Надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини

Уряд затвердив план заходів з реалізації у 2019 - 2021 роках пілотного проекту щодо створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини. Розпорядження № 350-р про його затвердження було прийнято на урядовому засіданні 22 травня 2019 року.
Чисельність пілотних областей розширилась з чотирьох, в яких вже здійснюється надання послуги раннього втручання, до десяти. До числа пілотних увійшли Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська і Харківська області.
Метою цього пілотного проекту є створення та розбудова системи надання послуги раннього втручання для дітей з обмеженням життєдіяльності або ризиком виникнення таких обмежень та їх сімей, підвищення якості надання послуги раннього втручання, зменшення рівня інвалідизації дітей в Україні та запобігання їх інституціалізації в ранньому віці.
 
Створення системи раннього втручання - актуальна складова реформування системи охорони здоров'я, що має на меті посилити первинну ланку медичної допомоги. Вона покликана покращити доступ до комплексних, тривалих у часі послуг дітям раннього віку з порушеннями психофізичного розвитку, ризиком їх виникнення та родинам, що виховують таких дітей.
Утворення служб раннього втручання у найближчій перспективі сприятиме зміцненню сімей, які виховують дітей з особливими потребами, запобіганню реінтеграції дітей, проведенню планомірних превентивних заходів для запобігання дитячій інвалідності. У довгостроковій перспективі така діяльність дозволить максимально соціально включити дитину з особливими потребами та її родину до суспільного життя, знизити витрати на спеціальну освіту і догляд. 
Послуга раннього втручання у дітей - комплексна послуга, яка покликана об'єднати різногалузеву "розпорошену" допомогу (медичну, медико-реабілітаційну, психологічну, психотерапевтичну, логопедичну, соціальну) в єдину організаційну систему, що дозволяє чітко виділяти різноманітні найболючіші моменти щоденної життєдіяльності дитини та сім'ї, визначати і надавати необхідну обґрунтовану допомогу. Створення в Україні такої системи започаткує об'єднання закладів, які зможуть проводити оцінку раннього розвитку дитини та надавати відповідні послуги. 
Раннє втручання спрямоване не тільки на реабілітацію, а й на попередження порушень. Ця послуга передбачена не тільки для дітей із довгостроковими порушеннями, а й для дітей груп ризику.
 
 
 
 
Всі новини