Про порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій

Постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 року №268 затверджено Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 11 квітня 2018 року № 301).
 
Відповідно до затвердженого Порядку, право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка під час здійснення антитерористичної операції не досягла 18 років (повноліття), які внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:
- отримали поранення контузію, каліцтво;
- зазнали фізичного, сексуального насильства;
- були викрадені або незаконно вивезені за межі України;
- долучалися до участі в діях воєнізованих або збройних формувань;
- незаконно утримувалися, в тому числі в полоні;
- зазнали психологічного насильства.
 
Статус надається органом опіки та піклування, за місцем реєстрації проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи.
 
Для надання статусу законний представник дитини або, у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба,прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха, подають до служби у справах дітей заяву про надання статусу, згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» і засвідчені в установленому порядку копії таких документів: 
1. Свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини.
2. Документа, що посвідчує особу заявника.
3. Документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини або родинні стосунки між дитиною та заявником.
4. Довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи.
 
За обставин, передбачених у п.1 (отримання поранення, контузії, каліцтва) – виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах, визначених МОЗ, із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров’я, отриманих в період здійснення антитерористичної операції.

За обставин, передбачених у пунктах 2-5 пункту вищезазаначеного Порядку:
- заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (незалежно від результатів досудового розслідування) за зазначеною заявою про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів;
- висновок експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
- за обставин, передбачених у пункті 6 (психологічне насильство) – висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений центром соціальних служб, для сім’ї, дітей та молоді.

Дитина, якій виповнилося 14 років, має право самостійно звернутися до служби у справах дітей та подати документи.

Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу за результатами розгляду комісії з питань захисту прав дитини документів, зазначених вище.

Детальну інформацію можна отримати, звернувшись до служби у справах дітей районної державної адміністрації за адресою: смт Томашпіль, пл. Тараса Шевченка, 4, каб. 8, тел. (04348)2-23-45.

 

Всі новини