Діяльність Інклюзивно – ресурсного центру

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про Інклюзивно – ресурсний центр», рішенням 27 сесії Томашпільської районної ради 7 скликання від 21 червня 2018 року було створено Комунальну установу «Інклюзивно - ресурсний центр» Томашпільської районної ради Вінницької області.
Засновником Центру є Томашпільська районна рада. Установа підпорядковується Засновнику та відділу освіти Томашпільської районної державної адміністрації.
Засновник здійснює фінансування комунального закладу, його матерільно – технічного забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування. 
Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, актами уповноваженого органу управління та іншими нормативно правовими актами і Статутом.
Місце знаходження: вул І. Гаврилюка 21,  смт. Томашпіль Томашпільський район Вінницька область. 
      Центр є юридичною особою, має печатку і штамп, бланки встановленого зразка, може мати самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства. Центр  є неприбутковою  установою та не має на меті отримання доходів, створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого - педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого – педагогічних , корекційно – розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу (крім вихованців дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти, навчально – реабілітаційних центрів).
Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності Центру є:
1) проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичними психологами інклюзивно-ресурсного центру), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини;
2) надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги;
3) участь педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік;
4) ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі за згодою їх батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;
5) ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами за їх згодою;
6) надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання;
7) надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям;
8) консультування батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів;
9) надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;
10) моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються;
11) організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;
12) взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів;
13) підготовка звітної інформації про результати діяльності інклюзивно-ресурсного центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою, а також аналітичної інформації для відповідного центру підтримки інклюзивної освіти.
З  12.10.2018 року очолила установу на посаді директора Рильська Ганна Миколаївна (вища освіта, напрям підготовки «Корекційна освіта (Логопедія)» професійна кваліфікація Дефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку). За результатами конкурсів призначено спеціалістів: практичного психолога Волос Людмилу Юріївну  (вища освіта за спеціальністю «Психологія»); вчителя-дефектолога Поповську Ілону Валентинівну (вища освіта, напрям підготовки «Корекційна освіта (Логопедія)» професійна кваліфікація Дефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку); вчителя – реабілітолога  Васильківську Аллу Вікторівну (вища освіта за спеціальністю «Фізична реабілітація» викладач фізичної культури і спорту); Чурей Людмилу Анатоліївну  (вища освіта за спеціальністю «Психологія»). З 13.03.2020 року оголошено конкурс на заміщення  вакантної  посади вчителя – логопеда.
20 березня 2019 року Департаментом освіти і науки Вінницької області передано комплект сучасних методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами назагальну суму 140 150 грн.
Практичний психолог Волос Л.Ю. пройшла додаткові курси підвищення кваліфікації,  успішно склала іспит та  отримала сертифікат фахівця з правом використання відповідних методик  у своїй  практичній діяльності, а саме:
1. CASD  - методика для вивчення розладів аутистичного спектру.
2. Conners – 3 методика для діагностики синдрому /розладу дефіциту уваги та гіперактивності. 
3. Leiter-3 методика для  тестування невербального інтелекту і когнітивних здібностей.
4. WISC – IV методика для тестування  вербального інтелекту і когнітивних здібностей.
5. PEP - 3  методика для тестування психоосвітнього профілю.
Для забезпечення належного функціонування КУ «Інклюзивно – ресурного центру» Томашпільської районної ради Вінницької області було проведено капітальний ремонт внутрішнього приміщення на загальну суму 812 190грн. з них :
447 570,00 грн. - кошти місцевого бюджету;
354 000,00 грн. - кошти субвенції на соціально – економічний розвиток;
10 620, 00 грн. - співфінансування з місцевого бюджету.
На закупівлю обладнання для ІРЦ, оснащення кімнат у 2018 році було виділено 180 700 грн.  державної субвенції, у 2019 році -  41 266 грн. Всі кошти вчасно та в повному обсязі використано. 
 
 
Всі новини