Чи потрібно роботодавцю проводити атестацію робочих місць за умовами праці, якщо робітники працюють на орендованому у іншого підприємства обладнанні?

Пунктом 1 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 року № 442 визначено:
«Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому».
Тобто, атестація робочих місць за умовами праці проводиться роботодавцем у випадку, коли використовуваний роботодавцем технологічний процес, використовуване роботодавцем обладнання, використовувані роботодавцем сировина та матеріали (незалежно у власності кого вони знаходяться) є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів та можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників.
Організацію атестації робочих місць розпочинають з видання роботодавцем відповідного наказу, в якому визначається мета та завдання атестації, затверджено склад атестаційної комісії, встановлені графіки та терміни проведення атестації робочих місць тощо.
Атестацію робочих місць проводить атестаційна комісія, яка створюється на підприємстві згідно із наказом керівника підприємства, в якому визначаються її склад та повноваження. Здебільшого до складу атестаційної комісії включають головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці та заробітної плати, охорони праці, медичних працівників підприємства, а також уповноваженого представника виборного органу первинної профспілкової організації (або уповноважену найманими працівниками особу), що є обов’язковою вимогою законодавства. 
Атестація проводиться у строки, визначені колективним договором, але не рідше ніж 1 раз на 5 років. При визначенні термінів та складанні графіка проведення чергової атестації слід пам’ятати, що атестація має бути завершена до закінчення періоду дії попередньої атестації.
Водночас існують випадки, у яких слід проводити атестацію робочих місць у позачерговому порядку (як атестацію окремого робочого місця, так і декількох). Зокрема, коли докорінно змінились умови і характер праці, атестація на підприємстві проводиться з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу чи органу Держпраці.
Що розуміти під докорінною зміною умов і характеру праці?
Така зміна виникає за таких умов:
- реконструкція виробничого об’єкта;
- зміна або модернізація виробничого обладнання;
 - заміна сировини і матеріалів;
 - зміна технологічного процесу та засобів колективного захисту, у т.ч. при поліпшенні умов праці у зв’язку з впровадженям нової техніки, технологій, застосування нових видів сировини і матеріалів;
 - створення нових робочих місць;
 - внесення змін і доповнень до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах та щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, скорочену тривалість робочого тижня.
Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства.
 
Завідувач сектору праці та соціально-трудових
відносин управління праці та соціального захисту
населення районної державної адміністрації
                                                               
Валентина Колеснік
Всі новини