Фінансове управління Томашпільської районної державної адміністрації оголошує конкурс:

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ТОМАШПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
          Відповідно до статей 22, 23 Закону України „ Про державну службу” та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року  № 246 ,
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
на заміщення вакантної  посади:
 
Головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення фінансового управління  Томашпільської районної державної адміністрації.
 Документи приймаються до 10 липня 2017 року.
Про перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади можна дізнатися на офіційному сайті Томашпільської районної державної адміністрації  http://tomrda.gov.ua/ або в відділі фінансового забезпечення фінансового управління Томашпільської райдержадміністрації, телефон для довідок 2-17-73
 
Додаток 1
до наказу по фінансовому управлінню
від 16.06.2017 року  № 62
 
Умови проведення конкурсу
на заміщення вакантної посади категорії «В» головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення фінансового управління Томашпільської районної державної адміністрації Вінницької області
 
Загальні умови
Посадові обов’язки
1.Ведення бухгалтерського обліку відповідно донаціональних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно –правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку , в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.
2.Проведенняаналізуданих бухгалтерського обліку і звітності,у тому числі зведеної звітності,щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості.
3.Слідкувати за правильним використанням коштів в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління, вести бухгалтерський облік грошових коштів, матеріальних цінностей, основних засобів та необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів.
4.Ведення бухгалтерського обліку дохідної та видаткової частини районного бюджету, ведення книги доходів та головної книги  по районному бюджету.
5.Приймання  місячних, квартальних та річних  звітів  форми № 7 «Про заборгованість за бюджетними коштами загального та спеціального фондів» сільськихта селищнихрад та бюджетних установ , що фінансуються з районного бюджету.
6.Брати участь у проведенні  та оформленні  інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей.
7.Ведення обліку експлуатації автотранспорту  управління.
8.Надання практичної допомоги у веденні бухгалтерського обліку та звітності головним бухгалтерам сільських, селищних рад та бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету.
 9.Виконання функцій з підготовки проектів нормативно-правових актів з питань віднесених до компетенції відділу.
10.Виконання інших доручень керівництва, що стосуються діяльності відділу.
11.Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.
Умови оплати праці
 Посадовий оклад -3200,00 грн.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
На  постійній основі.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1.Копія паспорта громадянина України
2. Письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4.Копія(копії) документа(документів) про освіту.
5.Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6.Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016рік.
Документи приймаються протягом 20календарних днів з дня оприлюднення інформації на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби, до 10  липня  2017року.
Дата, час і місце проведення конкурсу:
14 липня2017рокуо 10.00 год.,за адресою:24200, Вінницька область, смт. Томашпіль, пл.Тараса Шевченка, 4,фінансове  управлінняТомашпільської  райдержадміністрації.
Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та електронна адреса особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Мазур  Наталія Іванівна
тел. (04348) 2-17-73
tomashpilrfu@gmail.com
 
 
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1
Освіта
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший бакалавр, бакалавр
2
Досвід роботи
-
3
Володіння державною мовою
Вільне володіння державною мовою
 
Спеціальні вимоги
1.
Освіта
 Вища освіта фінансово-економічного спрямування
 
Знання законодавства
1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;
4) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
5)  Бюджетний Кодекс України;
6) Кодекс законів про працю України;
7) Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний період;
8) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
9)Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі та план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;
 
2.
Професійні чи технічні знання
Правила ділового етикетута ділової мови
3.
Спеціальний досвід роботи
-
4.
Знання сучасних інформаційних технологій
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
5.
Особистісні якості
Відповідальність, самостійність в роботі, наполегливість, ініціативність, вміння працювати в стресових ситуаціях
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Всі новини