприємство, то до переведення нинішній роботодавець зобов’язаний: надати щорічні відпустки повної тривалості за всі відпрацьовані роки або виплатити грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток, або перерахувати на нове підприємство грошові кошти за невикористані дні відпустки. Причому, ці дії обов’язкові, навіть якщо доводиться робити перерахунок днів щорічної відпустки, у зв’язку з тим, що працівник вчасно не повідомив та/або не надав необхідні документи на підприємство про встановлення інвалідності. 
При звільненні з роботи осіб з інвалідністю компенсуються всі невикористані щорічні відпустки.
Відпустка без збереження заробітної плати може бути такою, що надається: в обов’язковому порядку — для працівників пільгових категорій тривалістю певної кількості днів, залежно від їх статусу (ст. 25 Закону України «Про відпустки»); за згодою сторін — не більше 15 календарних днів на рік (ст. 26 Закону України «Про відпустки»).
Роботодавець зобов’язаний, за бажанням працівника з інвалідністю, надати відпустку без збереження заробітної плати в обов’язковому порядку, залежно від групи інвалідності:
- для I та II груп інвалідності — тривалістю до 60 календарних днів щорічно;
- для III групи інвалідності — тривалістю до 30 календарних днів щорічно.
Крім цього, як і всі інші працівники, особи з інвалідністю можуть претендувати на неоплачувану відпустку за згодою сторін тривалістю не більше ніж 15 календарних днів на рік.
Якщо колективним договором підприємства встановлено додаткові відпустки, працівник з інвалідністю, як і інші працівники, вправі скористатися такими відпустками. Але під час укладання або продовження трудового договору з працівником з інвалідністю, слід ретельно вивчити усі експертні медичні висновки, а якщо виникнуть сумніви, ще й додатково офіційно звернутися до спеціалістів за роз’ясненням. Та, тільки після цього, якщо згідно з експертно-медичними висновками немає обмежень стосовно саме цих особливостей праці, винятково за бажанням самого працівника з інвалідністю — можна залучати його до надурочних робіт. Якщо всю процедуру виконано без порушень, то працівник з інвалідністю на загальних підставах, претендує на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, у тому числі й додаткову відпустку за ненормований робочий день та додаткову відпустку за роботу на комп’ютері.
 
Провідний спеціаліст відділу праці та
соціально-трудових відносин управління праці
та соціального захисту населення РДА,
Оксана Вигодянська
Всі новини