Провели бесіду з підлітками, які засуджені до покарань

В наш час надзвичайно гострою є проблема зростання правопорушень серед осіб молодіжного віку. Повсякчас неповнолітні та молодь не усвідомлюють, що їх повсякденні вчинки мають правову оцінку, що право, закони супроводжують людину все її життя.
Разом з тим, безперечно, правопорушення тісно пов’язані з процесами деморалізації суспільства, бездомності, безробіття, зі стрімким розвитком наркоманії, токсикоманії, з розпадом сімей, з розповсюдженням інших соціально негативних явищ.
Саме тому в рамках взаємодії  кримінально-виконавчої інспекції , центром духовної та соціально-психологічної  реабілітації «Джерело життя»  і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 14  листопада  було проведено захід із підлітками, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.
Робота була направлена на роз’яснення дітям їх законних прав, виявлення причин скоєних злочинів, з’ясування життєвих умов в сім’ях, де вони проживають. В ході індивідуальних бесід з неповнолітніми визначалися позитивні риси підлітків, на які можна спиратися у виховній роботі, аналізувалися родинні впливи та психологічний мікроклімат в їх сім’ях. З метою попередження проявів асоціальної поведінки, неповнолітніх навчали як тренувати волю та контролювати емоції, розвивати позитивні комунікаційні зв’язки, усувати конфліктні стосунки, організовувати вільний час. Особлива увага під час бесіди з правопорушниками приділялась важливості розуміння перспектив свого життя та шляхів їх досягнення відповідно до їх реальних можливостей, але без несправедливого ущемлення їх прав і законних інтересів. Найголовніше, пробудити інтерес до своєї особистості, власних позитивних якостей, задуматись про своє життям та майбутнє.
 
 
    
 
Всі новини