Відбулося засідання Координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення

27 січня 2017 року в управлінні агропромислового розвитку Томашпільської РДА відбулося  засідання Координаційної ради з питань безпечної  життєдіяльності населення Томашпільського району.
Районна Координаційна рада з питань безпечної життєдіяльності населення розглянувши питання безпечності умов праці працівників, які будуть задіяні в технологічному процесі збирання сільськогосподарських культур та пожежної безпеки при проведенні жнивної компанії у 2017 році, відмічає:
В районі працює оперативна група для здійснення контролю за безпечним виконанням комплексу польових робіт у 2017 році, затверджено заходи щодо безпечного виконання в районі комплексу польових робіт у 2017 році. Серед них :
- підготовка та доведення до сільськогосподарських товаровиробників району методичних рекомендацій з питань, спрямованих на забезпечення належного стану охорони праці, пожежної безпеки в період підготовки матеріально – технічних баз підприємств та проведення робіт;
- забезпечення здійснення перевірок стану сільськогосподарської техніки на відповідність вимогам нормативних актів з охорони праці та наявності актів технічного огляду, у тому числі сільськогосподарської техніки, яка буде залучатись до виконання робіт з інших регіонів, за їх результатами вжиття дієвих заходів щодо недопущення до експлуатації технічно несправної техніки;
- здійснення контролю за організацією роботодавцями медичних оглядів та належних санітарно – побутових умов для працівників, а також впровадження дієвих заходів, спрямованих на попередження харчових отруєнь працівників під час проведення комплексів сільськогосподарських робіт;
- забезпечення проведення перевірок протипожежного захисту територій сільськогосподарських підприємств та сільськогосподарських угідь, а також комплектування задіяної сільськогосподарської техніки, іскрогасниками, первинними засобами пожежогасіння тощо;
- здійснення дієвого контролю та нагляду за проведенням роботодавцями навчання, інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці, допуском працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки, дотримання працівниками виробничої і трудової дисципліни, вимог інструкцій з охорони праці, дотримання вимог безпеки при допуску до роботи неповнолітніх, режиму робочого часу згідно вимог Кодексу законів про працю України;
- висвітлення у районних засобах масової інформації питань щодо дотримання стану охорони праці у сільськогосподарських підприємствах, проведення розяснювальної роботи серед населення з попередження випадків виробничого травматизму під час проведення сільськогосподарських робіт.
 Проаналізувавши стан підготовки до проведення комплексу сільськогосподарських робіт: заготівлі кормів, збирання врожаю ранньої групи зернових та переробки зерна,  комплексу польових робіт та з метою забезпечення дотримання вимог законодавчих і нормативно – правових актів з охорони праці, здійснення профілактики виробничого травматизму районна Координаційна рада з питань безпечної життєдіяльності населення вирішила:
1.Управлінню агропромислового розвитку районної державної адміністрації, оперативній групі для здійснення контролю за безпечним виконанням комплексу польових робіт у 2017 році здійснити перевірку готовності матеріально – технічної бази сільськогосподарських підприємств різних форм власності до проведення робіт та організації ними безпечної роботи, створення належних умов праці і відпочинку для працюючих у відповідності до вимог чинного законодавства.
1.1 Управлінню агропромислового розвитку районної державної адміністрації, спільно з управлінням праці та соціального захисту населення організувати проведення безкоштовного семінар – навчання з роботодавцями підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі агропромислових підприємств, з питань атестації робочих місць за умовами праці, надання пільг і компенсацій працюючим з несприятливими умовами праці. 
2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій району:
- з метою створення на робочих місцях належних умов праці відповідно до вимог нормативних актів з охорони праці розробити конкретні заходи з покращення стану охорони праці  та профілактики виробничого травматизму;
- перед початком жнив провести навчання та перевірку знань з питань охорони праці спеціалістів, які безпосередньо організовують польові роботи;
- забезпечити контроль за технічним станом та придатністю до безпечної експлуатації об’єктів, машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки, а також контролювати хід проведення робіт з підвищеною небезпекою під час жнив;
- суворо контролювати проведення керівниками структурних підрозділів інструктажів з охорони праці;
- не допускати до роботи працівників, які не пройшли попередній та періодичний медичний огляди.
 
 Управлінні агропромислового розвитку Томашпільської РДА
Всі новини