Сезонні трудові договори

 
Вид трудового договору, термін його дії та форма обираються роботодавцем залежно від категорії працівників, з якими цей договір укладається, а також характеру та змісту виконуваних ними робіт. Статтею  7 КЗпПУ передбачено, що особливості регулювання праці сезонних працівників установлюються законодавством.
Список  сезонних робіт і сезонних галузей затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28березня 1997 року №278 (далі Список).
Сезонний трудовий договір є різновидсм строкового трудового договору. Він укладається на строк, що не перевищує тривалості сезону. У свою чергу, тривалість сезону не може перевищувати шести місяців. Отже, сезонними вважаються лише ті роботи, що характеризуються  двома ознаками :
  1.містяться в спеціальному Списку
  2. тривалість яких перевищує шести місяців.
Не вважатиметься сезонною робота, тривалість якої перевищує шести місяців, але вона не включена до спеціального Списку, або навпаки включена до Списку, але триває понад шість місяців.
При укладенні сезонного трудового договору працівник має бути про це попереджений. У наказі про прийняття на роботу слід зазначити про сезонний характер трудового договору (ст.3 Указу №310). Порушення цієї вимоги означає, що трудовий договір укладено на невизначений строк. На працівників, зайнятих на сезонних роботах, поширюється дія законодавства України про працю з винятками, установленими Указом № 310. 
 
Головний державнитй інспектор управління Держпраці у Вінницькій області
 Г. О. Куровська
Всі новини