Як зберегти здоров’я працівника на роботах із шкідливими і важкими умовами праці

Законодавчими  та нормативними документами, заради збереження здоров’я працівника на роботах із шкідливими і важкими умовами  праці, запроваджено різного роду пільги та компенсації.
На підставі ст.7 Закону України «Про охорону праці» та статті 166 Кодексу Законів про працю України на роботах з шкідливими умовами праці працівникам видаються безплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти (кефір, сир твердий, молоко сухе, молоко згущене, яловичина, риба, яйця курячі та ін.).
Кабінетом Міністрів України видано розпорядження «Про скасування, визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, деяких актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з пожежної безпеки, охорони праці та санітарного законодавства»  від 18.12.2017 № 1022- р.
Отже з 1 березня 2018 року Порядок безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, який затверджено постановою Держкомітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 16.12.1987 № 731/П-13, і Правил безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування, які затверджено постановою Держкомпраці Ради Міністрів СРСР і Президії ВЦРПС від 07.01.1977 № 4/П-1, визнано такими, що не застосовуються на території України.
 Незважаючи на те, що відповідні порядки скасовано,  під час визначення права працівників на безкоштовне отримання молока або інших рівноцінних харчових продуктів слід керуватися Переліком хімічних речовин, при роботі з якими у профілактичних цілях рекомендовано вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, який затверджено Міністерством охорони здоров´я СРСР від 04.11.1987 за № 4430-87, і який на теперішній час залишається чинним.
Молоко видається по 0.5 літра за зміну незалежно від її тривалості, у дні фактичної зайнятості працівника на роботах, пов’язаних з виробництвом або застосуванням хімічних речовин, передбачених у зазначеному вище переліку.  
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 994 «Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці», обсяг і джерела фінансування витрат на охорону праці (серед яких – забезпечення працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком чи рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою) визначаються у колективному договорі або угоді.
Крім того, постановою Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.1992 № 442 в Україні врегульовано відносини між власником або уповноваженим ним органом і працівниками щодо реалізації прав на пільги і компенсації за роботу із шкідливими умовами праці.
Враховуючи вищезазначене, безкоштовна видача молока або інших рівноцінних харчових продуктів встановлюється залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці. 
У силу ст. 13 Кодексу Законів про Працю перелік робіт і професій, які надають право на одержання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, повинен затверджуватися як додаток до колективного договору.  
 
Валентина Колеснік, 
начальник відділу праці та соціально – трудових   відносин управління праці та соціального захисту населення
 
Всі новини