Податкова інформує:

Коли застосовуються звичайні ціни при нарахуванні ПДВ
 
Питання визначення бази для нарахування ПДВ в частині застосування звичайної ціни ніколи не втратить актуальність, оскільки детального алгоритму чи методики «звичайного» ціноутворення наразі немає. Діюче податкове законодавство встановлює лише загальні норми, які наведені у підпунктах 14.1.71 та 14.1.219 статті 14 Податкового кодексу України, якими встановлено, що звичайною ціною вважається ціна товарів, робіт чи послуг, визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін. Ринкова ціна – ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі. Обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах. Згідно із загальними правилами нарахування ПДВ, які наведені у статті 188 Податкового кодексу, якщо платник ПДВ продаватиме покупні товари, то ПДВ має нараховуватися на їх договірну вартість, при цьому база оподаткування не може бути нижчою за ціну їх придбання. Якщо ж продаються самостійно виготовлені товари чи послуги, то база для нарахування ПДВ не може бути нижчою за звичайні ціни, які склалися на момент постачання аналогічних активів. Для уникнення негативних наслідків у вигляді донарахувань податкових зобов’язань по ПДВ та фінансових санкцій під час податкових перевірок, платнику доцільно періодично проводити маркетингові дослідження, та документувати їх результати, в яких має бути чітко зафіксовано, що на момент поставки ціна на власні товари чи послуги відповідала рівню звичайних цін, враховуючі аналогічні за характеристиками активи, умови та час постачання тощо. Втім, є перелік окремих операцій, під час здійснення яких Податковим кодексом встановлені конкретні параметри у питанні застосування звичайних цін. Наприклад, якщо ціни на товари (роботи, послуги) підлягають державному регулюванню (крім встановлення мінімальних або індикативних цін), звичайною вважається ціна, встановлена відповідно до правил такого регулювання. У разі встановлення державою мінімальної ціни, звичайною ціною вважається ціна, визначена сторонами договору, але не нижче за мінімальну або індикативну ціну. Вартість об'єкта оцінки є підставою для визначення звичайної ціни, якщо під час здійснення операції проведення оцінки є обов'язковим. Якщо обов'язковість проведення аукціону передбачено законом, звичайною вважається ціна, яка склалася за його результатами. Якщо продаж активу, переданого у заставу позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здійснюється у примусовому порядку згідно із законодавством, звичайною ціною є ціна, сформована під час такого продажу.
 
Правильно нараховуємо ПДВ у разі презентації товару за 1 гривню
 
ДФС інформує, що у разі постачання за 1 грн. товарів, придбаних/виготовлених для проведення рекламних заходів, платник податку повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, виходячи із ціни їх придбання. Окрім того необхідно скласти дві податкові накладні: - одну - на суму податкових зобов’язань, обчислених виходячи з фактичної ціни постачання (1 гривня);  - другу - на суму податкових зобов’язань, обчислених виходячи з перевищення ціни придбання таких товарів над їх фактичною ціною. Варто пам’ятати, у податковій накладній, яка складена на суму такого перевищення, слід зазначити тип причини 15 або 17,  в залежності від того? який товар презентувався: придбаний чи самостійно виготовлений. А саме: 15 - складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання, 17 - складена на суму перевищення звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання. Нагадаємо, податкова накладна отримувачу (покупцю) товару  не надається. У рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, постачальник (продавець) має зазначити власні дані. Відповідні роз’яснення щодо даного питання прописані в листі ДФС України від 22.07.2016р. № 15920/6/99-99-15-03-02-15.
 
Сектор організації роботи Могилів-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницький області      
 
Всі новини