Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації інформує:
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року №207 внесено зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 26.10.2011 № 1107, зокрема:
-    зменшено перелік видів робіт підвищеної небезпеки (до 6 позицій) та перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (до 4 позицій), виконання/експлуатація яких здійснюється на підставі дозволу,
-  а також збільшено перелік видів робіт підвищеної небезпеки  та перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, які виконуються/експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці дає право виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки. Переліки таких робіт та машин, механізмів, устатковання наведено у додатках 6 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 26.10.2011 № 1107.
Також Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 207 встановлено, що дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, видані до набрання чинності цією постановою, є дійсними до закінчення строку їх дії.
Підприємства та організації усіх форм власності, у тому числі Фізичні особи-підприємці (ФОП), що виконують роботи підвищеної небезпеки, та експлуатують устатковання підвищеної небезпеки, повинні у встановленому законом порядку зареєструвати Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
Виконання робіт підвищеної небезпеки, без зареєстрованої Декларації відповідності МТБ з питань охорони праці не допускається.
Зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 207  мають позитивну сторону, адже спрямовані на впровадження декларативного принципу реалізації господарської діяльності. Цей принцип є важливою складовою процесу євроінтеграції.
 
Валентина Колеснік
Завідувач сектору праці та соціально- трудових відносин
Управління праці та соціального захисту населення
 
Всі новини