Фінансове управління Томашпільської РДА оголошує КОНКУРС:

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ТОМАШПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 
 Відповідно до статей 22, 23 Закону України „ Про державну службу” та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року  № 246 
 
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
 
на заміщення вакантної  посади: Спеціаліста відділу фінансового забезпечення фінансового управління  Томашпільської районної державної адміністрації.
 
Документи приймаються до 21 лютого 2017 року.
 
Про перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади можна дізнатися на офіційному сайті Томашпільської районної державної адміністрації  http://tomrda.gov.ua/ або в відділі фінансового забезпечення фінансового управління Томашпільської райдержадміністрації, телефон для довідок 2-17-73
 
Умови проведення конкурсу
на заміщення вакантної посади категорії «В» спеціаліста відділу фінансового забезпечення фінансового управління Томашпільської районної державної адміністрації Вінницької області
 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Ведення бухгалтерського обліку відповідно донаціональних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно –правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку , в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

2.Проведенняаналізуданих бухгалтерського обліку і звітності,у тому числі зведеної звітності,щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості.

3.Слідкувати за правильним використанням коштів в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління, вести бухгалтерський облік грошових коштів, матеріальних цінностей, основних засобів та необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів.

4.Ведення бухгалтерського обліку дохідної та видаткової частини районного бюджету, ведення книги доходів та головної книги  по районному бюджету.

5.Приймання  місячних, квартальних та річних  звітів  форми № 7 «Про заборгованість за бюджетними коштами загального та спеціального фондів» сільськихта селищнихрад та бюджетних установ , що фінансуються з районного бюджету.

6.Брати участь у проведенні  та оформленні  інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей.

7.Ведення обліку експлуатації автотранспорту  управління.

8.Надання практичної допомоги у веденні бухгалтерського обліку та звітності головним бухгалтерам сільських, селищних рад та бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету.

 9.Виконання функцій з підготовки проектів нормативно-правових актів з питань віднесених до компетенції відділу.

10.Виконання інших доручень керівництва, що стосуються діяльності відділу.

11.Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

Умови оплати праці

 Посадовий оклад -2000,00 грн.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період  соціальної відпустки по догляду за дитиною, до досягнення нею трирічного віку, основного працівника.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1.Копія паспорта громадянина України

2. Письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія(копії) документа(документів) про освіту.

5.Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016рік.

Документи приймаються протягом 20календарних днів з дня оприлюднення інформації на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби, до 21 лютого  2017року.

Дата, час і місце проведення конкурсу:

27 лютого2017рокуо 10.00 год.,за адресою:24200, Вінницька область, смт. Томашпіль, пл.Тараса Шевченка, 4,фінансове  управлінняТомашпільської  райдержадміністрації.

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та електронна адреса особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Одайник Наталя Анатоліївна

тел. (04348) 2-17-73

natalja_odajnyk@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший бакалавр, бакалавр

2

Досвід роботи

-

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

 

 

 

 

Всі новини