Управління агропромислового розвитку Томашпільської РДА інформує:

ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету на часткове відшкодування витрат за закуплені фізичними особами установку індивідуального доїння або (та)  холодильну установку для зберігання і охолодження молока
 
Документи від фізичних осіб приймаються щомісяця до 1 числа наступного місяця та до 1 грудня поточного року у Департаменті агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації (к.212), тел. для довідок: 670837., також телефон для довідок 21534 або 21057 управління агропромислового розвитку.
Виплата часткового відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння або (та) холодильну установку для зберігання і охолодження молока (далі – часткове відшкодування витрат на установку) здійснюється у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою в поточному році для власного користування нову установку індивідуального доїння та холодильну установку (ларі) вітчизняного виробництва, за умови утримання у власному домогосподарстві 3 (три) і більше голів корів молочного напряму продуктивності, ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку, в розмірі 50 % вартості установки. 
Фізична особа має право на отримання часткового відшкодування витрат  на установку один раз на 5 років. 
Для отримання часткового відшкодування витрат на установку фізичні особи подають в Департамент щомісяця до 1 числа наступного місяця та до   1 грудня поточного року наступні документи:
1)довідку, видану сільською, селищною чи міською радою про кількість корів, які утримуються в домогосподарстві;
2) копії паспортів великої рогатої худоби; ветеринарних карток до них (за їх наявності);
3) копію технічної документації на установку (інструкція або паспорт);
4) оригінал платіжного документу (товарний чек або квитанція про оплату);
5) копію паспорта особи; 
6) копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
7)довідку про відкриття поточного рахунку в банку.
Документи розглядаються в порядку черговості їх подання. 
Документи, прийняті від фізичних осіб та не включені до реєстру осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат на установку, в зв’язку з недостатнім фінансуванням, в т. ч. прийняті у 2017 році, розглядаються на   першому засіданні Комісії в межах обсягу виділених асигнувань на відповідні цілі на умовах, визначених у поточному році.
 
Всі новини