УПСЗН РДА інформує: чи проводиться первинна атестація робочих місць за умовами праці у випадку реорганізації суб’єкта господарювання?

Відповідь: Проведення атестації робочих місць за умовами праці здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року за № 442 – «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»  та «Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці», затверджених Постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 року за  № 41.
Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між роботодавцем або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації (додаткові щорічні відпустки, доплати до посадового окладу, скорочена тривалість робочого тижня, спецхарчування) за роботу в несприятливих умовах праці.
Атестація  проводиться  атестаційною  комісією,  склад  і 
повноваження    якої   визначаються   наказом   по   підприємству, 
організації,  в  строки, передбачені колективним договором, але не 
рідше  ніж  один раз на п’ять років. До складу комісії включається 
уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової 
організації,  а  в  разі  відсутності  профспілкової організації - 
уповноважена найманими працівниками особа. 
У випадку реорганізації суб’єкта господарювання або його структурних підрозділів, у тому числі, створення нового на базі попереднього, може бути ухвалено рішення щодо поширення результатів атестації робочих місць за умовами праці, проведеної на суб’єкті господарювання, що реорганізується, на правонаступників новоутвореного підприємства за умови збереження існуючих умов праці, а також, якщо новоутворене підприємство є правонаступником суб’єкта господарювання, що реорганізується. Відповідне рішення має бути оформлене наказом суб’єкта господарювання.
У разі ухвалення такого рішення працівникам реорганізованих структурних підрозділів має бути збережено встановлені їм за результатами атестації робочих місць за умовами праці пільги та компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, в тому числі право на пенсію за віком на пільгових умовах.
Якщо ж у зв’язку з реорганізацією суб’єкта господарювання змінюються умови праці або новоутворене підприємство не є правонаступником суб’єкта господарювання, що реорганізується, на новоутвореному підприємстві має бути обов’язково проведено первинну атестацію робочих місць за умовами праці в найкоротший термін.
Проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до нормативно-правових документів дає можливість роботодавцям розробити комплекс заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці, соціальний захист працівників, зайнятих на роботах в шкідливих та важких умовах праці.
 
Валентина Колеснік, начальник відділу праці та соціально - трудових відносин управління праці та соціального захисту населення Томашпільської РДА
 
Всі новини