Інформація щодо підвищення рівня мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року

Тези виступу Міністра соціальної політики України Реви А.О. на селекторній нараді щодо підвищення рівня мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року 
 
27 грудня Президентом України підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».
Закон спрямований на підвищення мінімальних державних гарантій в оплаті праці, встановлення в країні дієвого контролю у сфері дотримання законодавства про працю та збільшення надходжень до страхових фондів та державного бюджету.
Зокрема, законом приведено поняття мінімальної заробітної плати у відповідність до європейської практики та міжнародних норм:
- запроваджено нову методологію визначення мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оплати праці, що гарантується державою);
- мінімальний посадовий оклад встановлюється у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
При обчисленні розміру заробітної плати працівника не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
У разі якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована йому заробітна плата є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець зобов'язаний провести доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.
• Крім цього, мінімальна заробітна плата не буд застосовуватись як розрахункова величина при побудові схем посадових окладів, визначенні плати за надання адміністративних послуг, судового збору, суми податків тощо.
Законом також внесені зміни до законів України, в яких заробітна плата або посадові оклади визначаються на основі мінімальної заробітної плати. Вони будуть визначатись у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.
На підставі цих змін у законодавстві сформовано ключові фінансові показники Державного бюджету на 2017 рік.
Зокрема, прожитковий мінімум для працездатних осі установлено з 1 січня 2017 року — 1600 гривень, з 1 травня — 1684 гривні, з 1 грудня — 1762 гривні;
мінімальну заробітну плату у місячному розмірі: з 1 січня — 3200 гривень; у погодинному розмірі: з 1 січня — 19,34 гривні.
З метою реалізації зазначених Законів Урядом прийнято рішення, спрямовані на підвищення рівня оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери.
Перше, це постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», яка схвалена вчора 28 грудня.
У постанові зазначено, що з 1 січня 2017 року посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, визначеного у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. У 2017 році цей розмір становить 1600 гривень.
Водночас керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери з метою недопущення «зрівнялівки» в розмірах заробітної плати доручається забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати, за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій, залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.
За інформацією Мінфіну при розрахунках фонду оплати праці враховано 36 відсотків на стимулюючі виплати.
По-друге, Уряд прийняв рішення щодо підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, в тому числі вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (постанова від 14.12.2016 № 974).
Це ще один крок до підвищення престижності їх роботи. Згідно з прийнятим рішенням з 1 січня 2017 року посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів підвищуватимуться на 2 тарифні розряди.
Наприклад: посадовий оклад вчителя без категорії, який з 01 грудня 2016 визначається за 8 тар. розрядом ЄТС і становить - 2189 грн,, з 01 січня 2017 буде визначатись за 10 тар. розрядом ЄТС і становитиме 2912 грн (зростання на 33 % або на 723 грн); посадовий оклад вчителя вищої категорії, який з 01 грудня 2016 визначається за 12 тар. розрядом ЄТС і становить - 2830 грн,, з 01 січня 2017 визначатиметься за 14 тар. розрядом ЄТС і становитиме 3872 грн (зростання на 38% або на 1042 грн).
Збільшення посадових окладів педагогічних працівників всіх інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, відбуватиметься з 1 вересня 2017 року.
При цьому органам місцевого самоврядування надане право приймати власне рішення про таке зростання тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 1 вересня 2017 року.
Прошу керівників обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації взяти під особистий контроль питання забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати, особливу увагу звернути на недопущення «зрівнялівки» в розмірах заробітної плати, скорочення працівників та переведення їх на неповний робочий час.
З метою посилення державного контролю у сфері зайнятості та оплати праці внесено зміни до статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", якими делеговано виконавчим органам міських рад міст обласного значення та об'єднаним територіальним громадам здійснення на відповідних територіях повноважень Державної служби України з питань праці у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.
З огляду на зазначене Мінсоцполітики спільно з Держпраці розробило відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України, яким буде затверджено новий порядок здійснення такого контролю інспекторами праці, який буде єдиний для працівників Держпраці та відповідальних працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, на яких буде покладено функції контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.
Це рішення має на меті створити нову систему контролю із залученням органів місцевого самоврядування, які мають велику зацікавленість у легалізації зайнятості на території територіальних громад на збільшенні надходжень до місцевих бюджетів.
Необхідно зауважити, що делегування цих функцій не означає, що держава перестає відповідати за повноту їх реалізації. На Державну службу України з питань праці покладаються функції координації роботи та методичного керівництва інспекторів з праці.
Планується також внести відповідні зміни до Положення про Державну службу України з питань праці та Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.
Варто нагадати, що законодавством передбачено, що фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) тягне за собою накладення штрафу до 17 000 грн, а за повторне порушення передбачається накладення штрафу у розмірі до 34 000 гривень.
Крім адміністративної відповідальності посадових осіб статтею 265 КЗпП передбачена також фінансова відповідальність роботодавця за аналогічні порушення у розмірі ЗО мінімальних заробітних плат, а за недопуск інспектора до проведення перевірки з цих питань 100 мінімальних заробітних плат, що становить 96 000 та 320 000 грн відповідно.
Крім цього, слід зазначити що прийнятим 6 грудня Законом на органи Пенсійного фонду прокладено повноваження здійснення моніторингу за сплатою єдиного соціального внеску, оскільки, на жаль, мають місце численні порушення у сфері дотримання законодавства про оплату праці, зокрема виплати заробітної плати у розмірі, меншому за мінімальний.
Органи Пенсійного фонду повинні будуть аналізувати цю інформацію та передавати органам, що здійснюють на відповідній території функції контролю зазначену інформацію для здійснення перевірки згідно з законодавством.
Вагому роль в координації роботи на місцевому рівні з реалізації заходів легалізації трудових відносин і оплати праці, звичайно відіграють органи Державної фіскальної служби.
Разом з органами Пенсійного фонду вони мають забезпечити роботу з страхувальниками щодо дотримання порядку формування та подання відомостей до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Враховуючи зазначене, прошу керівників обласних, Київської міської державних адміністрації:
- активізувати роботу робочих груп з питань легалізації зайнятості та заробітної плати з урахуванням запровадженого змінами до законодавства нового інструментарію здійснення державного контролю у цій сфері, з урахуванням інформації, наданої Пенсійним фондом України та його органами моніторингу відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;
- провести засідання колегій при облдержадміністраціях, на яких розглянути питання щодо легалізації зайнятості та заробітної плати з визначенням заходів на 2017 рік;
- забезпечити роз'яснювальну роботу серед роботодавців та населення щодо реалізації законодавства про працю.
Ефективне виявлення територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування порушень у сфері делегованих повноважень та притягнення винних осіб до відповідальності, не лише дозволить забезпечити дотримання трудових прав громадян, зменшення дефіциту Пенсійного фонду, але й сприятиме наповненню місцевих бюджетів.
 
 
Всі новини