Особливості соціальної програми "Раннє втручання"

Раннє Втручання - це комплексна система послуг сім`ї, в якій народилася дитина з неповносправністю чи ризиком розвитку такої. Ця система послуг скерована на раннє виявлення, терапію та профілактику порушень розвитку дитини та функціонування її сім`ї ізабезпечується мультидисципліонарною командою фахівців.
Програма Раннє Втручання є в першу чергу сімейно-центрованою і своєю головною ціллю ставить допомогти сім`ї створити такі умови, в яких дитина могла б повноцінно рости, розвиватися, реалізовувати свій потенціал, долати накладені неповносправністю обмеження та інтегруватись в життя спільноти та суспільства. Програма Раннє Втручання визнає і вшановує сім`ю як первинне і найбільш важливе середовище життя дитини, її батьків, братів та сестер і намагається усіляко підтримувати побудову позитивних стосунків всередині родини та встановлення в ній атмосфери любові та взаємоприйняття. Усю свою діяльність в інтересах дитини програма здійснює лише у тісній співпраці з батьками. Водночас цілий ряд послуг програми є призначений батькам, а також братам і сестрам дитини з особливими потребами.
Програма Раннє Втручання надає свої послуги насамперед дітям перших років життя, оскільки раннє виявлення біологічних та соціальних факторів ризику щодо порушення розвитку дитини дає можливість своєчасно почати інтенсивну реабілітацію у ранньому віці, коли розвиток дитини особливо піддається впливу і є можливість попередити ускладнення неповносправності як на функціонуванні сім`ї, так і на фізичному та психосоціальному розвитку дитини.
Діяльність програми здійснюється мультидисципліонарною командою, в якій спеціалісти тісно співпрацюють між собою, оскільки тільки у такий спосіб сім`ї та дитині може бути надана цілісна, комплексна допомога. Командна діяльність побудована на принципі важливості та взаємодоповнюваності усіх фахівців та наголосі на інтеграцію спеціальностей та різних методик та підходів всередині кожної спеціальності в інтересах сім`ї та дитини.
Програма Раннє Втручання визнає також, що потреби дітей з особливими потребами та їх родин не можуть бути забезпечені без розвитку в суспільстві цілої мережі різного характеру спеціалізованих систем послуг, а тому усіляко намагається сприяти розвитку міжсекторальної співпраці та загальносуспільних реформ.
 
 
Всі новини