УПЗСН інформує: коригування середнього заробітку

Згідно з п. 10 «Порядку обчислення середньої заробітної плати», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 100 від 08.02.1995 року із внесеними змінами і доповненнями, всі без винятку роботодавці  зобов’язані проводити коригування виплат, що враховуються при обчисленні середньої зарплати, або безпосередньо вже нарахованої середньої  зарплати, якщо в розрахунковому періоді або в періоді протягом якого за працівником зберігається середній заробіток були підвищені тарифні ставки (посадові оклади).  При цьому на госпрозрахункових підприємствах, в організаціях згідно з рішеннями передбаченими колективним договором коригування проводиться з урахуванням їх фінансових можливостей, тобто шляхом зменшення кофіцієнта коригування, а не проведенням коригування зовсім.
Коригування не проводиться, якщо підвищення тарифної ставки (посадового окладу) працівника пов’язане з присвоєням йому більш високого розряду, переведенням на іншу, вищеоплачувану роботу (посаду), крім випадків коли одночасно підвищуються тарифні ставки (посадові оклади). При підвищенні тарифних ставок (посадових окладів) лише окремим категоріям працівників та при підвищені розміру інших складових заробітної плати (надбавок, премій, доплат та інших виплат) коригування середнього заробітку  також не проводиться.
Відповідно до п.3 Порядку № 100  коригуванню підлягають: основна зарплата; доплати та надбавки; регулярні премії; винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років( якщо вони виплачені в поточному році за попередній рік); відпускні (якщо вони потрапляють до розрахункового періоду); лікарняні та допомогу по вагітності та пологах, суми індексації та доплата до мінімальної зарплати, які включаються до інших виплат.
Коригування середнього заробітку відбувається шляхом  підвищення виплат, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати  за проміжок часу до підвищення, на коефіцієнт їх підвищення.
Оскільки оклад у кожного свій, коефіцієнти підвищення посадових окладів рахують окремо за кожним працівником. Розраховують коефіцієнт підвищення так: новий оклад розділитина оклад до підвищення. Причому визначають такий коефіцієнт окремо за кожен період, коли підвищувався посадовий оклад (тарифна ставка). Виходячи з відкоригованої таким чином зарплати в розрахунковому періоді, знаходять середньоденну (середньогодинну) зарплату(див. приклад розрахунку).
При одночасному збільшенні посадових окладів і зміні структури зарплати працівників органів держвлади і ОМС зарплату не коригують. Такий висновок виходить з абз. 7 і 8 п. 2 Порядку № 100.
Непроведення коригування середньої заробітної плати є порушенням законодавства про працю, яке тягне за собою відповідальність посадових осіб згідно з чинним законодавством.
 
Приклад розрахунку:
Працівникові надається основна щорічна відпустка тривалістю 24 календарних дні у червні 2017року за відпрацьований на підприємстві робочий рік. Посадовий оклад у 2016році становив 4000,00 грн згідно зі штатним розписом. З 01.01.2017 р. усім працівникам підприємства підвищено посадові оклади на 30%, і він становить 5200,00 грн. Підприємство коригує заробіток для розрахунку відпускних при підвищенні посадових окладів згідно п. 10 Порядку № 100.
Розрахунковий період для розрахунку відпускних: 01.06.2016 р. – 31.05.2017 р.
Розрахунок відпускних наведено в таблиці.
 
 

Місяці розрахункового періоду

Нараховано за розрахунковий період, грн

Коефіцієнт підвищення

Розрахунок

Сумарний скоригований заробіток

Червень–грудень 2016 р.

28000,00 (4000,00 грн х 7)

1,3 (5200,00 грн : 4000,00 грн)

28 000,00 х 1,3

36 400,00

Січень–травень 2017 р.

26 000,00 (5200,00 грн х 5)

1

26 000,00

26 000,00

Усього:

54 000,00

х

х

62 400,00

 
 
 
Таким чином, середньоденна зарплата становитиме:
62 400,00 грн : 354 к. дн. = 176,27 грн.
Сума відпускних за 24 календарних дні червня:
176,27 грн х 24 к. дн. = 4230,48 грн.
 
Оксана Вигодянська
Провідний спеціаліст відділу праці та соціально – трудових відносин УПСЗН Томашпільської РДА

 

Всі новини