Аналіз виконання зведеного бюджету Томашпільського району за 10 місяців 2016 року

 
  До зведеного бюджету Томашпільського району станом на 1 листопада 2016 року надійшло    58 886 006 грн. доходів місцевих бюджетів, що становить 133,4 % виконання до уточненого плану звітного періоду в сумі 44 145 719 грн. та 98,2 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 59 976 387 грн., в тому числі: районний бюджет виконано на 127,1 % виконання до уточнених планових показників звітного періоду (при плані на 10 місяців з урахуванням змін в сумі 27 301 018 грн. надійшло 34 710 216 грн.) та на 92,4 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 37 580 503 грн., бюджети селищ виконані на 111,6 % виконання (при уточненому плані звітного періоду в сумі 8 116 327 грн. надійшло 9 057 977 грн.) та на 89,3 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 10 140 120 грн., бюджети сіл виконані на 173,2 % виконання (при уточненому плані звітного періоду в сумі 8 728 373 грн. надійшло 15 117 814 грн.) та на 123,4 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 12 255 763 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів місцевих бюджетів в абсолютній сумі збільшились на 23 015 822 грн., або на 64,2 %, а у співставних умовах надходження збільшились на 23 091 834 грн., або на 64,5 %.
 Слід зазначити, що станом на 01.11.2016 року із 24 адміністративно – територіальних одиниць району уточнені планові показники доходів місцевих бюджетів загального фонду звітного періоду виконали всі місцеві бюджети та районний бюджет.  Разом з тим, на сьогоднішній день по 20-ти бюджетах виконано вже річні бюджетні призначення по доходах, а ще по 3-х бюджетах виконання становить більше 90,0 % до уточненого плану на рік. 
  Зведений бюджет Томашпільського району за 10 місяців 2016 року по доходах загального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (дотації, субвенцій) виконано на 106,7 % виконання до уточненого плану звітного періоду (при уточненому плані в сумі 190 863 728 грн., надійшло 203 579 819 грн.) та на 88,6 % виконання до уточненого плану на рік в сумі 229 874 007 грн.
  До спеціального фонду зведеного бюджету району (без урахуванням міжбюджетних трансфертів) при уточненому плані на рік в сумі 6 116 838 грн. мобілізовано 4 963 055 грн. надходжень, що становить 81,1 % виконання до плану на рік з урахуванням змін. Зведений бюджет Томашпільського району за звітний період по доходах спеціального фонду з урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів виконано на 74,5 % виконання до плану на рік з урахуванням змін (призначено 13 481 499 грн., надійшло 10 041 377 грн.).
  За 10 місяців поточного року по зведеному бюджету району (загальний фонд) проведено видатків в сумі 178 218 829 грн., що становить  80,5 % плану на рік, затвердженого місцевими радами з урахуванням змін (заплановано 221 353 117 грн.) та 92,9 % до уточненого плану на10 місяців (191 942 558 грн.), в тому числі: районний бюджет виконано на 94,7 % (при уточненому призначені на 10 місяців 160 961 360 грн. виконано 152 440 612 грн.), бюджети селищ на 87,6 %  (при уточненому призначені на 10 місяців 12 926 016  грн. виконано 11 319 691 грн. ), бюджети сіл на 80,1 %  (при уточненому призначені на 10 місяців 18 055 181 грн. виконано 14 458 525 грн.).
  Виходячи із запланованих показників видатків місцевих бюджетів на 2016 рік, в першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально – культурної сфери: за 10 місяців 2016 року на зазначені цілі використано 149 482 250 грн., це 83,9 % всіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 47 303 928 грн., або 89,7 % до уточненого призначення на 10 місяців; на охорону здоров’я –  20 019 980 грн., що складає 92,4 % до уточненого призначення на 10 місяців; соціальний захист та соціальне забезпечення – 76 315 542 грн. або 99,3 %;  на культуру – 4 751 944 грн. або 79,3 %; та фізичну культуру – 990 856 грн. або 86,2 %.
  Забезпечується в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, трансфертних виплат населенню (пільгових пенсій тощо).
  Із загального обсягу найбільше коштів використано на оплату праці з нарахуваннями, а саме: видатки на заробітну плату за січень – жовтень місяць 2016 року в цілому по району склали 56 269 500 грн. при уточненому плані 59 221 945 грн., що становить 95 % до уточненого плану на звітний період, нарахування на заробітну плату – 12 233 053 грн. при уточненому плані 13 859 572 грн., що становить 88.2 %, на продукти харчування – 1 481 871 грн. при уточненому плані 2 005 369 грн., що становить 73,9 % до уточненого плану на звітний період, на оплату споживчих енергоносіїв спрямовано – 6 654 990 грн., при уточненому плані 8 631 998 грн., що становить 77,1 % до уточненого плану на звітний період. Загалом на захищені статті закладами соціально - культурної сфери та місцевими органами самоврядування використано 92, 9 % усіх передбачених на них видатків.
  По спеціальному фонду бюджет району за 10 місяців 2016 року по видатках виконано на  60,8 % до плану на рік (призначено – 30 439 051 грн., виконано –  18 517 058 грн.).   
  Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями та по оплаті енергоносіїв в бюджетних установах, що фінансуються з бюджету Томашпільського району та Томашпільського районного бюджету,  відсутня.
 
Начальник фінансового управління                           О.М. Дорось
 
Всі новини