Охорона праці. Все про колективний договір

Згідно вимог сьогодення колективний договір, укладений з урахуванням можливостей підприємства, повинен ураховувати та забезпечувати життєво важливі потреби працівників – збереження робочих місць, гідну заробітну плату та недопущення її заборгованості, безпечні умови праці для збереження здоров’я, розширення соціальних гарантій та визначення конкретного механізму їх реалізації. Такий колдоговір − основа соціального захисту працівників, цей документ дисциплінує та згуртовує трудовий колектив, підвищує відповідальність адміністрації підприємства, мотивує працювати якісно і продуктивно.
Колективні договори обов’язково мають відповідати нормам трудового законодавства України, а також положенням Генеральної угоди на 2016-2017 роки, галузевих угод, територіальної угоди з регулювання соціально-економічних питань.
На даний час,  у зв’язку із змінами у трудовому законодавстві виникла потреба перегляду домовленостей між колективом та адміністрацією. Це обумовлено новою методологією обчислення заробітної плати. Хоча на сьогодні мінімальна заробітна плата не встановлюється за некваліфіковану працю, системами оплати праці є тарифна та інші, які формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників.
Тарифна система є основою для формування та диференціації розмірів заробітної плати. Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року – 1600 гривень. Тарифна ставка (оклад) встановлюється залежно від складності виконуваної роботи та кваліфікації працівника. Конкретна система оплати праці (крім бюджетних установ) встановлюється або в колективному договорі або наказом керівника (якщо колдоговір не укладався) за погодженням з профспілковим комітетом або представником трудового колективу (за відсутності профспілки). Тож, якщо у колдоговорах чи інших угодах є прив’язка саме до мінімальної зарплати, тонеобхіднотерміновоїх переукласти,абовнести зміни з прив’язкою тарифної сітки до прожиткового мінімуму.
З приводу нараховування заробітної плати за відпрацьований неповний робочий день (місяць) необхідно, щобзаробітна плата в розмірі не нижче ніж 3200 грн.  буланарахована всім, хто відпрацював норму робочого часу, незалежно від системи оплати праці (погодинна, відрядна, бригадна тощо).
Доплати, які не враховуються при забезпеченні мінімального розміру зарплати:
 - доплати за роботу в несприятливих умовах та підвищеного ризику для здоров’я,
-  за роботу в нічний та надурочний час,
- за роз’їзний характер робіт,
-  премії до святкових і ювілейних дат.
У разі якщо працівнику встановлені доплати за роботу у шкідливих умовах, ці доплати мають надаватися понад розмір мінімальної заробітної плати (3200 гривень).
 
Всі новини