Відділ статистики у Томашпільському районі інформує:

 
Згідно  даних Державного статистичного спостереження   форми № 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай  2017року. В сільськогосподарських  підприємствах всіх  організаційно-правових формах  господарювання посівна площа під урожай 2017року становить 41450,10 га, що на 405,04га менше ніж минулого  року.
В 2017 році склалася така структура посівних площ. Зернові та зернобобові посіяні на площі 23027,93 га, що на  1864,45 га менше ніж минулого року ( в минулому році було посіяно 24892,38 га зернових та зернобобових). В порівнянні з минулим роком збільшились площі під кукурудзою на зерно на 2500,57 га,зерновими та зернобобовими на 569,77 га,  але зменшились площі посівів під озимою пшеницею на 3131,91 га менше,  озимим ячменем на 511,73 га, пшениця яра на 277,30 га, ячменем ярим на 199,35 га.
Технічні культури посіяні на площі 15748,05 га, що на 1251,02 га більше ніж на відповідну дату минулого року. Збільшились посіви цукрового буряка в порівнянні з минулим роком на 742,08 га, сої більше на 1530,57 га,  цього року була посіяна гірчиця на площі 96,10га, в минулому році не було, але зменшились площі посівів в порівнянні з минулим роком соняшнику на 750,42 га,  ріпаку  озимому на 367,31 га менше.    
Кормові культури під урожай 2017 року посіяні  на площі 2638,32 , що на  209,59 га більше  минулого року.
Овоче – баштанні культури посаджені на площі  35,8 га, що на 1,2 га менше минулого року.
 Якщо порівняти   2017  рік з  посівною площею 2007 року, загальна посівна площа зменшилась на 2312,90га, або на 5,3 відсотки менша посівна цього року ніж 10 років назад. Також змінилась структура посівів, так в структурі посівних площ під посівами в 2017 році  зернових та зернобобових    на 5,5 відсотків більше, або на 1196,93 га, картопля та овоче-баштанні культури збільшились у 1,6 рази, або на 13,8 га, але зменшились площі під технічними культурами на 2,5 відсотків, або на 400,95га, кормовими культурами засіяно  майже у 2 рази менше ніж в 2007 році, або на  3122,68 га менше.
 
Начальник відділу  статистики у
Томашпільському районі                                        В.Ю.Тименюк
 га
 
      Р        О           К             И
2017
2016
+,-2017р. до 2016
Вся  посівна  площа,
в тому  числі
   41450,10
   41855,14
                               -405,04
Зернові  всього
23027,93
24892,38
-1864,45
з них  озимі  зернові
11813,69
15457,33
-3643,64
в  тому  числі  озима пшениця             
11021,12
14153,03
-3131,91
озимий ячмінь
792,57
1304,30
-511,73
ярі  зернові  і  зернобобові
11214,24
9435,05
+1779,19
кукурудза  на  зерно
9368,09
6867,52
+2500,57
зернобобові (горох)
730,14
160,37
+569,77
ячмінь
407,31
606,66
-199,35
пшениця яра
708,70
986,00
-277,30
сорго на зерно
    -
814,50
-814,50
Технічні  культури  всього
15748,05
14497,03
+1251,02
в  тому  числі  цукровий  буряк
5304,86
4562,78
+742,08
соняшник
5735,52
6485,94
-750,42
соя
3959,98
2429,41
+1530,57
озимий ріпак
651,59
1018,90
-367,31
гірчиця
96,10
     -
+96,10
Овоче - баштанні      всього
35,80
37,00
-1,20
овочі
35,30
34,00
+1,30
баштанні
0,50
3,00
-2,50
Кормові  культури   всього
2638,32
2428,73
+209,59
в  тому  числі однорічні  трави
153,59
83,85
+69,74
Укісна  площа баг.трав.
1408,59
1257,07
+151,52
Кукурудза на  силос  та зел. корм, га
1076,14
1087,81
-11,67

 

Всі новини