Щодо зміни цільового призначення земель приватної власності

Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок регулюється, зокрема, ст. 20 3емельного кодексу України.
 
Так, зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок.
 
Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності провадиться:
 
щодо земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту, - сільською, селищною, міською радою;
 
щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, - районною державною адміністрацією.
 
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення.
 
Розробниками такого проекту землеустрою, за вимогами ст. 26 Закону України «Про землеустрій», є юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.
 
Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.
 
Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодженого в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення.
 
Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення земельної ділянки або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду. 
 
Зміна цільового призначення особливо цінних земель допускається лише для розміщення на них об'єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об'єктів соціально-культурного призначення, об'єктів, пов'язаних з видобуванням корисних копалин, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, а також у разі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.
 
Порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є підставою для:
 
а) визнання недійсними рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам;
 
б) визнання недійсними угод щодо земельних ділянок;
 
в) відмови в державній реєстрації земельних ділянок або визнання реєстрації недійсною;
 
г) притягнення до відповідальності відповідно до закону громадян та юридичних осіб, винних у порушенні порядку встановлення та зміни цільового призначення земель.
Всі новини