Порядок дій у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, яка завдала шкоди посівам

У разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, яка завдала шкоди посівам, необхідно виконати наступне.
Наказом керівника підприємства створити комісію, яка має провести обстеження площ загиблих посівів, зробити висновок про розмір завданої непередбачуваною подією шкоди, вирішити, які заходи необхідно вжити для виправлення ситуації (продовжити вирощування, підсіяти/пересіяти, знищити залишки посівів тощо).
До складу комісії можуть входити як працівники сільгосппідприємства (агроном, бухгалтер та ін.), так і представники інших організацій, зокрема страхової компанії (якщо посіви застраховані), представників органів місцевого самоврядування на території якої знаходяться відповідні землі та ін.
Результати роботи комісії оформлюють Актом обстеження та списання загиблих посівів довільної форми, в якому зазначається назва підприємства, загальна площа посіву чи посадки сільськогосподарської культури, фаза розвитку, площа загибелі (пошкодження) культури та внаслідок якої надзвичайної ситуації. Акт скріпляється підписами членів комісії, зокрема, керівником підприємства (агроном, бригадир, бухгалтер) та залученими за згодою представниками.
До акта необхідно додати фотографії поля (полів) де загинули посіви та довідку з центру гідрометеорології.
Якщо сільгосптоваровиробник претендує на отримання компенсації йому необхідно звернутись до районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій для складання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації.
У разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого (локального) характеру потерпілі від збитків сільгосптоваровиробники можуть звернутися до місцевих органів виконавчої влади для отримання часткової компенсації з місцевих бюджетів.
Коли настає надзвичайна ситуація регіонального характеру - для часткової компенсації збитків можуть виділятися кошти з Державного резервного фонду.
Детальніше з умовами виділення коштів з Державного резервного фонду можна ознайомитись на сайті Урядового порталу в  Порядку використання коштів резервного фонду державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 (із змінами).
Порядок класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 (із змінами), зокрема:
- державного рівня визнається надзвичайна ситуація – збитки від якої перевищили 150 тис.  мінімальних розмірів заробітної плати;
- регіонального рівня – збитки від якої перевищили 15  тис.  мінімальних розмірів заробітної плати;
- місцевого рівня – збитки від якої перевищили 2 тис. мінімальних розмірів заробітної плати.
 
Всі новини