Районна робоча група з підготовки та відзначення в районі Дня охорони праці інформує:

Районна робоча група з підготовки та відзначення в районі Дня охорони праці інформує, що за даними  управління Держпраці у Вінницькій області на підприємствах області за два місяці 2017 року травмовано 28 працівників з них 3 з смертель¬ним наслідком.
Також, звертаємо Вашу увагу на нещасні випадки які стались при вико-нанні лісосічних робіт в установах, які не здійснюють свою діяльність у сфері лісового господарства.
Так, 15.02.2017 року начальник відділу підсобного сільського господарства Вінницької обласної психіатричної лікарні №2 Юрченко О.О. під час зва лювання дерева ясен на території підсобного господарства, отримав сполучну травму тіла, закриту травму грудної клітини, обширний перелом ребер, внаслідок падіння дерева на нього.
Комісією із спеціального розслідування були встановлені основні причи¬ни настання нещасного випадку:
1. Порушення вимог безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки (лісосічних робіт) - виконання робіт підвищеної небезпеки без отримання Вінницькою обласною психіатричною лікарнею №2 у встановленому порядку дозволу на виконання цих робіт
2. Незадовільна організація навчання безпечним прийомам праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки (лісосічних робіт) - виконання робіт по звалюванню дерева бензиномоторною пилкою працівником без необхідної професійної підготовки, організації проведення спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
3. Неналежне виконання своїх посадових обов'язків - виконання робіт по звалюванню дерева бензиномоторною пилкою з недотриманням вимог нормативно - правових актів з питань охорони праці.
22.02.2017 року робітник з благоустрою Балківської сільської ради Кома- рчук М.І. під час звалювання дерева на території Балківського НВК «ДНЗ - ЗОШІ-ІІ ст.» отримав травму, внаслідок падіння дерева йому на ногу.
Комісією з розслідування були встановлені основні причини настання нещасного випадку:
1.Неналежне здійснення організаційного та технологічного керівництва 
лісосічними роботами.
2. Допуск до роботи з підвищеної небезпекою (лісосічних робіт) працівника, який не пройшов спеціального навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
3. Порушення вимог Інструкції з охорони праці №3 «При виконанні лісосічних робіт бензомоторною пилкою».
Також, 10.02.2017 року підсобний робітник ТОВ «Термінус» Пушкар О. С. під час розвантаження заготовок з кузова автомобіля МАЙ 8.163, обладнано¬го гідравлічним бортом «BARCargolift» в склад матеріалів та напівфабрикатів, отримав травму лівої ноги внаслідок падіння піддона з заготовками.
Комісією із спеціального розслідування були встановлені основні причи¬ни настання нещасного випадку:
1. Порушення вимог безпеки під час розвантажувальних робіт - самовільне втручання в органи керування гідравлічним бортом автомобіля МАЙ 8.163 без права на керування ним.
2. Допуск сторонньої особи до органів керування гідравлічним бортом автомобіля МАЙ 8.163.
3. Перебування працівника, під час розвантажувальних робіт, у зоні можливого падіння вантажу.
Враховуючи вище викладене та з метою попередження виникнення неща-сних випадків під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та вантажно - розвантажувальних робіт, районна робоча група з підготовки та відзначення в районі Дня охорони праці нагадує керівникам підприємств, установ , організацій про їх персональну відповідальність за безумовне виконання Закону України «Про охорону праці» і рекомендує їм :
- забезпечити розгляд інформації на виробничих оперативних нарадах;
- не допускати виконання робіт підвищеної небезпеки без отримання дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- забезпечити з боку посадових осіб підприємства здійснення систематичного контролю за дотриманням працівниками вимог інструкцій з охорони праці. Не допускати до виконання робіт працівників, які не пройшли в установленому порядку навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці;
- розробити комплексні заходи профілактики травматизму на виробництві і додати їх до колективного договору;
- здійснювати аналіз стану охорони праці та промислової безпеки на підприємстві за участю профспілкових організацій, або осіб, уповноважених найманими працівниками з питань охорони праці.
 
Районна робоча група з підготовки та відзначення в районі Дня охорони праці
 
Всі новини