ПОДАТКОВА ПОВІДОМЛЯЄ:

ДО  УВАГИ  ФЕРМЕРІВ 
 
Законом України від 03.10.2017 № 2148-VIІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», внесено зміни до Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» .
Згідно із внесеними змінами, з 01.01.2018 члени фермерського господарствавиключені із переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
З1 січня 2018 року, згідно зпунктом5¹ частини першої статті 4 Закону № 2464, членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, визначено платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Члени фермерського господарства, вичерпний перелік яких визначено частиною третьою статті 3 Закону України від 19 червня 2003 року №973 «Про фермерське господарство», з 01.01.2018  зобов’язані стати на облік в органах ДФС, як платники єдиного внеску.
Взяття на облік членів фермерських господарствздійснюється контролюючим органом за місцезнаходженням чи місцем проживання у день отримання від них заяви про взяття на облік платника єдиного внеску.
При цьому, у разі ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік платниками єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону №755, накладається штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (пункт 1 частини одинадцятої статті 25 Закону №2464)
Для взяття на облік платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування членам фермерських господарств необхідно подати до контролюючого органу за місцем проживання заяву про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ згідно з додатком 1 до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників, який затверджено наказом МФУвід 24.11.2014 № 1162.  У Заяві члену фермерського господарства необхідно обов’язково зазначити додаткову інформацію: податковий номер та найменування фермерського господарства, членом якого він є. Така Заява повинна бути додатково підписана Головою фермерського господарства.
Платники єдиного внеску, зазначені зокрема у  пункті 5¹ частини першої статті 4 Закону № 2464,зобов’язані сплачувати за себе єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачують єдиний внесок(абзац третій частини восьмої статті 9 Закону №2464).
Такі платники можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансового платежу в розмірі, якій самостійно визначили.
Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника(частина двадцята статті 9 Закону №2464), сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом №2464.                                                       
За порушеннязаконодавства про єдиний внесок, зокрема, за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску передбачено фінансову відповідальність, а саме:
за несвоєчасну сплату(несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20 відсотків своєчасно несплачених сум (пункт 2 частини одинадцятої статті 25 Закону №2464);
згідно з частинами десятою та тринадцятою статті 25 Закону №2464 на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Нарахування пені, передбаченої Законом №2464, починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня фактичної сплати (перерахування) включно.
 
 
 
Терміни сплати ЄСВ підприємцями- фізособами
 
Верховна Рада 03 жовтня 2017 року, прийняла в цілому Закон №2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», згідно якого внесено зміни і до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».Усі запроваджені зміни щодо розміру та обчислення ЄСВ набрали чинності з 01.01.2018 року.
Відповідно до внесених змінпідприємці на загальній системі оподаткуванняпідлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Для фізичних осіб – підприємців, які застосовують загальну систему оподаткування; осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або осіб, які проводять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності; членів фермерського господарства встановлено нові строки сплати єдиного внеску. Зазначені особи зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується такий внесок.Виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, яка з 01.01.2018 року складає 3723 грн., для осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, місячний розмір єдиного соціального внеску буде складати 819,06 гривень. Відповідно розмір поквартальної сплати становитиме  2457,18 гривень (819,06 х 3). У 2017 році дана категорія платників внески сплачувала - один раз на рік.
Фізичні особи підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування, сплачують ЄСВ щокварталу.Сума єдиного внеску для таких платників єдиного податку не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (22 відсотки від мінімальної заробітної плати) та не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску (п'ятнадцять розмірів мінімальної заробітної плати). При цьому, такі платники єдиного податку визначають базу нарахування єдиного внеску самостійно.
Всі новини