Актуальні проблеми захисту прав та інтересів дітей в районі

З метою захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, розв’язання проблем дитячої бездоглядності і безпритульності служба у справах дітей працювала над втіленням у життя законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанов Кабінету Міністрів від 24.09.08 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» зі змінами від 22 жовтня 2014 р., та від 08.10.08 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», інших законодавчих актів.
В районі проводиться системна робота щодо захисту прав та інтересів дітей, насамперед, дітей соціально вразливих категорій.
В результаті роботи, спрямованої на збереження дитині біологічної родини, зменшилась кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, в районі  до загальної кількості дітей цієї категорії. 
В Томашпільському районі забезпечується виконання вимог чинного законодавства України щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, організації роботи із запобігання дитячої бездоглядності, забезпечення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання. 
З метою зміцнення системи захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виконання Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, а також  попередження соціального сирітства в умовах децентралізації влади, слід відмітити наступне.
В інтернатних закладах області виховуються 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, місцем походження яких є Томашпільський район, з них 2 дітей в Вінницькому будинку дитини, 2 дітей в Тульчинському будинку дитини, 1 дитина в Ситковецькій  спеціалізованій школі-інтернаті.  Батьки цих дітей позбавлені батьківських прав. Службою у справах дітей райдержадміністрації проводиться робота по влаштуванню дітей  сімейних форм виховання.
Крім даної  категорії, в інтернатних закладах області виховуються діти, влаштовані за заявами батьків. Проблема виникає в тому, що при живих батьках  та таких, які не позбавлені батьківських прав, діти виховуються поза сімейним оточенням. Окремі батьки періодично або зрідка навідують свою дитину в закладі, можливо на канікули та святкові дні забирають дитину додому, проте є інша категорія сімей, які забули про своїх дітей або їх їхня поведінка та спосіб життя перешкоджають поверненню дітей в сім’ю. 
В умовах реформування системи інституційного догляду та виховання дітей потрібно вирішити питання дітей , які за заявами батьків виховуються в закладах. Службою у справах дітей райдержадміністрації були надіслані листи на всі сільські та селищні ради району із зазначенням дітей, які виховуються в інтернатних закладах, з метою проведення відповідної роботи з батьками на предмет повернення дітей в сім’ю, а у разі неможливості такого повернення, вирішення питання про подальше позбавлення батьківських прав таких батьків та вирішення подальшої долі таких дітей.  
Протягом поточного періоду 2018 року службою у справах дітей Томашпільської райдержадміністрації проводилась  робота щодо активізації національного усиновлення, розвитку опіки, піклування як базової форми виховання, влаштування дітей в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, соціального захисту дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, бездоглядних та безпритульних дітей, профілактики соціального сирітства, збереження біологічних родин для дітей.
На первинному обліку служби, станом на 01.06.2018 року, перебуває 73 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких: 66 дітей охоплені сімейними формами виховання, решта 5 дітей виховуються в державних закладах інтернатного  типу, 2 дітей навчаються в коледжах м. Вінниці.  Фактично в районі проживають 83 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 57 дітей перебувають під опікою та піклуванням громадян району, 13 дітей в 6 прийомних сім’ях, 13 дітей в 2 дитячих будинках сімейного типу. Протягом  поточного 2018 року, 3  дітям було надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, які влаштовані під опіку та піклування родичів. В цьому ж році 1 дитину усиновлено громадянами району. 
 Службою у справах дітей забезпечується представництво інтересів неповнолітніх в судових засіданнях. Протягом 2017 року, працівниками служби прийнято участь у 57 судових  засіданнях,  в поточному 2018 році  в 15 судових засіданнях. 
Однією із форм реалізації державної політики з охорони дитинства в районі є діяльність Комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації.
Протягом 2017 року проведено 15 засідань Комісії, на яких було розглянуто 75 питань соціального захисту дітей, серед них: встановлення опіки та піклування над дітьми, надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, відчуження майна дітей, розгляд та затвердження індивідуальних планів, побачення одного з батьків з дитиною, визначення місця проживання дитини біля одного з батьків, повернення дітей в біологічну сім’ю,  влаштування дітей в Будинок дитини, інші. В 2018 році проведено 7 засідань комісії на яких розглянуто 32 питань, що стосуються дітей.
З метою попередження випадків залишення дітей в умовах, небезпечних для їх здоров’я та життя, зокрема виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, службою у справах дітей із залученням органів та структур, дотичних до питань захисту прав дитинства, протягом 2018 року проведено   профілактичні заходи, під час яких виявлено  сім’ї з дітьми, які потребували  втручання у вирішення  проблем з дітьми.. 
  Так, за результатами обстеження умов проживання та виховання дітей у 2018 році, 3 дітей, з них 2 дітей ромської національності та 1 новонароджену дитину влаштовано до Тульчинського будинку дитини, 2 дітей також ромської національності до Могилів-Подільського санаторію, 1 дитину в Маньковецький санаторій Барського району, 5 дітей в Заболотненський санаторій Крижопільського району. 
До основних проблемних питань можна віднести питання забезпечення дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, соціальним впорядкованим, безкоштовним житлом. З вересня 2017 року діє районна Програма із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на 2017-2020 роки». Станом на 01.06.2018 року на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебувають 73 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 1 дитина має житло на праві власності, 51 дітей  на праві користування, 21 дітей житла не мають.
15.11.2017 року постановою Кабінету Міністрів України № 877 затверджено Порядок та умови надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації.  Створено районну комісію для розгляду та прийняття рішення із зазначених питань. 
В цьому 2018 році кошти цієї субвенції здебільшого плануються спрямувати на придбання житлових будинків для дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків та на придбання  житла для дітей-сиріт та осіб з їх числа.  Кандидатів на створення нових  дитячих будинків сімейного типу в районі немає, 1 особа із числа дітей –сиріт, що перебуває на квартирному обліку, проте  в даний час знаходиться на лікуванні в психо-неврологічному санаторії. 
                     
Діяльність служби у справах дітей Томашпільської райдержадміністрації у 2018 році спрямована на виконання наступних завдань та заходів:
 
1. Систематичне планове проведення координаційної роботи щодо своєчасного виявлення і обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та  здійснення заходів соціального захисту прав та законних інтересів дітей з метою профілактики соціального сирітства та недопущення вилучення дітей з сім’ї.
 
2. Забезпечення влаштування дітей, які набули правового статусу, до сімейних  форм виховання (усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу). 
 
3. Контроль за станом утримання та виховання дітей, які проживають в      сім'ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та в сім’ях, де батьки не виконують батьківських обов’язків.
 
4. Покращення матеріально-технічного забезпечення для роботи в БД   ЄІАС «Діти». Забезпечення якісного, своєчасного та достовірного внесення інформації до електронної  бази даних на дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей.  Завершення підготовки по введенню в промислову версію БД ЄІАС «Діти».
 
 5.Оптимізація та удосконалення профілактичної роботи щодо попередження    правопорушень та злочинів у дитячому середовищі, особливо серед     учнівської молоді.
 
Начальник служби  
у справах дітей райдержадміністрації  Оксана Ярош                      
 
Всі новини