УПСЗН РДА інформує:

Запитання – відповідь: Чи передбачено нормативними документами ведення трудової книжки фізичною особою – підприємцем?
 
У фізичних осіб-підприємців  досить часто постає питання, як їм оформити трудову книжку, що підтвердить трудову діяльність. 
Відповідно до статті 48 Кодексу Законів про працю України, Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказами Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту від 29.07.1993 №58 трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють у фізичної особи - підприємця понад п’ять днів.
Трудові книжки ведуться тільки на найманих працівників. Фізична особа – підприємець не є найманим працівником, а забезпечує себе роботою самостійно, відповідно вона не повинна робити собі запис у трудову книжку. 
При оформлені трудових книжок працівників керівними для ФОП стають загальні норми Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказами Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту від 29.07.1993 №58, встановлені для організацій. Зокрема, записи про призначення на роботу, переведення і звільнення вносять на підставі наказу (розпорядження) – п.2.5 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказами Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту від 29.07.1993 №58. При цьому запис про призначення робиться в трудові книжки тільки тих співробітників, які працюють з ФОП за трудовим договором більше 5 днів (ст. 48 Кодексу законів про працю України та пункт 1.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінсоцзахисту та Мін’юсту № 58 від 29.07.93 р ) Запис про прийом на роботу працівника, повинен бути зроблений протягом одного тижня після того як людина приступить до роботи, після чого трудову книжку необхідно повернути назад працівнику. Під час роботи трудова книжка зберігається у працівника. (П. 2.21-1 Інструкції № 58).
Відповідно до п.4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказами Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту від 29.07.1993 №58 власник або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї відповідним записом про звільнення. Оскільки фізична особа підприємець є роботодавцем, нею мають бути внесені записи до трудової книжки і посвідчені печаткою у разі її наявності. Статтею 58-1 Господарського кодексу України скасовано обов’язок суб’єктів господарювання мати печатку. Тому фізична особа підприємець вносить записи до трудових книжок працівників на підставі наказів про прийняття, переведення, звільнення. За відсутності печатки записи у трудових книжках засвідчують підписом фізичної особи – підприємця(роботодавця). 
 
Валентина Колеснік,
начальник відділу праці та соціально-трудових відносин управління праці та  оціального захисту населення Томашпільської РДА
 
Всі новини