Державою передбачено пільги та соціальні гарантії для військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей

 
Законами України та іншими нормативно-правовими актами забезпечено належні умови для призваних на строкову військову службу громадян України, зокрема:
 
•   при призові їм виплачується грошова допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2018 році це становить 3524 грн.);
 
Довідково. Передбачено статтею 21 Закону України «Про військовий обов 'язок і військову службу», порядок виплати визначено постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 №587 “Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу ”.
 
•    військовослужбовці перебувають на повному державному утриманні, розмішуються в казармах (на кораблях), забезпечуються щоденним триразовим гарячим харчуванням та військовою формою одягу згідно встановлених норм;
 
•   їм виплачується щомісяця 154 - 245 грн. (від в/звання та посади) на додаткові особисті потреби;
 
•    при звільненні в запас їм виплачується вихідна грошова допомога у розмірі 8-ми посадових окладів (від 1 232 -до 1 960 грн. залежно від в/звання і посади).
 
Довідково. Для в/службовців з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування 12 окладів (від 1 848 — до 2 940 грн.) Пункт 7 статті 6 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 №704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб».
 
•   їм надається відпустка (10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад);
 
•   час проходження строкової в/служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах;
 
•   за ними зберігаються місце роботи та середня заробітна плата, за умови офіційного працевлаштування до призову ( стаття 21 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»);
 
•   за ними зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
 
•   після звільнення в запас (протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання за поданням військового комісаріату) виплачується матеріальна допомога в розмірі:
 
середньої місячної заробітної плати на день призову, але не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня
 
календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які працювали);
 
у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову(для громадян, які до призову не працювали).
 
Довідково. Пункт З статті 8 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 М 185 (із змінами).
 
Також, держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців строкової військової служби, які до призову на строкову військову службу не були працевлаштовані.
 
Довідково. У разі необхідності соціальну та професійну адаптацію проходять також члени сімей військовослужбовців за їх зверненням. Адаптація зазначеної категорії осіб провадиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення, за рахунок коштів державного бюджету (абзац перший пункту 5 статті 8 Закону України ‘Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей ”.
 
Особи, які були призвані на строкову військову службу в період навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, при звільненні зараховуються для продовження навчання до того навчального закладу, де вони навчалися до призову, незалежно від форми навчання. (пункт 2 статті 13 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей ”).
 
Тільки військовослужбовці строкової військової служби мають право на безоплатний проїзд всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі) (підпункт 2 пункту 3 статті 14 Закону України иПро соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей ”).
 
Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників (пункт 1 статті 18 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей ”).
 
Інші соціальні пільги, передбачені для військовослужбовців або членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби, у разі отримання військовослужбовцем строкової військової служби поранення (контузії, травми або каліцтва) у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.
 
Всі новини