Оголошено ІІІ Всеукраїнський інтелектуальний конкурс «Податківець майбутнього»

До участі в конкурсі запрошуються учні 9-11 класів. Конкурс «Податківець майбутнього» проводиться Університетом державної фіскальної служби України з метою пошуку, підтримки талановитих учнів, роз’яснення ролі та значення Державної фіскальної служби України, популяризації податкової та митної грамотності серед учнів, аналізу та запровадження сучасних інноваційних освітніх технологій навчання в Україні. Фінал Конкурсу – 17.05.2019 р. Переможець інтелектуального конкурсу за І місце нагороджується дипломом І ступеня, який дає право першочергового вступу до Університету.
 
Основними завданнями Конкурсу є:
- популяризація податкової, митної грамотності та ідей, підтримка та розвиток інтелектуальних здібностей учнів;
- сприяння творчому підходу до виховання та формування свідомого ставлення до сплати податків у дітей та молоді шкільного віку, налагодження партнерських відносин між податківцями та майбутніми платниками податків;
- реалізація творчих здібностей і підтримка талановитих та обдарованих дітей, організація змістовного дозвілля;
- залучення до участі у Конкурсі якомога більшої кількості дітей з різних регіонів України;
- виявлення серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів обдарованих в навчанні та запрошення їх до вступу на навчання в Університеті.
 
Інтелектуальний Конкурс проводиться за завданнями, що визначені Організаційним комітетом.
 
Учасникам Інтелектуального Конкурсу пропонується ряд тестових завдань різного ступеня складності.
 
До кожного завдання подається п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна.
 
На спеціальному бланку відповідей Учаснику Конкурсу необхідно вказати лише одну правильну відповідь.
 
Перед початком Конкурсу організатор проводить детальний інструктаж Учасників Конкурсу щодо заповнення бланка відповідей.
 
Усі завдання Учасник Конкурсу повинен виконувати самостійно.
 
Кожний Учасник Конкурсу отримує аркуш із завданням та бланк відповідей, який після завершення Конкурсу повертає організатору.
 
Користуватися калькулятором, підручниками та математичними таблицями Учасникам Конкурсу категорично забороняється, розрахунки та обчислення проводяться лише на чистому аркуші паперу.
 
Якщо вибрано дві й більше відповідей на одне завдання, то відповідь вважається неправильною.
 
Неправильна відповідь або її відсутність оцінюється в 0 балів.
 
Оцінювання завдань Конкурсу визначається сумарною кількістю балів, набраних одним Учасником Конкурсу.
 
Учасники Конкурсу та їхні батьки після завершення перевірки робіт мають право ознайомитися з експертними оцінками завдань Конкурсу, наданими Організаційним комітетом.
 
Підсумки Конкурсу
Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті Університету ДФС України.
Підсумкові звіти за результатами Конкурсу подаються до ДФС України.
Переможець інтелектуального конкурсу (9-11 класи) за І місце нагороджується дипломом І ступеня, який дає право першочергового вступу до Університету (при умові затвердження даного пункту в Правилах прийому до Університету на поточний рік).
Особи, які посіли призові місця, при зарахуванні на навчання на контрактних умовах отримують знижку в оплаті за навчання (при умові затвердження даного пункту в Правилах прийому до Університету на поточний рік та /або інших нормативно-правових документах).
 
 
Всі новини