Стан економічного розвитку району за січень-червень 2017 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Обсяг реалізованої промислової  продукції у відпускних цінах підприємств за січень – квітень 2017 року склав 122775,3 тис.грн., проти 88888,1тис.грн. у відповідному періоді минулого року, темп росту –   138,1% .
Обсяг  реалізованої промислової  продукціїна одну особу  - 3666,4 грн. проти 2625,4 грн. у відповідному періоді минулого року, темп росту – 139,7%.
 
ІНВЕСТИЦІЇ
За січень-березень 2017 року освоєно 40393 тис. грн. капітальних інвестицій, проти 11574 тис. грн. у відповідному періоді 2016 року, темп росту  349,0%
За січень – березень 2017 року введено в експлуатацію 598 м.кв житла проти 789 м.кв. у відповідному періоді 2016 року, темп росту 75,8%.  
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій спрямованих в економіку району станом на 01.04.2017 року становить 2631,5 тис.дол.США, темп зростання обсягу до обсягів на початок року склав- 100,1 %.
 
ТОРГІВЛЯ
За  січень – березень 2017  року  обсяг  роздрібного товарообігу ( з урахуванням  міжрайонного обміну)  підприємств – юридичних осіб склав 10660,7 тис. грн., проти  9425,2 тис. грн. у січні – березні 2016 року. Темп зростання  обсягу роздрібного товарообороту становить 113,1%.
Споживчі ціни уВінницькій області у червні 2017 року  порівняно  до травня 2017 року підвищились на 1,9%, по Україні – на  1,6%.
 
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ
Протягом січня-березня   2017 року обсяг реалізованих платних послуг склав 7729,1 тис.грн. проти 2531,6 тис. грн. у січні-березні  2016 року.  Темп зростання обсягу реалізованих послуг   у звітному періоді   у фактичних цінах склав – 305,3%.    
Обсягреалізованих послугоплачених населенням у звітному періоді склав 595,1 тис. грн. проти 360,9 тис грн. у січні-березні  2016 року, темп росту – 164,9%
 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Середньомісячна заробітна плата за січень – березень 2017 року в цілому по району склала 5049 грн. що становить 95,1 % до середньомісячної заробітної плати по області (по області 5312 грн.) проти 3193 грн. у відповідному періоді 2016 року. Темп росту номінальної заробітної плати склав 158,1%.
Середньооблікова кількість штатних працівників за січень – березень  2017 року склала 4685 чол., проти 4898чол. у відповідному періоді 2016 року, що становить 95,7%.
 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Зовнішньоекономічну діяльність в районі у січні-квітні 2017 року здійснював один суб’єкт господарювання. Обсяг експорту склав 3311,4 тис.дол. США., темп росту 2543,4%., обсяг імпорту- 152,7 тис. дол США.Сальдо зовнішньоекономічного обороту по району склало 3158,8 тис.дол.США, проти  130,2 тис. дол.США у відповідному періоді  2016 року, темп росту 2426,1%.
 
ТРАНСПОРТ
За січень-травень 2017 року пасажирські перевезення автомобільним транспортом по району склали 251,3 тис.пас.,  темп росту –81,4%,  пасажирооборот  - 10,8 млн.пас.км.,  темп росту – 113,5%.
За січень-травень 2017 року вантажні перевезення автомобільним транспортом по району склали 7,5  тис.т.,  темп росту – 59,5 %, вантажооборот  - 1,6 млн.т.км., темп росту – 75,3%.
                          
РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
На звітну дату в районі зареєстровано 1208 суб’єктів малого та середнього підприємництва, а саме 1063 фізичних осіб – підприємців та 145 юридичних особи (141 підприємств належать до малих та 4 підприємств до середніх).  
Протягом січня-червня  2017 року зареєстровано 155 фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності,  2 юридичних особи - суб’єктів підприємницької діяльності, знято з державної реєстрації 214 фізичних особи – суб’єктів підприємницької діяльності та 1 – юридична особа.
 
ОПЛАТА ЗА  ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
За січень-травень  2017 року населенню нараховано до сплати  за житлово-комунальні послуги кошти в сумі 32537,0 тис. грн., сплачено населенням за відповідний період 16410,6тис.грн. Рівень оплати населенням житлово – комунальних послуг склав в цілому 50,4%.
 
 
Начальник управління
економіки райдержадміністрації  В.Бойко
Всі новини