Податкова інформує:

У зв’язку зі змінами податкового законодавства, які набули чинностіЗ 01 січня 2017 року відповідно до Закону України від 20.12.2016р.№1791-VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та* деяких законодавчихактів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у
2017 році», Могилів-Подільська  ОДПІ повідомляє платників   наступне.

Відповідно до пункту 2923.2 статті 292 Податкового кодексу України базою оподаткування єдиним податком для платників 4 групи(сільськогосподарських товаровиробників) є нормативна грошоваоцінкаІгасільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищібагаторічнихнасаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації,визначеногозастаномна01 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку,встановленого Кодексом.

При цьому статтею 289 Кодексу визначається загальний порядокіндексаціїнормативної грошової оцінки земель в цілях застосуванняподатковогозаконодавства, а саме передбачено, що коефіцієнтіндексаціїнормативноїгрошової оцінки земель визначається,виходячи із значення індексу споживчих
цін за попередній рік.

За інформацією Державноїслужби статистики України індексспоживчихцін за 2016 рік становив 112,4%.

Водночас, підрозділами 6 та 8 Розділу XX «Перехідні положення»Кодексувстановлені особливості справляння плати заземлютаєдиногоподаткувідповідно.

Так, з 01 січня 2017 року при розрахунку плати за землю враховуютьсянаступні особливості:

  1) індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначеннякоефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь(ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів), застосовується
із значенням 120 відсотків (пункт 6 підрозділу 6 Розділу XX «Перехідніположення» Кодексу);

2) індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення •коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із значенням (пункт 8 підрозділу 6 Розділу XX «Перехідні положення» Кодексу (з урахуванням змін, внесених Законом № 1797)):

-       для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) - 100 %;

-       для земель несільськогосподарського призначення -106 %.

Разом з тим, пунктом 5 підрозділу 8 Розділу XX «Перехідні положення» Кодексу передбачено особливості індексації нормативної грошової оцінки земель з метою нарахування єдиного податку, зокрема, встановлено, що індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком 4 групи, застосовується із значенням 100 %.

Враховуючи, що Кодексом не встановлено інших особливостей визначення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки землі з метою оподаткування єдиним податком для платників 4 групи, вважаємо, що з 01 січня 2017 року при нарахуванні єдиного податку платникам 4 групи коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки землі доцільно визначати з урахуванням таких значень індексів споживчих цін:

за 2015 рік-100%;

за 2016 рік -112,4%.

ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ

З березня змінюється форма заяви для реєстрації  платників ПДВ

 

Набирає чинності нова форма Реєстраційної заяви платника ПДВ за формою №1-ПДВ з 19.03.2017р. Всі суб’єкти господарювання, які реєструються платниками ПДВ, або здійснюють перереєстрацію, повинні використовувати заяву форми №1 –ПДВ у її оновленому вигляді.

 Кардинальних змін у заяві не відбулося. Корективи стосуються виключення з неї місцезнаходження платника чийого місце проживання. Його вказуватимуть лише під час перереєстрації у зв’язку зі зміною цих даних.

 

Сектор організації роботи

Могилів-Подільської ОДПІ

ГУ ДФС у Вінницькій області 

 

Всі новини