Аналіз виконання зведеного бюджету Томашпільського району за 9 місяців 2016 року

  До зведеного бюджету Томашпільського району станом на 1 жовтня 2016 року надійшло 50 619 206 грн. доходів місцевих бюджетів, що становить 132,3 % виконання до уточненого плану звітного періоду в сумі 38 252 603 грн. та 84,9 % виконання до уточненого плану на рік в сумі  59 589 857 грн., в тому числі: районний бюджет виконано на 129,2 % виконання до уточнених планових показників звітного періоду (при плані на 9 місяців з урахуванням змін в сумі 23 752 618 грн. надійшло 30 684 578 грн.) та на 81,7 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 37 580 503 грн., бюджети селищ виконані на 108,7 % виконання (при уточненому плані звітного періоду в сумі 7 316 849 грн. надійшло 7 956 203 грн.) та на 80,0 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 9 947 882 грн., бюджети сіл виконані на 166,8 % виконання (при уточненому плані звітного періоду в сумі 7 183 136 грн. надійшло 11 978 425 грн.) та на 99,3 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 12 061 472 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів місцевих бюджетів в абсолютній сумі збільшились на 19 829 793 грн., або на 64,4 %, а у співставних умовах надходження збільшились на 19 897 346 грн., або на 64,8 %.
Слід зазначити, що станом на 01.10.2016 року із 24 адміністративно – територіальних одиниць району уточнені планові показники доходів місцевих бюджетів загального фонду звітного періоду виконали всі місцеві бюджети та районний бюджет. Разом з тим, на сьогоднішній день по 13-ти бюджетах виконано вже річні бюджетні призначення по доходах, а ще по 4-х бюджетах виконання становить більше 90,0 % до уточненого плану на рік. 
  Зведений бюджет Томашпільського району за 9 місяців 2016 року по доходах загального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (дотації, субвенцій) виконано на 105,8 % виконання до уточненого плану звітного періоду (при уточненому плані в сумі 173 597 531 грн., надійшло 183 591 090 грн.) та на 80,3 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 228 635 631 грн.
До спеціального фонду зведеного бюджету району (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) при уточненому плані на рік в сумі 5 710 948 грн. мобілізовано 4 390 523 грн. надходжень, що становить 76,9 % виконання до плану на рік з урахуванням змін. Зведений бюджет Томашпільського району за звітний період по доходах спеціального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів виконано на 71,8 % виконання до плану на рік з урахуванням змін (призначено 12 679 541 грн., надійшло 9 107 289 грн.).
  За 9 місяців поточного року по зведеному бюджету району (загальний фонд) проведено видатків в сумі 162 801 353 грн., що становить  73,9 % до плану на рік, затвердженого місцевими радами з урахуванням змін (заплановано 220 277 470 грн.) та 92 % до уточненого плану на 9 місяців (177 165 282 грн.), в тому числі: районний бюджет виконано на 93,9 % (при уточненому призначені на 9 місяців 148 968 336 грн., виконано 139 867 281 грн.), бюджети селищ на 86,7 %  (при уточненому призначені на 9 місяців 11 711 360 грн., виконано 10 155 354 грн.), бюджети сіл на     77,5 %  (при уточненому призначені на 9 місяців 16 485 586 грн., виконано 12 778 718 грн.).
  Виходячи із запланованих показників видатків місцевих бюджетів на 2016 рік, в першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально – культурної сфери: за 9 місяців 2016 року на зазначені цілі використано 137 297 497 грн., це 84,3 % всіх видатків загального фонду, у тому числі: на освіту використано 42 412 841 грн., або 88,6 % до уточненого призначення на 9 місяців; на охорону здоров’я – 17 731 619 грн., що складає 89,7 % до уточненого призначення на 9 місяців; соціальний захист та соціальне забезпечення – 71 960 968 грн. або 99,4 %;  на культуру – 4 288 020 грн. або 78,7 %; на фізичну культуру – 904 049 грн. або 85,3 %.
  Забезпечується в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії.
  Із загального обсягу найбільше коштів використано на оплату праці з нарахуваннями, а саме: видатки на заробітну плату за січень – вересень місяць 2016 року в цілому по району склали 50 503 258 грн. при уточненому плані 53 488 366 грн., що становить 94,4 % до уточненого плану на звітний період, нарахування на заробітну плату – 11 026 213 грн. при уточненому плані 12 616 649 грн., що становить 87,4 %, на продукти харчування – 1 237 672 грн. при уточненому плані 1 843 167 грн., що становить 67,1 % до уточненого плану на звітний період, на оплату споживчих енергоносіїв спрямовано – 6 128 407 грн., при уточненому плані 7 851 654 грн., що становить 78 % до уточненого плану на звітний період. Загалом на захищені статті закладами соціально - культурної сфери та місцевими органами самоврядування використано 91 % усіх передбачених на них видатків.
  По спеціальному фонду бюджет району за 9 місяців 2016 року по видатках виконано на 57,5 % до плану на рік (призначено – 29 305 057 грн., виконано –  16 850 773 грн.).   
  Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету Томашпільського району та Томашпільського районного бюджету,  відсутня.
 
Начальник фінансового управління                                  О.М. Дорось
 
Всі новини