Аналіз виконання плану по доходах загального фонду зведеного бюджету Томашпільського району

 

 

Код  Назва   Уточнений план на звітний період Фактичні надходження % виконання
10000000 Податкові надходження   51356047 62769211 122,2
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   31814443 38060267 119,6
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 31733418 37971089 119,7
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 22311231 24618973 110,3
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 282900 482976 170,7
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 8896487 12627622 141,9
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 153700 200215 130,3
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 89100 41302 46,4
11020000 Податок на прибуток підприємств   81025 89178 110,1
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  81025 89178 110,1
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 24165 21883 90,6
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 24165 21883 90,6
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 24165 21883 90,6
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   2149700 2954615 137,4
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 2149700 2954615 137,4
16000000 Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів    17  
16010000 Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року    17  
16010200 Комунальний податок     17  
18000000 Місцеві податки 17367738 21732429 125,1
18010000 Податок на майно 9864480 11593766 117,5
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 2305 2720 118,0
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 33400 53128 159,1
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 12150 42421 349,1
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 80702 204629 253,6
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   703003 623957 88,8
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   7772418 8929135 114,9
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   369649 551501 149,2
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   890853 1180025 132,5
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб      
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб   6250  
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року   -7704  
18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року   -7704  
18050000 Єдиний податок   7503259 10146366 135,2
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1070672 784498 73,3
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  2438253 3021116 123,9
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 3994334 6340753 158,7
20000000 Неподаткові надходження   354394 781422 220,5
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   18120 23090 127,4
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 14930 20495 137,3
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 14930 20495 137,3
21080000 Інші надходження   3190 2595 81,3
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  3190 2595 81,3
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  332899 715345 214,9
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 165000 547039 331,5
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань   14447  
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 165000 219775 133,2
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень   304429  
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією   8387  
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   64602 78904 122,1
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  64602 78904 122,1
22090000 Державне мито   103297 89402 86,5
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   98573 84364 85,6
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   4724 5038 106,6
24000000 Інші неподаткові надходження   3375 42987 1273,7
24060000 Інші надходження   3375 42987 1273,7
24060300 Інші надходження   3375 42987 1273,7
30000000 Доходи від операцій з капіталом   5650 6174 109,3
31000000 Надходження від продажу основного капіталу   5650 6174 109,3
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   5650 6174 109,3
40000000 Офіційні трансферти   158139739 158375873 100,1
41000000 Від органів державного управління   158139739 158375873 100,1
41020000 Дотації   3884000 4635633 119,4
41020100 Базова дотація 3884000 3766333 97,0
41020600 Стабілізаційна дотація   869300  
41030000 Субвенції   154255739 153740240 99,7
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 40242245 40242245 100,0
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот   35988928 35838598 99,6
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  1390605 1390605 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 37467500 38501000 102,8
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 18808300 18808300 100,0
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1754000 1754000 100,0
41035000 Інші субвенції  16564561 14982448 90,4
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"  1576300 1223073 77,6
41036100 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов   536672  
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 463300 463300 100,0
Всього (без урахування трансфертів)   51716091 63556806 122,9
Всього   209855830 221932680 105,8

 

 
Всі новини