«Дотримання фінансово - бюджетної дисципліни - запорука раціонального використання бюджетних коштів», - проведено семінар – нараду з працівниками бюджетних установ та сільських рад району

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05 березня 2019 року №179 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в установах, організаціях та на підприємствах області» 12 березня 2019 року фінансовим управлінням Томашпільської районної державної адміністрації проведено семінар – нараду з працівниками бюджетних установ та сільських рад району. На нараді розглянуто ряд питань, зокрема, щодо стану виконання місцевих бюджетів у І кварталі 2019 року та щодо стану фінансово – бюджетної дисципліни в бюджетних установах та організаціях Томашпільського району.
 
За результатами проведеної наради, відповідно до статті 111 Бюджетного Кодексу України з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, підвищення рівня відповідальності, зобов’язано головних розпорядників, розпорядників коштів районного бюджету та рекомендовано органам місцевого самоврядування, а саме:
 
Головним розпорядникам коштів районного бюджету – керівникам бюджетних установ та закладів:
 
1) вжити заходи щодо посилення фінансово-бюджетної дисципліни, забезпечення раціонального, ефективного та економного витрачання коштів з бюджетів усіх рівнів, законності використання ресурсів та майна, попередження порушень та зловживань, а також своєчасності вжиття заходів відповідного реагування, зокрема, в частині відшкодування заподіяної шкоди (втрат) та притягнення до відповідальності винних посадових осіб;
 
2) забезпечити дотримання ведення бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерських облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV зі змінами та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
 
3) проаналізувати терміни утворення наявної в обліку установ і організацій, в тому числі підвідомчих, дебіторської заборгованості та невідкладно провести роботу, зокрема, претензійно-позовну, щодо її стягнення;
 
4) забезпечити належне виконання вимог статті 26 Бюджетного кодексу України, шляхом посилення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту на всіх стадіях бюджетного процесу та при використанні бюджетних коштів підвідомчими установами;
 
5) забезпечити безумовне виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема, в частині складання тендерної документації, визначення ступеню відповідності пропозиції учасників торгів кваліфікаційним вимогам та умовам тендерної документації або вимогам замовника, укладенні та виконанні договору про закупівлю;
 
6) забезпечити виконання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, а саме: забезпечити в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної платита на проведення розрахунків за електричну,теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, а також встановлення штатної та утримання фактичної чисельності працівників установ та закладів виключно в межах затвердженого кошторисами фонду оплати праці;
 
7) встановити жорсткий контроль за здійсненням видатків на утримання установ та закладів в межах обсягів асигнувань, передбачених кошторисами та помісячними розписами. Не допускати взяття фінансових зобов'язань (проведення фактичних видатків) понад обсяги бюджетних асигнувань, визначених кошторисами;
 
8) організувати належний контроль за повнотою та своєчасністю розрахунків за послуги, які надаються бюджетними установами, з метою недопущення втрат надходжень до спеціального фонду бюджету;
 
9) забезпечити повноту виконання затверджених планових показників за власними надходженнями бюджетних установ та використання вказаних коштів за напрямами, визначеними чинним законодавством;
 
10) привести мережу та штати бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування відповідних галузей, забезпечити виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (з урахуванням видатків на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) виключно  в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;
 
11) взяти під особистий контроль питання щодо добору кадрів у фінансово-бухгалтерську службу виконкому задля здійснення ефективного фінансово-бюджетного управління коштами громад;
 
Рекомендовано органам місцевого самоврядування:
 
1) забезпечити стовідсоткове виконання дохідної частини місцевих бюджетів в розрізі джерел надходжень, в тому числі помісячних розписів доходів;
 
2) забезпечити відповідність помісячних планових показників доходів темпам фактичного надходження податків і зборів та приведення помісячного розпису доходів відповідно до очікуваного надходження платежів; розглянути факти незабезпечення виконання планових показників та причин зменшення фактичних надходжень до минулого року;
 
3) у межах наданих повноважень переглянути чинні ставки податків і зборів у сторону їх наближення до максимальних, встановлених законодавством;
 
4) здійснювати постійний моніторинг стосовно використання та оподаткування земель запасу,резерву, водного фонду,земель, які знаходятьсяпід проектнимидорогами, земель, що знаходяться під господарськими будівлями і спорудами (господарські двори), земель по не витребуваних сертифікатах та державних актах на земельні частки (паї) та вжиття відповідних заходів щодо перегляду ставок орендної плати по діючих договорах відповідно до вимог чинного законодавства;
 
5) розглянути можливість здійснення суцільної інвентаризації об’єктів будівництва, які не прийняті в експлуатацію, з метою залучення потенційних інвесторів (забудовників) до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів;
 
6) завершити проведення інвентаризації майна, що перебуває у власності територіальних громад, зокрема, об’єктів незавершеного будівництва, з метою визначення напрямків їх подальшого використання;
 
7) забезпечити дотримання ведення бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерських облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIVзі змінами та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
 
8) забезпечити належне виконання вимог статті 26 Бюджетного кодексу України, шляхом посилення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту на всіх стадіях бюджетного процесу та при використанні бюджетних коштів підвідомчими установами;
 
9) забезпечити виконання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, а саме: забезпечити в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної платита на проведення розрахунків за електричну,теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, а також встановлення штатної та утримання фактичної чисельності працівників установ та закладів виключно в межах затвердженого кошторисами фонду оплати праці;
 
10) розглянути у березні-квітні 2019 року на засіданнях виконавчих комітетів сільських рад стан фінансово-бюджетної дисципліни у підвідомчих установах.
 
 
 
 
 

 

Всі новини